Има смисъл само победата над себе си

Златимир Коларов. СИВО, ЧЕРНО И СВЕЩИЦА. Публицистика. Изд. КЛМН. 2014 г.

 

В книгата на Златимир Коларов „Сиво, черно и свещица” ще откриете двайсет и пет художествени публицистични текста върху различни етични, морални и социални теми, касаещи отделния човек и обществото. Тези негови размишления са публикувани в последните пет години, в по-голямата си част на страниците на писателския вeстник „Словото днес“ и на лекарския – „Quo vadis“. При прочита им се вижда, че написаното преди време е актуално и сега, т.е. нищо не се е променило в нашия, изпълнен с абсурди и разочарования живот. Тъжната равносметка на автора от преживяното и споделеното в книгата е, че гласност има, чуваемост няма. Надеждата някой да чуе и да промени нещо в себе си и в другите е основанието за събирането им в отделна книга.

Текстовете са изпълнени с непримиримост с неправдата и недъзите на политическата система и обществото. Накрая авторът обобщава веруюто си за битките и пораженията по повод видяното в Сараево – „…всяка победа е нечие поражение. Има смисъл само победата над себе си“.


 

Вашият коментар