Ин витро тест за диагноза на латентна и активна туберкулозна инфекция

Брой № 1(13) / март 2011, Белодробен тромбемболизъм

Уважаеми колеги,

Евофарма АГ има възможността да Ви представи новия ин витро тест в помощ на клиничната практика в процеса на диагноза на латентна и активна туберкулозна инфекция – T-SPOT®.TB, представител на новото поколение имунологични тестове, свързани с отделянето  на Интерферон –гама (Interferon –gamma Releasing Assay- IGRA). 

 

T-SPOT®.TB се използва за доказване на специфичен клетъчно-медииран имунен отговор срещу M. tuberculosis.

В него се извършва поетапна процедура за инкубация на мононуклеарни клетки от периферна кръв със специфични антигени- ESAT-6 и CFP 10, в затворена система, базирана на ELISpot (ензимносвързана имуно­спот) методика.

Използваната в теста стандартизационна процедура за унифициране на базовия брой лимфоцити гарантира високата чувствителност на теста, дори и при пациенти с налична имуносупресия.  

Извършва се директно отчитане на броя ефекторни Т-клетки,  секретиращи  гама-интерферон.

Предимства на T-SPOT®.TB тест:

Рутинна  венепункция: използват се стандартни епруветки с литиев хепарин, като не се изискват специални епруветки.

Не се наблюдава кръстосана реактивност при пациенти с БЦЖ  ваксинация.

Удължено време за съхранение, транспортиране и обработка на кръвта до 32 часа с новия реагент T-Cell Xtend TM.

Възможност за обработване на единични проби.

Чувствителност 95.6%

Специфичност 97,1 %

Изключително ниско ниво на неопределeни резултати 1,4 %

 

Произведен от Oxford Immunotec Ltd, Великобритания, представен в Европа през 2004 г., одобрен от FDA през 2008 г. Т-SPOT®.TB тестът е подходящ за употреба при всички пациенти, изложени на риск за латентна туберкулозна инфекция (LTBI) или съмнение за туберкулозна инфекция, независимо от тяхната възраст, пол, терапия или имунен статус.


 

2 коментара към “Ин витро тест за диагноза на латентна и активна туберкулозна инфекция”

Отговори
 1. kotka99 казва:

  Кръвните тестове, създадени да засичат активната форма на туберкулозата, са неточни и трябва да бъдат забранени, казват от Световната Здравна Организация (СЗО).

  Повече от два милиона подобни теста се извършват всяка година, но СЗО твърди, че те са неетични и водят до погрешна диагноза и лечение.

  При преглед на комплектите за тестване на туберкулоза, от организацията са открили, че в около 50% от случаите резултатите са погрешни.

  Тези комплекти се продават най-вече в развиващия се свят.

  Повечето от 18-те вида комплекти за тестване на туберкулоза, които в момента са на пазара, се произвеждат в Европа и Северна Америка.

  Според д-р Марио Равильоне, директор на катедрата по туберкулоза към СЗО, тези тестове трябва да бъдат забранени.

  Той казва:“Кръвните тестове за установяване на активна форма на туберкулоза са лоша практика. Те са неточни и застрашават живота на пациентите.”

  Тестовете работят като засичат антитела и антигени в кръвта, произвеждани в отговор на бактерията на туберкулозата.

  Проблемът е, че някои от тези тестове имат ‘ниска чувствителност’ и така на голям брой пациенти се казва, че нямат туберкулоза, когато всъщност имат.

  Д-р Карън Уайър, член на катедрата по туберкулоза към СЗО, добавя: “Доказателствата, които разгледахме през последните няколко месеца показват, че един на всеки двама пациенти ще бъде погрешно диагностициран, или като фалшив положителен или като фалшив отрицателен.”

  “Когато пациент е диагностициран с фалшив отрицателен резултат за туберкулоза, болестта продължава да се развива и пациентът може да умре.”

  “Ако, от друга страна, резултатът е фалшив положителен, пациентите биват лекувани за болест, която нямат, докато в същото време истинската причина за състоянието им остава недиагностицирана.”

  “От СЗО считаме, че това е неетично – и настояваме правителствата да възприемат туберкулозата и кръвните тестове за болестта като заплаха.”

  Световната Здравна Организация казва, че тестовете, които се призвеждат в Европа и Северна Америка не се продават там поради законови разпоредби, които изискват обширни доказателства за точността им.

  Този проблем не се отнася за развиващия се свят – включително Индия и Китай.

  Д-р Уайър добавя: “Един от най-големите проблеми е, че тези развиващи се страни нямат или имат слаби законови механизми да контролират регистрацията на кръвните тестове.”

  “Друг проблем е, че тестовете често се използват в частния сектор, където регулацията е много трудна. В резултат на това, има големи злоупотреби с тези неточни тестове в поне 17 страни, за които знаем.”

  Тя добавя, че има оста нужда от тест за туберкулоза, приложим ‘на легло.’ “За жалост, нямаме тестове, които могат да бъдат прилагани на това ниво на здравеопазване в момента.”

  От СЗО казват, че подобен призив за забрана е крайно необичаен – това е първият път, в който организацията има изцяло негативно мнение за практика, широко използвана при лечението на туберкулоза.

  Туберкулозата убива 1.7 милиона хора годишно и е най-големия причинител на смърт за ХИВ позитивните.

  На страницата на СЗО има още информация.

 2. kotka99 казва:

  Ето и още информация от официален сайт на турско радио и телевизия:
  Световната здравна организация отправи призив за незабавното спиране на кръвните тестове за установяване на туберкулозата.
  Призив от СЗО за спиране на кръвните тестове за туберкулоза
  Изпратена 21.07.2011 12:40:46 UTC
  Обновена 21.07.2011 12:40:46 UTC
  Световната здравна организация отправи призив за незабавното спиране на кръвните тестове за установяване на туберкулозата.

  Организацията съобщи, че устоновяването на болестта е невъзможно и че кръвните тестове, които се правят не са нищо друго освен губене на време и пари.

  Председателят на отдела за борба с туберкулозата Марио Равиглионе съобщи, че кръвните тестове носят сериозни рискове за здравето на пациентите.

  Според специалистите е много трудно установяването на туберкулозата посредством някои антикори и антигени намиращи се в кръвта, тъй като при всеки пациент може да бъдат различни.

  Именно поради това устоняваването на заболяването посредством кръвни изследвания дава погершни резултати.

Вашият коментар