Сефпотек – нов перорален цефалоспорин от трета генерация

Брой № 1 (21) / март 2013, Възпалението при ХОББ

В медицинската практика един от най-старите врагове, с които се борим, са бактериите. Постоянното развитие на науката ни даде много силни оръжия за справяне с тях, но в последните години се наблюдава силно редуциране на възможностите за нови антибактериални продукти. Новите молекули антибиотици са истинска рядкост. За времето от 2008 до 2012 година, по данни на Американската агенция по лекарствата /FDA/, са регистрирани само две нови молекули антибиотици. За сравнение между 1983 и 1987 година цели 16 нови молекули са въведени на пазара в САЩ. Много специалисти насочват вниманието към тази притеснителна тенденция и не случайно. За разлика от застоя в науката, нашият „враг“ не спи. Тревожни са данните за нарастваща резистентност на бактериите към все повече групи антибиотици. Нашите силни оръжия стават все по-слаби. На нашия пазар броят на новите молекули антибиотици също намаля. В нашата страна има и някои локални особености, като по-свободния достъп до антибиотици. Това прави при нас проблема още по-сериозен, защото „силни“ антибиотици могат да се закупуват сравнително свободно от пациентите. Така антибиотиците се прилагат ненужно често и в случаи, които не изискват това, а последствията са – развитие на резистентност. Това още повече изостря необходимостта от намиране на нови възможности за антимикробна терапия. Точно една такава нова възможност е Сефпотек (Sefpotec). Активна съставка е цефподоксим проксетил. Той принадлежи към групата на цефалоспорините. Молекулата е открита през 1984 г. от Японската фармацевтична компания Санкио. След това тя добива разпространение в целия свят, като в различните страни се маркетира под различни търговски наименования.

Въпреки че е открита сравнително отдавна, в България тя е от съвсем скоро. С какво обаче е интересна тази молекула, като се има предвид, че вече има доста цефалоспорини на пазара? На първо място с това, че принадлежи към трето поколение цефалоспорини, но е за перорално приложение. Това значително разширява възможностите за нейното приложение, като я прави подходяща и за извънболнично лечение. Третото поколение цефалоспорини се характеризират с разширения си спектър към Грам-отрицателните микроорганизми, което става все по-важно, тъй като точно тези микроорганизми често се оказват резистентни към традицион­но използваните в практиката антибиотици. Както често се случва обаче, едно нещо е за сметка на друго. Трето поколение цефалоспорини имат като цяло по-слаб спектър към Грам-положителните микроорганизми. По-специално, представителите на това поколение за перорална употреба като цефиксим и цефтибутен. От особена важност е активността към един причинител – Streptococcus pneumoniae. Изследванията на материали от горните дихателни пътища показват, че той остава един от основните причинители на респираторни инфекции. Тук е и основната отличителна характеристика на Сефпотек – наличието на активност и към Грам-положителни причинители. Клиничните проучвания показват, че цефподоксим проксетил е ефективен към Streptococcus pneumoniae – пеницилин-чуствителни и интермедиерни щамове. Това позволява Сефпотек да бъде прилаган и като емпирична терапия, тъй като успешно покрива най-честите причинители на респираторни инфекции.

Цефподоксим проксетил (Сефпотек) е подходящ за лечение при респираторни инфекции на долните дихателни пътища. В клинични проучвания той показва ефективност, измерима с друг представител на трето поколение, но за парентерално приложение – цефтриаксон. В клинично проучване, което сравнява ефективността на цефподоксим с цефтриаксон, при пациенти с допълнителни рискови фактори и диагностицирана бронхопневмония, изследователите заключават, че “…цефподоксим проксетил е ефективна алтернатива на инжекционен цефалоспорин трета генерация, в лечението на тежка ППО и, подобно на цефтриаксон, може да се използва като алтернатива на хоспитализацията[1].  Това позволява, от една страна, по-рано да се направи преход към перорална терапия, ако е започнато с парентерална. От друга страна, може директно да се започне с перорална терапия, като по-този начин се спести от болничния престой и по-травмиращи манипулации.

Добрият грам-положителен спектър у този представител на трето поколение цефалоспорини дава нови възможности за терапия, които са добре дошли в  условията на застой в иновациите в областта на антибиотиците. Към това се прибавя и добре балансиран спектър, както към Грам-положителни, така и към Грам-отрицателни микроорганизми, особено важно в нашите условия, където Streptococcus pneumoniae остава най-честият причинител на респираторни инфекции. Наша остава отговорността да я използваме правилно и да запазим нейната ефективност.

 


[1]    Zuck P., Efficacy and tolerance of cefpodoxime proxetil compared with ceftriaxon in vulnerable patients with bronchpneumonia. J. Antimic. Chemot. 1990 26

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат.

 

5 коментара към “Сефпотек – нов перорален цефалоспорин от трета генерация”

Отговори
 1. A.Mitev казва:

  Моля Ви кажете възможна ли е комбинацията между 2 антибиотика- клацид 500 с цефпотек 200 за остри респираторни заболявания и вирусни инфекции

 2. проф. Коста Костов казва:

  По принцип комбинацията на антибиотик от групата на бета-лактамите /в случая сефпотек/ с макролид /в случая клацид/ е възможно, но по-рядко се използва в амбулаторната практика и се прави само при по-специални случаи /подозрение за смесена флора с участие на атипичен причинител/ и най-често при болнично лечение.
  Иначе не е грешка.

  Коста Костов

 3. Даниела казва:

  Исписва ли се и за въспаление на яйчниците

 4. Коста Костов казва:

  Дали би могъл СЕФПОТЕК да БЪДЕ ЕФЕКТИВЕН ПРИ ВЪЗПАЛЕНИЕ НА ЯИЧНИЦИТЕ, може да реши лекуващият гинеколог в конкретния случай. В общия случай, тази индикация не е е приоритетна за Сефпотек и може да се направи и алтернативен избор на антибиотик от друга група.

 5. monika Delcheva казва:

  Цефпотек подходящ ли е за хронична Лаймска болест засягаща нервната система (невроборелиоза). Какви други комбинации бихте ми препорьчали, които да преминават mрез крьвно-мозьчната бариера, за енцефалит примерно…

Вашият коментар

Информацията в тази страница е предназначена само за лекари или фармацевти.
Като потвърждавате, че сте медицинско лице, Вие поемате цялата отговорност за анализирането и използването й.

Медицински специалист ли сте?

Да     Не