Пневмококовите заболявания – глобален здравен проблем

Брой № 1(9) / март 2010, 2010 - Година на белия дроб

Възможности за ваксинопрофилактика

Инфекциите, причинени от пневмококи, са водеща причина за заболяемост и смъртност в световен мащаб. Инвазивните пневмококови заболявания включват пневмония, менингит и сепсис, а сред най-честите неинвазивни форми на пневмококовата болест са остро възпаление на средното ухо, синузит и бронхит. Въпреки че се засягат всички възрастови групи, най-висока честота на пневмококовите инфекции се наблюдава при децата в кърмаческа и ранна детска възраст и възрастните над 65 години. В допълнение имунокомпрометираните лица, както и тези, страдащи от различни хронични заболявания, са изложени на повишен риск. В Европа и САЩ пневмококовата пневмония е най-честата придобита в обществото пневмония. По данни на БУЛСТАР (2006) S. pneumonie е най-честият причинител в етиологичната структура на дихателните инфекции за България (36 %).

 

Ето защо водещите здравни институции подчертават важността на ваксинопрофилактиката на пневмококовите инфекции. Световната здравна организация (СЗО) строго препоръчва ваксинацията срещу пневмококови инфекции като единственото сигурно и специфично профилактично средство; 23-валентната ваксина се препоръчва за възрастни и деца над 2 години, особено на лица с хронични заболявания (включително белодробни), лица, прекарали пневмония, и възрастни лица над 65 години

Ясни и конкретни препоръки имат и водещите институции, свързани с белодробните заболявания: според American Thoracic Society, American Lung Association, National Heart Lung and Blood Institute пациенти с ХОББ и рискови пациенти за придобита в обществото пневмония трябва да бъдат ваксинирани с пневмококова и противогрипна ваксини.

Пневмококовата полизахаридна ваксина (Pneumo 23 Sanofi Pasteur) е лицензирана като пречистен продукт, съдържащ 23 от общо известните 91 пневмококови серотипа. В една доза (0.5 мл) се съдържат по 25 мкг пречистен капсулен полизахарид от всеки един от 23 серотипа на S. pneumoniae ( 1, 2, 3, 4, 5, 6B,7F, 8, 9N, 9V,10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F), които като цяло са причина за над 90 % от тежките пневмококови заболявания в развитите страни.

Ефективността, измерена като серотип-специфична защита от инвазивна пневмококова болест, може да надхвърли 80%. Като цяло изследвания при пациенти, на които са вземани проби от стерилни при нормални условия телесни течности, са показали ефективност в рамките на 50% -80% при възрастни над 65 год., както и при специфични рискови групи, като болни от захарен диабет, такива с анатомична или функционална аспления, застойна сърдечна недостатъчност или хронични белодробни заболявания. Рандомизирани контролирани клинични проучвания са показали, че полизахаридните пневмококови ваксини са отлично средство при млади хора за предпазване от пневмококов сепсис и пневмококова пневмония и са с много добър ефект при лица от рисковите групи и възрастни над 65 г. Ваксинацията в тази възраст е изключително икономически изгодна, като тези факти са в основата на разширяването на имунизационните програми в много развити страни. Pneumo 23 e показана за ваксинация на лица над 2-годишна възраст, за интрамускулно или подкожно приложение в лесна за употреба предварително напълнена спринцовка. Реваксинация се извършва еднократно (обикновено на 5 години) задължително при високорискови пациенти (напр. спленектомирани, след химиотерапия) и препоръчително при високорискови лица с хронични заболявания.

Pneumo 23 е с добър профил на безопасност. Най-често могат да се наблюдават локални реакции (зачервяване, подуване, болка), които продължават от 1 дo 3 дни. Честотата на преходна и умерена температура е ниска (2%), а появата на висока температура е рядка реакция.

В редица проучвания са установени и допълнителни ползи от едновременната ваксинация на пациенти с ХОББ с противогрипна и пневмококова ваксина. Резултатите от проучване, проведено при близо 2000 лица с ХОББ по време на три последователни грипни сезона, показват, че едновременното приложение на двете ваксини води до значително по-добри резултати – 63 % намаление на хоспитализациите за пневмония и 81 % намаление на смъртността

С Pneumo 23 има натрупан дългогодишен опит и от приложението му в имунизационните програми на редица страни. През 1999 Каталуния, регион в северо-източна Испания с население от 6 милиона души, инициира пневмококова ваксинационна програма за всички лица ≥ 65 г (с или без рискови фактори). Ваксината се осигурява безплатно от министерство на здравеопазването.

Две водещи проучвания, публикувани в реномираното издание Clinical Infectious Diseases Journal, демонстрират ефективността на програмата: 70% eфективност на ваксинацията срещу инвазивни пневмококови заболявания от всички серотипове и 72% eфективност на ваксинацията срещу инвазивни пневмококови заболявания, от серотипове, съдържащи се във ваксината.

 

Литература

  1. Gaillat, J.; Zmirou, D.; Mallaret, M.R.: Essai clinique du vaccin antipneuomococcique chez des personnes agees vivant en institution, Rev. Epidemiol. Sante Publique. 33: 437-44, 1985.
  2. Recommendation of the Advisory Committee on Immunization Practices — Prevention of Pneumococcal Disease, Morbidity and Mortality Weekly Report. 46(RR-8): 1-25, April 4, 1997
  3. American Lung Association. COPD. [Online], August 2006. Available from: URL: http://www.lungusa.org/site/pp.aspx?c=dvLUK9O0E&b=35020&pritmode=1
  4. American Thoracic Society. Guidelines for the management of adults with community-acquired pneumonia. 2001
  5. National Heart Lung and Blood Institute. COPD. Available at http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/Copd/Copd_Treatments.html
  6. Dominguez.2005.CID.
  1. Nichol. Vaccine, 1999; 17(suppl 1)

 

Вашият коментар