Инхалаторен mannitol подобрява белодробната функция при кистична фиброза

Брой № 1(5) / март 2009, Атипични белодробни инфексии

Inhaled mannitol improves lung function in cystic fibrosis

Автори: Anna Jaques, Evangelia Daviskas, James Turton, Karen McKay, Peter Cooper, Robert Stirling, Colin Robertson, Peter Bye, Peter LeSouëf, Bruce Shadbolt, Sandra Anderson, Brett Charlton

Клиника за клинични проучвания Frenchs Forest, NSW, Австралия; Клиника по респираторна и сънна медицина, Кралска болница „Принц Алфред”, Кампердаун; Отделение по респираторна медицина, Детска болница Уестмед, Сидни; Клиника по алергология, имунология и респираторна медицина, болница Алфред, Мелбърн; Клиника по респираторна медицина, Кралска детска болница, Мелбърн, Австралия

Публикация в Chest 2008; 133: 1388-1396

 

В дихателните пътища на пациенти с кистична фиброза (КФ) се акумулира лепкав дехидратиран мукус, предшественик на хронични инфекции, възпаление и тъканна деструкция. Мукусният клирънс е интегрален компонент на ежедневната терапия. Инхалаторният mannitol е осмотичен агент, който увеличава водното съдържание на повърхностната течност на дихателните пътища и подобрява мукусния клирънс, чрез което повлиява белодробната функция и респираторното здраве. Авторите представят рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано, кросовър проучване за ефикасност и безопасност на лечение с инхалаторен mannitol за двуседмичен период. Трийсет и девет пациенти с лека до умерена КФ на белия дроб инхалират 420 mg mannitol или плацебо два пъти дневно за две седмици. След проследяване на двуседмичен период пациентите са включени в рамо с реципрочно лечение. Оценяват се белодробна функция, респираторни симптоми, качество на живот и безопасност. При лечение с mannitol ФЕО1 нараства спрямо изходния със средно 7.0% (95% CI, 3.3 до 10.7) в сравнение с плацебо – 0.3% (95% CI, 3.4 до 4.0; p < 0.0001). Абсолютното подобрение при лечение с mannitol е 121 ml (95%CI, 56.3 до 185.7), което е сигнификантно по-голямо, сравнено с плацебо (нарастване 0.7%; 95% CI, 8.3 до 9.7; p < 0.02). Безопасността на mannitol е задоволителна и не са наблюдавани сериозни странични явления, свързани с лечението.

Авторите правят заключение, че лечението с инхалаторен mannitol за двуседмичен период сигнификантно подобрява белодробната функция при пациенти с КФ. Лечението е безопасно и се толерира добре от пациентите.


 

Вашият коментар