Функционално изследване на дишането

Брой № 4 (16) / декември 2011, Функционално изследване на белия дроб

Уважаеми колеги,

 

В настоящия брой на InSpiro ще се опитаме да ви заведем на едно неконвенционално пътешествие в някои от малко известните области на функционалната белодробна диагностика.

Всички от нас използват спирометрия в ежедневната си практика, но тя дава сведения за белодробните функции само в покой. За да изведем диагностичния си кръгозор на следващото ниво, е необходимо прилагането на дозирано физическо натоварване под формата на полеви или високо специализирани лабораторни тестове. В резултат на физическото стресиране на организма можем да получим максималната кислородна консумация (VO2max) – интегрален показател за кардиопулмонален капацитет, а чрез отчитане на газовата обмяна в условията на повишени потребности се разкриват механиз­мите на взаимодействие на кислородо-транспортните системи с клетъчното дишане и метаболизма.

Физическото натоварване може да бъде прилагано както за функционална оценка на пациентите с хронични респираторни заболявания, така и за определяне на обема на индивидуализираните рехабилитационни мероприятия. Интегрирана в лечебния план на пациента, пулмоналната рехабилитация има за цел да намали симптомите и да оптимизира функционалния статус, като стабилизира и/или подобри екстрапулмоналните прояви на заболяването.

Напоследък бронхо-провокационните тестове се прилагат все по-широко за установяване на състоянието на дихателните пътища, както и за промяна в чувствителността към съответните стимули в хода на лечението. Един нов тест, които включва инхалиране на манитол на прах, има потенциал да предложи достъпен и лесен начин за идентифициране на пациенти с бронхиална хиперреактивност.

Белодробният карцином е водеща причина за ракова смъртност в Европа. Пациентите са с повишен риск от следоперативни усложнения и висока смъртност. Ето защо е необходимо извършването на цялостната функционална обработка на пациентите, предвидени за екстензивна торакална интервенция, като се започне от щателно определяне на количеството функциониращ белодробен паренхим. В тази нелека задача може да помогне технологията, наречена – Vibration Response Imaging (VRI). С нейна помощ са изгражда функционален образ на белия дроб, който бива използван за определяне на предвидени постоперативни стойности (рро) на основните функционални показатели.

И за финал искаме да ви представим оптоелектронна плетизмография (ОЕП) – нова, изключително точна, неинвазивна методика за изследване на вентилаторните възможности на белия дроб, както и моделите на дишане при различни условия. ОЕП се очертава като методика без конкуренция при несъдействащи пациенти и движещи се субекти.


 

Вашият коментар