Нова възможност за лечение на астма вече и в Централна и Източна Европа

Нова терапевтична опция, предoставена от Boehringer Ingelheim, вече е достъпна за страдащите от астма в Централна и Източна Европа. Терапията със Spiriva® Respimat® беше официално представена на състоялия се във Виена Tiotropium Respimat® форум, предназначен за специалисти от Централна и Източна Европа. На форума присъстваха медицински експерти, практикуващи лекари-специалисти и медии, които отбелязаха необходимостта от подобно развитие в областта на лечението на астма. Въвеждането на новото терапевтично показание на Spiriva® Respimat® е от изключително значение, тъй като по този начин се поставят основите на нов терапевтичен клас в лечението на астма. Още повече, че през последните пет години няма одобрение на нито един нов клас инхалаторна терапия[i].

Пред аудиторията на форума, проф. Пьотър Куна, завеждащ отделението по вътрешни болести, астма и алергии към Университетска болница Барлицки в Лоц, Полша, постави темата за неудовлетворените медицински нужди при лечението на астма. Дори при наличните в момента терапевтични възможности, най-малко 40% от пациентите с астма, остават симптоматични[ii]. Това се отнася дори при случаи на пациенти с лека и умерена форма на астма – не само при тежките случаи[iii]. Проф. Куна разгледа опасностите при наличие на симптоматична астма, които могат да доведат до повишен риск от обостряния (пристъпи) и зачестяване на посещенията на кабинетите по спешна медицина, хоспитализациите[iv],[v],[vi], и до влошаване на качеството на живот[vii], и прогресивно влошаване на белодробната функция6. Всички тези фактори подчертават неотложната необходимост от намиране на решения за подобряване на контрола на заболяването и симптомите му.

Проф. Ерик Бейтман, почетен професор по респираторна медицина и директор на Белодробния институт към Университета на Кейптаун, говори за Глобалната инициатива за астма (GINA), като подчерта, че „дългосрочните цели на лечението на астмата са постигне на добър контрол на симптомите и свеждане до минимум на бъдещите рискове от обостряния…“[viii] Като се базира на тези две приоритетни задачи при терапията на астма, проф. Бейтман посочи, че „съвременното разбиране за контрол на симптомите“ се определя от напълното повлияване на симптомите и на способността на пациента да осъществява обичайните ежедневни дейности без дискомфорт или необходимост от спешно лечение[ix]. В дългосрочен план свеждането до минимум на бъдещите рискове представлява предпазване от влошаване на заболяването, изявяващо се чрез увеличаване на степента на изразеност на симптомите или зачестяване на обострянията9.

Резултатите от проведени наскоро две клинични изпитвания от фаза III: PrimoTinA-asthma®I&II показват, че употребата на Spiriva® Respimat® в допълнение към поддържащата терапия с ИКС/ДДБА спомага да се постигнат и двете цели в контрола на астмата. Проучванията показват, че при възрастни пациентис астма, които продължават да имат симптоми, независимо че приемат терапия с ИКС или ИКС/ДДБА, добавянето на Spiriva® Respimat® към лечението:

  • Намалява риска от настъпване на тежко обостряне на астмата с една пета (21%)[x]
    • Намалява броя на пациентите, при които настъпва тежко обостряне на астмата10
  • Намалява риска от влошаване на астмата  с почти една трета (31%)10
  • Времето до настъпване на първо тежко обостряне на астмата се увеличава с почти 2 месеца (56 дни) и времето до настъпване на първи епизод на влошаване на астмата се увеличава средно с над 4 месеца (134 дни)10

Нещо повече, Spiriva® Respimat® е ефективен при пациенти ≥ 18 години със симптоматична астма, независимо от тяхната възраст, алергичен статус, тютюнопушене и реакция към бронходилатор[xi].

„Въвеждането на Spiriva® Respimat® в терапията на астма бележи нова ера в лечението на заболяването в Централна и Източна Европа и глобално. Вълнуващо е да се види, че след многобройни положителни ключови клинични изпитвания в лечението на ХОББ, реализирани през последното десетилетие, тази терапевтична възможност – лечение при астма, е вече също одобрено показание. Нашите задълбочени изследвания показват, че Spiriva® Respimat® подобрява резултатите при възрастни пациенти с астма, които остават симптоматични, въпреки настоящо обичайно лечение“, посочи д-р Клаус Виел, регионален медицински директор, RCV, Boehringer Ingelheim.

Виена, Австрия, 06 ноември 2014 г.

[i] electronic MedicinesCompendium (eMC) http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/2317/SPC/Seretide+100,+250,+500+Accuhaler/
#AUTHDATE [accessed 10 July 2014]

[ii]Bateman ED, Boushey HA, Bousquet J, et al; GOAL Investigators Group. Can guideline-defined asthma control be achieved? The Gaining Optimal Asthma ControL study.Am J Respir Crit Care Med. 2004;170 (8): 836-44.

[iii] Rabe KF, et al. J Allergy Clin Immunol. 2004;114:40-47.

[iv] Rabe KF, et al. EurRespir J. 2000;16:802-807

[v] O’Byrne PM, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2001;164(8 Pt 1)1392-1397.

[vi] Pauwels RA, et al. Lancet. 2003;361:1071-1076.

[vii] Guilbert TW, et al. J Asthma. 2011;48:126-132.

[viii] Global Initiativefor Asthma (GINA). Global Strategy for asthma management and prevention. Updated 2014: 24

[ix] Bateman ED, et al. J Allergy Clin Immunol . 2010;125(3):600-608.

[x]Kerstjens HAM, Engel M, Dahl R et al. Tiotropium in asthma poorly controlled with standard combination therapy. N Engl J Med 2012; 367 (13): 1198-1207

[xi]Kerstjens HAM, Tashkin DP, Engel M et al. Tiotropium decreases the risk of exacerbations in patients with symptomatic asthma regardless of baseline characteristics. Am J RespirCrit Care Med 2013; 187: A4217


 

Вашият коментар