Любомир Николов – този „слънчево-тъжен поет“

Брой № 1 (39) / февруари 2017, Торакална ехография и трансторакална биопсия

Поетът Любомир Николов е роден през 1954 г. в с. Киряево, Видинско, но повикан от прилива, през 1990 г. се установява в САЩ. Пътник, който пренася своя сакрален творчески акт зад океана.

Самотен гарван, и не толкова самотен – има двама сина, съпруга, приятели, съмишленици. Езичник, повярвал, че боговете ще го закрилят в страната на неограничените възможности. Като аргумент – пред имиграционните власти – за желанието си да живее в Щатите, изтъква надеждата да получи Нобелова награда. Казва го уж на шега, но нали всеки талантлив автор е потенциален нобелист?!…

Завършил журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“, работил в „Литературен фронт“, сега е кореспондент на БиБиСи и преподава поезия в американски училища. Превежда поезия и е превеждан – американският поет /и негов приятел/ Роланд Флинт, заедно със съпругата на Любомир Николов, превежда стихосбирката „Езичник“, която излиза в Питсбърг. В Австрия пък е издадена неговата стихосбирка „На хвърлей от света е оня свят“.

Този „слънчево-тъжен поет“ /както го нарича братът по перо Румен Леонидов/ не може да свикне единствено с две неща – това, че родината му се намира на 6000 км от него и това, че българинът спокойно приема разрухата в нашата държава. Автор е на книгите: „Повикани от прилива“, „Пътник“, „Гарван“, „Оса“, „Ленива лава“ и вече споменатите по-горе издания в чужбина. Носител е на престижни награди, но и без тях е доказал се творец, с индивидуален почерк и умение за израстване. Предлаганите стихове са от стихосбирката му „Гарван“/1995 г./:

 

ГАРВАН

Кръжиш над осланеното поле

и все по-близо до земята слизаш.

Дочувам вече черните криле

задрямалия въздух как раздвижват.

Описваш кръг и падаш в угарта.

Главата ти е тъмна и изящна.

Сияят меко твоите пера.

В очите ти припламва синкав блясък.

Балкански гарван – малък лешояд.

(Тук лешоядите са дребни, но са много.)

Ту в орехче, ту в нечий череп млад

забиеш клюн – безмилостен и огнен.

Не бюста на Палада – буца пръст

е твой престол и вдигнал се в небето,

висиш над нас като ръждясал кръст,

изтръгнат от черковните кубета.

В браздата важно крачиш и мълчиш.

И взирам се във теб, замислен гарван,

със същите очи, които ти

би изкълвал за миг, ако ти паднат.

 

ВИНО

То беше пъпка, цвят и плод,

който полека се пропука.

От облаците сука сок.

И от земята огън смука.

Гърмя с пророчески уста.

Между дъгите черни тътна.

Накрая капна. И заспа.

И обръчите си отдъхнаха.

 

МРАВКА

Червеноглава, с дръпнати очи,

с антена, в облото челце забита,

тя слуша как свръхновите звезди

се пръскат някъде високо над тревите.

Долавя страшния вселенски гръм,

опива я космическата музика

и мъкне на безкрилия си гръб

огромно житно зърно към мравуняка.

* * *

Тече по камъка вода

и лази гущерче в тревата.

Как да измолиш за душата

такава сладка свобода?

И да се слееш този ден

с тревата, камъка, водата,

от робството на сетивата

завинаги освободен.

* * *

Вървя по меки есенни листа.

Земята се върти, листата капят.

Мъгла пълзи по близките бърда

и тънка пара плува край устата ми.

Къде отивам? Все ми е едно…

И все ми е едно кого ще срещна:

Плашило, звяр или копа сено,

залутана сред голите дървета.

Над сивото поле прелита грак.

Листата всичко живо са покрили.

И в облаците вече никне сняг.

И първото кокиче е пробило.


 

Вашият коментар