Отвъд Рубикона на рахита

Брой № 2 (18) юни 2012, Бронходилататори

Отвъд Рубикона на рахитаМечо Пух казва, че най-същественото е невидимо за очите. Така „невидими” остават за нас клиницистите и някои фундаментални проблеми, като този за значението на Вит. D за клиничната практика. Спомнете си само за ролята на Вит. D в патогенезата на хиперкалциемията и хиперкалциурията при саркоидоза и ще откриете още една причина да прочетете тази наглед малка, но елегантна и изящна по форма монография., озаглавена „Отвъд Рубикона на рахита”. В нея ще преминете своя невидим Рубикон на дозираното любопитство и ще навлезете в един прекрасен свят на дискретност, който живее в нашето тяло и се движи от подобни енигматични субстрати, наречени витамини. Монографията е приятно четиво за широк кръг специалисти не само от областта на вътрешната медицина и педиатрията. Тя представлява интерес и за специалисти по превантивна медицина, онкология и пр. За пулмолозите тя ще бъде едно предизвикателство към откриване на нови хоризонти по пътя на непрекъснатото обучение.


 

Вашият коментар