Вентилация-асоцииран трахеобронхит: влияние на таргетната антибиотична терапия върху изхода от болестта

Брой № 1(5) / март 2009, Атипични белодробни инфексии

Ventilator-associated tracheobronchitis: The impact of targeted antibiotic therapy on patient outcomes

Автори: D. Craven, A. Chroneou, N. Zias и K. Hjalmarson

Отделение по инфекциозни болести и Отделение по интензивна медицина, Клиника Lahey, Медицински център, Бърлингтон, Масачузетс

Публикация в Chest 2009; 135: 521-528

 

Нозокомиалните инфекции на респираторния тракт са честа причина за болестност и смъртност при пациенти на механична вентилация в интензивни отделения (ИО). Много проучвания изследват поведението и превенцията при вентилация-асоциирана пневмония (ВАП), но малко от тях се фокусират върху ролята на вентилация-асоциирания трахеобронхит (ВАТ). Патогенезата на инфекциите на долния респираторен тракт често започва с колонизация на трахеята, която може да прогресира до ВАТ и при определени пациенти – до ВАП. Тъй като няма строго определение за ВАТ, разграничаването на ВАТ от ВАП често е предизвикателство. ВАТ е локализирана болест с клинични признаци (повишена температура, левкоцитоза и гнойни храчки), микробиологична информация (оцветяване по Грам с бактерии и левкоцити, с позитивна полуколичествена и/или количествена култура от храчка) и липса на нов инфилтрат на гръдна рентгенография. Авторите използват мониторинг на ендотрахеални аспирати за идентификация и преценка на патогените, колонизиращи долни дихателни пътища, диагностициране на ВАТ или ВАП, започване на ранна таргетна антибиотична терапия. Според данни от последни проучвания ВАТ се оказва важен рисков фактор за ВАП и таргетната антибиотична терапия за ВАТ е нова парадигма в превенцията на ВАП и по-благоприятен изход при пациентите.


 

Вашият коментар