РОШ: кои сме ние и какви са нашите приоритети?

Брой № 2 (40) / април 2017, Белодробен карцином

 

Рош е най-голямата биотехнологична компания в света с различни лекарства в онкологията, имунологията, инфекциозните болести, офталмологията и болес тите на централната нервна система.

В България лекарствата на Рош присъстват повече от 80 години. Като самостоятелна компания Рош България е регистрирана през 2004 г. и оттогава развива дейността си.

През 2016 г. Рош заема лидерска позиция на българския фармацевтичен пазар. Това се дължи традиционно на портфолиото ни в онкологията, хематологията и лекарствата ни за лечение на ревматоиден артрит. През 2016 г. въведохме нови лекарства за лечение на ракови заболявания, които дават допълнителни терапевтични възможности на онколозите. Освен това въвеждаме успешно и подкожни форми на две утвърдени вече в практиката онкологични лекарства, защото това дава много предимства на пациентите и медицинските специалисти.

Друг фактор за нашия успех е, че ние винаги се стремим да направим нещо повече за пациентите и това се вижда в последователните ни стъпки по отношение на лечението на един от най-агресивните тумори на гърдата. Въпреки, че утвърденото ни лекарство промени прогнозата в тази болест, ние предлагаме още две нови лекарства с ясни и оценени от онколозите ползи за пациентите. Надграждаме и търсим възможности за успешно лечение и по-добро качество на живот на тези пациенти. Получава се, защото Рош си остава компания, посветена на търсенето и разработването на иновативни, качествено различни лекарства.

 

Нашите бизнес приоритети

 

Ние имаме ясно дефинирани бизнес приоритети, чиято цел е постигането на устойчив растеж и осигуряването на ползи за всички наши партньори.

 

Фокус върху пациента

 

Рош е компания, която е изключително фокусирана върху разработката на иновативни медикаменти и диагностични тестове, които помагат на пациентите да живеят по-дълго и по-добре. Две трети от всички познати заболявания все още не се лекуват адекватно или са нелечими. Тази незадоволена медицинска потребност представлява огромно предизвикателство. По-качествената диагностика и лечение могат да направят огромна разлика в живота на много пациенти и техните семейства.

Наш основен приоритет са нуждите на пациентите и намирането на решения в здравеопазването, които да са полезни за всички страни. Ние бяхме първата компания, която въведе понятието персонализирана или индивидуализирана медицина – всеки пациент да се лекува с подходящото за него лекарство, в подходящия момент. Затова и някои от нашите най-изписвани лекарства се прилагат само на пациенти, за които се знае, че ще подействат. Това се прави след специфично изследване, например HER2 тест при рак на гърдата. Още повече, в системата ни на здравеопазване, подобно на тези в много други държави, парите не достигат за всички новости и все повече ще се налага да се плаща за лекарства, които действат, а не на базата на най-ниска единична цена.

Това извежда друг наш основен приоритет – да търсим и предлагаме на болниците и здравната каса начини да договаряме конкретни условия, които инвестират умно парите на тези институции. Тоест, всеки лев води до пациент, който е или излекуван, или е доведен до ремисия на болестта, или живее по-добре със заболяването си.

 

Персонализирано здравеопазване

 

Преди повече от десетилетие Рош трансформира своята научноизследователска дейност, свързвайки фармацевтичните с диагностичните научни изследвания и увеличавайки инвестициите във външни иновации. Този подход стимулира научното разнообразие и креативността и позволи да бъдат разработени мощни тестове и лекарства. За значението на нашето ранно навлизане в персонализираното здравеопазване може да се съди по големия брой нови молекули в процес на разработка, включващи все повече таргетни лекарства и съпътстващи диагностични тестове. Стратегията на Рош включва активното използване на молекулярната информация, която играе все поваж на роля в разработката на още по-добри и още поперсонализирани терапевтични решения.

През април 2015 г. Рош придоби мажоритарен дял във Foundation Medicine (FMI), компания, специализирана в сферата на молекулярната информация. Сътрудничеството с FMI ще позволи да се комбинират силните страни на двете компании за постигане на напредък в откриването и разработката на персонализирани терапии за пациенти с онкологични заболявания и да се стандартизират събирането и анализа на данни от клинични проучвания и клиничната практика. Сътрудничеството включва и разработка на съпътстващи диагностични тестове, основаващи се на генетично секвениране от ново поколение, което позволява да се направи пълен генетичен профил, като се използват малки количества туморна тъкан.

