Сънувачи

Брой № 3 (36) / юни 2016, Защо кашлят българите?

Ани Илков

Има хора, които признават заголемиавтори, само известните. Има други, които търсят наистина само стойностнотоНастоящото представяне ще намери път и към сгодените за суетата, и към ценителите на словото, защото творецът Ани Илков е не само известен и талантлив, но и достатъчно смирен, за да заяви: „Аз не правя нищо особеноТО идва отнякъде и се мъча да не преча.“

ТОвдъхновението. Божественото озарение. Дуен­дето.

Открива му се в най-чист вид, вероятно, поради тази изключителна скромност. И поради отвореното му сърцепомогнал е на многомладоцив литературата.

Друг е въпросът кои от тях биха му казали: „Благодарим ти, учителю!“

Въпреки разочарованията, момчето от с. Ружинци, Видинско, знае, че съпричастието е най-хармоничното общуване със света, а творчествотонай-адекватната връзка с Бога.

Ако трябва да се спрем на сухите факти, те ще ни кажат:

завършил английската гимназия във Видин;

Българска филология в Софийския университет;

автор на 10 поетични книги;

автор на забележителната монографияНесъ­вър­шеният гений. Книга за Константин Пав­лов“;

автор на драматургически произведения;

носител на три литературни награди;

дългогодишен колумнист в седмичникаСедем“;

един от основателите наЛитературен вестник“;

преподавател в СУСв. Климент Охридски по възрожденска, а по-късно и по българска литература от първата половина на 20 век;

гостуващ лектор във Великобритания и Индия;

преводач от английски език;

сънувач.

Това, последното, го е признал пред читателите в най-новата си книгаСънувачи“ – избрано от избраното. (Издателско ателие Аб, 2016)

Достатъчни условия да го приемем като явление в българската литература. Но най-важното условиестиховете, които ще прочетете по-долу.

 

Ана Боянова

 

Любов към природата

 

На А.

Всички цветя са дело на Ерос,

както и ето тия дървета.

Той кара да текат реките

и да веят ветровете.“

 

Мила моя, моля те, не бой се,

та любовта ни не е чувство, тя е свойство.

Кой кара нивите, градините да плачат

за плуга на дъжда и за мотиката на здрача?

Земята кой върти сред звездната плеяда,

та пролетта пред лятото да бъде вечно млада?

 

Не се страхувай ти, не се плаши,

телата ни с небесните тела са братя и сестри.

Нима не е космична тая свобода

Различна да те срещам денем, различна през нощта?

А времето върви и дъждовете падат,

и пролетта от лятото е с месец-два по-млада.

 

Страхуваш ли се? – гледай – иде мрак,

ще бъда там с доспехите от сън – с подгънат крак,

а ти ще си като живака жива,

обвиваш ме и ние сме щастливи!

Нощта минава, сякаш е балада,

А пролетта от лятото е с месец-два по-млада.

 

Не се плаши от любовта ми, тя те хваща

и те повежда за ръка с лице към страшното,

тя е платното, казвам, тя е стáна,

на който ний тъчем, преди да станем…

 

Нощта отмина – ти си толкоз млада!

А лятото с отрязана глава лежи на прага.

 

Козел

 

Аз – като млад – живеех до брадичката в тревите.

Със слава името си не нахраних,

Ала ден след ден

Все по-надолу раснеха косите ми,

Все по-нагоре – на златната поезия лъчите.

Баща ми, майка ми и мъртвите роднини,

Застанали до дъб или до круша,

отказваха с любов да ме прегърнат,

не искаха изобщо да ме слушат.

– Защо – попитах – вие не искате от мен

това, което бих могъл да върна?

Аз бих подложил под краката ви и ризата от лен,

И собствената си, остригана напролет, вълна.

Река ли – бурята ще ритна – да гърми!

Самата планина да проговори ще накарам!

А вие живеете във тъжните си дни

И веселите хвърляте нахалост…

 

Тъй раснех аз с поезията си – надолу

по хълмовете изпреварих всички хора,

дойдох до гроздобера пръв

и моят врат, и моята невинност

единствен дядо ми ги връзваше със вино –

червено като жертвената кръв.

 

Във онзи час, на есента под ножа

„Недей – му казах, – дядо, мойта кожа

в паницата на Трифон Зарезан ще стане златна.

И своя внук, Козела, ти не можеш

да стигнеш из високата трева,

не вдигай ножа!“

 

Какъв бе тоя опит във зорите на живота?

 

В онази първа есен ли узнах:

смъртта ще ми даде да пиша стихове! –

и гроздовото зърно ще е точка,

а лозовият лист ще бъде щит на щастието,

кум на последната отсрочка…

 

Изгубен бях сред сочната трева

в костюм на жертвено животно против грях,

но щом тревата тихо ожълтя,

изскочих гол от свойта кожа

 

и видях:

 

поникваха ми твърди, зли рога,

участвах във движението на сферите

и – сам ковач на своята съдба,

на път към пролетта, затънал в сняг,

във зодията на Козирога се намерих.

 

Късна есен

 

Няма за нас нито обич, ни нежност,

няма надежда и круша в средата на двора,

навън се е проснала есен и есен, и есен,

бъбрека вече е свит, наболява коляното,

ръката, повдигната бавно, се свлича надолу,

няма надежда и слънце в средата на двора.

 

Ние разбрахме:

в начало калта, после римата.

В началото иде и свършва живота.

 

Той посяга да вземе и дрехите редом с душúте,

смъква маските, пали съгласните звукове –

няма азбука вече, прекършен е нашият говор

като суха гора, над която пожарът избухва.

 

Как да излезем сега на площада,

щом нищо не трябва да има?

Как да питаме?

И как да отговорим?

 

Свиват се гласните, спада дебита на гърлото.

И водата потича отгоре надолу – студена,

лишена от мъдрост. Глухо стене капчук –

тъй иде и свършва живота.

 

Къртицата-орел

за пръв път виждаше света такъв

не свят а карта

не карта а разрязан корем

от който изтичат фекални води

самото безличие на живота

 

тя знаеше – това което свисти

около нея не е пръст нито пясък

и по студа го разбираше

нейният свят е фалирал

но се издигаше

и издигаше

нагоре

 

никога не бе виждала такъв свят

непроменим с мръсни реки

протекли напреко

и капките сълзи и кръв

 

отбелязваха пътя долу

по който няма връщане назад


 

Вашият коментар