Трима души в една лодка или четиримата танкисти и кучето*

Брой № 5 (38) / декември 2016, Новости при бронхообструктивните болести

Бронхообструктивните болести през критичния поглед на пулмолога

 

Бронхообструктивните болести (БОБ) са вероятно една от най-динамично развиващите се групи в белодробната медицина, тема на най-много тематични дискусии, научни проучвания и спорове, диагностични и терапевтични колебания и становища. Едва ли има друга тема, по която пулмолозите да са така разнопосочни в мненията си и която да  поражда толкова противопоставени, но същевременно издържани в аргументацията различни позиции на експертите. Като в период на „политическо“ разделение на „сини“, „бели“ и „червени“, когато дискутираме своите противоположни позиции за най-важните цели и/или параметри на терапията, таргетните групи, дефинирането им и терапевтичните стратегии за всяка една от тях. В период сме на колебания (поне част от нас) и горещи дискусии върху днешното ни схващане за БОБ като група, съставена от идентични (самостоятелни, тъждествени, вътрешно стабилни) клинични единици. Пораждат се обосновани съмнения върху стабилитета на индивидуалното им съществуване и подкани да се разглеждат в една обща парадигма, подсказана още от „холандската хипотеза“ на Dick Orie (1961 г.) и последващите десетилетни дискусии около нея, които продължават с нарастваща сила и днес. Ако „тримата в лодката“ са астма, хроничен бронхит и ХОББ, с всичките комични перипетии, които преодоляват по пътя си, то кой е „четвъртият танкист“? Дали това не са синдромите на припокриване астма/ ХОББ, бронхиектазии/ХОББ, ХОББ/обструктивна нощна апнея или бронхиектазии/астма (bronchiectasthma, asthmectasis), които съвсем разклатиха нестабилната таксономия на БОБ. А „кучето“ все повече заприличва на вездесъщият Dick Orie, който ни намига от отвъдното и ни подсказва, че „совите не са това, което са“. Най-малкото, защото болестите изискват идентифициран причинител, за да ги различим от син­дромите, които нямат такъв! Синдроми или болести са ХОББ и астма? Това е въпросът днес, заедно с другия актуален въпрос – „КОЙ“? Кой ще ни даде отговорите? В този брой, ще разгледаме някои новости за диагностичните „сови“ около БОБ, като се опитаме, като независими от Делян Пеевски автори, да споделим с вас това, по което всички медии мълчат J.

И един подарък за моите „приятели“, които се придържат архаично към неувяхващите спомени от „Мелодия на годината“ и упорито настояват да споделят помръкналата слава на инхалаторните кортикостероди в лечението на ХОББ. Специално за тях прилагам новата терапевтична парадигма за лечение на ХОББ, която прясна-прясна падна в тенджерата ми при последния улов през ноември (фиг. 1.). Тази година паламудът беше в изобилие, но такъв вкусен екземпляр не беше попадал скоро в тигана ми. Към  паламуда е добавена комбинацията ИКС/ДДБА**, която минава към туршията и гарнитурите, а основното ястие ще си бъде вкусно бронходилататорче, даже две, гарнирани понякога с малко ИКС. Да ви е сладко на моята трапеза, на която има изобилие на пикантни бронходилататори, в отделно блюдо и в разнообразно овкусени комбинации!

 

Фиг. 1. Фармакологичен лечебен алгоритъм по GOLD 2017

____________

* Препратка към книгата на Джером Джером и популярния полски телевизионен сериал от близкото минало „Четиримата танкисти и кучето“

** ИКС – инхалаторен кортикостероид; ДДБА – дългодействащ бета-агонист

 

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат.
 

Вашият коментар