Цитизин – „скрита от погледа“ фармакотерапия за отказ от тютюнопушене

„Да спреш тютюнопушенето е най-лесното нещо на света.
Знам, защото съм го правил стотици пъти.”

Марк Твен

 

Тютюнопушенето е водеща предотвратима причина за смърт в световен мащаб. Отказът от него води до ползи при всички пушачи и използването на фармакотерапия увеличава шанса за успех при тези пациенти, които са мотивирани да го направят1.

Цитизинът е алкалоид, който се съдържа в растението Cytisus laburnum – Златен дъжд2. Всички части на растението съдържат цитизин, като най-голямо количество се намира в семената – до 3%3. През далечната 1865 г. акад. А. Орехов открива и химически анализира алкалоида цитизин, който е частичен агонист на никотиновите  ацетилхолинови рецептори (nAChRs), свързващ се селективно към α4β2 подтип, медииращи никотиновата зависимост1,3.

Цитизинът е български препарат, генеричен агент, произвеждан от SOPHARMA под името Tabex4.

Като метод за отказ от тютюнопушенето се използва над 50 години в Източна Европа, но остава сравнително неизвестен извън нея1.

Две събития през 2006 г. насочват по-широко вниманието към него. Първото е предгледът на Etter върху по-стари изследвания, предполагащи потенциалната ефикасност на цитизина при спиране на тютюнопушенето, въпреки че категорично заключение не може да се направи, защото проучванията от онова време не отговарят на съвременните стандарти. Също така през 2006 г. е лицензирано лекарство с подобен механизъм на действие – варениклин, използвано за отказ от тютюнопушене1.

В последствие две рандомизирани проучвания и два метаанализа дават по-категорични доказателства за ефективността на цитизин в сравнение с плацебо1. В проучване, публикувано през м. декември 2014 г. в TheNew England Journal of Medicine е описано прякото сравнение на цитизин с утвърдена никотин-заместваща фармакотерапия, като двете терапии са приложени в реална среда2.

Natalie Walker, научен сътрудник в Новозеландския институт за иновации в здравеопазването, проследява 1310 пациенти, възрастни пушачи, които са били мотивирани да откажат тютюнопушенето и са се обадили на национална линия за отказване от тютюнопушенето в Нова Зеландия2. Групите са сформирани на случаен принцип по отношение на етнос, пол и ниво на пристрастяване, рандомизирани в съотношение 1:1 да получават цитизин в продължение на двадесет и пет дни или  никотин-заместващата терапия – осем седмици2.

Участниците и в двете групи са получили поведенческа подкрепа с малка интензивност по телефона2.

Нежелани реакции, включващи гадене, повръщане и нарушения на съня са регистрирани два пъти по-чести в групата, приемаща цитизин, но само 5% от пациентите са прекратили лечението заради странични ефекти1.

Резулати

Проучването е тип рандомизирано, прагматично. Резултатите от него показват че, Цитизин е поне със сравним ефект спрямо никотин-заместващата терапия. При оценка на първичния резултат: 1 месец въздържане от тютюнопушене е съобщено при 40% от участниците, получаващи цитизин (264 от 655) и при 31% на никотин-заместваща терапия (203 от 655). При проследяване след два и шест месеца цитизинът продължава да бъде по-ефективен при продължително въздържане, отколкото никотин-заместващата терапия. Участниците в групата, приемаща цитизин, съобщават за по-малко симптоми на отнемане (абстиненция) при отказване от тютюнопушенето, намират пушенето по-малко удовлетворяващо и е по-вероятно да са намалили броя цигари, които пушат на ден2,4.

Времето до възобновяване на тютюнопушенето е опре­делено като брой дни до възстановяване на ежедневно пушене на цигари (Фиг. 1). В групата на цитизин пери­одът до „рецидив” е бил значително по-дълъг от този на групата с никотин-заместваща терапия: 53 дни (95% CI, 36 to 100) срещу 11 дни (95% CI, 6 to 22) (P < 0.001 forlog-rank test; hazard ratio, 0.8 [95% CI, 0.7 до 0.9, P = 0.001])2.

 

Фиг. 1. Каплан-Майерова крива на времето до „рецидив” на тютюнопушенето2.

 

Natalie Walker et al. обобщават, че цитизинът е ефективно средство за отказване от тютюнопушене, което може да се използва като първа линия на лечение (first-line treatment) на зависимостта към тютюна1.

Необходими са по-продължителни проучвания, за да се определи дали цитизин е по-добър от никотин-заместващата терапия и дали ефикасността му би могла да бъде подобрена с алтернативни дозови режими1.

Основно предизвикателство пред съвременното общество е защитата на здравето и в този смисъл запазването на цитизина като евтино достъпно лекарство е абсолютно наложително. То е използвано в продължение на десетилетия и вече са натрупани достатъчно данни, показващи неговата безопасност и ефективност. Необходимо е творческо сътрудничество между широк кръг заинтересовани лица – регулатори, фармацевтични компании, правителствени агенции, както и публични и частни организации, чиято мисия е да се подобри глобалното обществено здраве1.

 

Литература

  1. Nancy A Rigotti, M.D. Cytisine – A tobacco treatment hiding in plain sight. N Engl  J Med 2014; 371; 25
  2. Natalie Walker, Ph.D et al. Cytisine versus Nicotine for smoking cessation. N Engl J Med 2014; 371: 2353-62
  3. http://www.wikipededia.org
  1. http://www.sopharma.bg/NEWS
Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат.

 

Вашият коментар