КОНКУРС

Съюзът на писателите-лекари в България „Димитър Димов” възобновява традиционния литературен конкурс на името на писателя. Конкурсът ще бъде в две категории – за поезия и за белетристика. Победителят във всяка от тях ще бъде отличен със специален приз – керамична статуетка с металопластика. В конкурса могат да участват само автори с медицинско образование. Те трябва да представят 2 екземпляра от книга, публикувана в периода 2010-2014 г. включително, адрес за кореспондеция, професионална и творческа биография. Книгите ще останат във фонда на „Националния литературен музей”. В конкурса може да се участва с повече от една книга.

Срок за получаване на творбите – 30.04.2015 г.

Адрес за получаване на творбите:

София – 1000

Ул. Георги Раковски, № 138

Национален литературен музей

За конкурса „Димитър Димов”

Наградите ще бъдат връчени в деня на рождението на Димитър Димов – 25.06.2015 г.


 

Вашият коментар