 

Достъп до здравеопазванe

 

Ние имаме за цел да предоставим лекарства на колкото е възможно повече хора в нужда. Компанията адаптира предлаганите решения към всеки пазар, съобразявайки ги с особеностите и предизвикателствата на съответната здравна система. Ние работим с различни партньори за отстраняване на препятствията пред достъпа до здравеопазване и налагане на иновативни и устойчиви начини за осигуряване на ефективно и достъпно здравеопазване.

 

· През 2015 г. 1651 български пациентки бяха изследвани по медицински научен проект за определяне на HER2 статус при жени с карцином на млечната жлеза.

· По отношение на провежданата епидемиологична програма за HER2 скрининг на пациенти с авансирал и/или метастазирал рак на стомаха, през 2015 г. бяха изследвани 98 пациенти.

· 335 пациенти от България бяха изследвани по епидемиологична програма за скрининг на EGFR мутационния статус при авансирал и/или метастазирал рак на белия дроб.

· 220 пациенти в страната бяха включени в програма за изследване на BRAF мутационния статус при авансирал и/или метастазирал меланом.

 

Научно съвършенство

 

Рош се стреми да отговори на незадоволените медицински нужди чрез използване на най-добрите научни постижения. Големите иновации в науката и технологиите позволяват на компанията във все по-голяма степен да разбира как протича дадено заболяване и да разработва лекарства, които да се противопоставят на проблема. Рош се фокусира върху терапевтични области като онкология, имунология, инфекциозни болести, офталмология и неврология. Въпреки това, компанията остава гъвкава и следва науката винаги, когато са налице нови открития.

 

· Рош разполага със 70 нови молекули в процес на клинична разработка в редица терапевтични области и солидни данни от клинични проучвания.

· През последните 3 години американската Агенция по храните и лекарствата е дала статут на „революционна терапия“ на 12 индикации на лекарствени продукти на Рош.

· Рош разполага с 11 нови молекули, включени в клинични проучвания в областта на онкологичната имунотерапия.

 

Какви са нашите бъдещи разработки?

 

Рош търси потенциални методи на излекуване

Нашето разбиране относно молекулярните механизми на развиването на туморите и тяхното метастазиране в организма непрекъснато се подобрява. Това помага на учените от Рош да таргетират процесите, които водят до ракови заболявания. В тази област биотехнологичните лекарства, и особено високоспецифичните антитела, играят важна роля.

Прецизната диагноза е ключът към успешното лечение

Прецизната диагноза е ключът към успешното лечение. Биомаркерите (компонентите на нашите клетки, които могат да бъдат използвани за индикатор за болестта) помагат на лекарите да определят по-бързо и специфично какъв вид рак има пациента.

Рош също работи да разпознава туморни маркери, които могат да откриват туморни клетки доста преди да се появят първите симптоми на заболяването. Тази информация може да помогне на лекарите да започнат веднага таргетно лечение, като по този начин се подобрява здравето на пациента и се намалява разходът за здравната система.

 

Чудесно място за работа

 

Това, което отличава Рош като компания, водена от науката и иновациите, са хората. Ние имаме ангажимент да предоставим възможно най-добрата работна среда, в която науката и иновациите могат да процъфтяват, а всеки индивид да се чувства уважаван и ценен и да може да реализира пълния си потенциал.

Разнообразието и приобщаването са жизнено важни за стимулирането на иновации чрез осигуряване на различен начин на мислене, идеи и възприятия. Ние имаме нужда от хора, които носят, разбират и приемат различията. Културата на приобщаване ни помага да постигнем максимална полза от разнообразието и да си осигурим достъп до вътрешни и външни таланти.

 

Устойчиво бизнес развитие

 

Ние развиваме дейността си по етичен начин и се стремим да създаваме стойност както за компанията, така и за всички наши партньори. Нашата цел е да създаваме стойност, като разработваме медицински решения, които да донесат ползи на максимален брой хора. Ние вярваме, че нашият успех се дължи на способността ни да разработваме стратегии, които да носят устойчиви ползи както на индустрията, така и на обществото.

· За 8-ма поредна година през 2016 г. Рош беше отличена като компания-лидер в сферата на здравеопазването по показателите за устойчиво развитие Dow Jones Sustainability Indices.


 

Вашият коментар