Роля на захарния диабет и гастро-езофагеалния рефлукс в етиологията на идиопатичните белодробни фибрози

Брой № 3(7) / септември 2009, Бял дроб и бъбреци

Role of diabetes mellitus and gastro-oesophageal reflux in the aetiology of idiopathic pulmonary fibrosis

 

Автори: J. Gribbin, R. Hubbard, C. Smith

Публикация в Respir Med 2009; 103: 927–931

 

Етиологията на идиопатичните белодробни фибрози (ИБФ) все още е неясна. Авторски екип от Великобритания прави проучване за възможната роля на захарния диабет (ЗД) и гастроезофагеалния рефлукс (ГЕР) като рискови фактори за ИБФ в общата популация.

Контролираното проучване обхваща пациенти на общопрактикуващи лекари и база данни на Мрежата за първична помощ (The Health Improvement Network primary care). Включени са пациенти над 40 години с първоначална диагноза ИБФ и с над четири контроли на случай, разделени по възраст, пол и обща практика. Използвана е кондиционална логистична регресия за установяване на odds ratio (OR) за експозиция към ГЕР, подагра, хиперхолестеролемия и ЗД. Проучена е ролята на тютюнопушенето, социално-икономическия статус и прием на prednisolon.

При статистическия анализ на 920 случая е установен нарастващ риск за поява на ИБФ вследствие употребата на инсулин (OR 2.36; CI 95%) и противоязвени медикаменти (OR 2.20; CI 95%). Не е установена връзка с хиперхолестеролемия или подагра, нито с тютюнопушене или социално-икономически статус. След заключителните резултати проучването установява доказателства за корелация на ЗД и ГЕР с идиопатичните белодробни фибрози.


 

Вашият коментар