Физиотерапия, мукокинетици и … йога

Брой № 3 (3) / септември 2008, Интерстициални белодробни болести и Саркоидоза

Mоже ли долекуването на острите възпалителни и обострените хронични заболявания на белите дробове да бъде по-ефективно и по-приятно?

Д-р Елена Шопова -Управител на СБПФЗ «Св. Петка Българска» – ЕООД, гр. Велинград:

Успехът при долекуване, продължително лечение и рехабилитация на белодробните заболявания е нашата цел. С тази идея през 2007 година „СБПФЗ Св. Петка Българска” -гр. Велинград, започна работа по програма „Астма и йога за един по-добър живот”. Комбинацията от йога и конвенционалните схеми за долекуване на бе­лодробните заболявания, най-вече ХОББ и астма, даде отлични резултати и повиши самочувствието и дове­рието на нашите болни. С тази програма болницата спечели проект, реализиран във Великобритания през април 2008 година.

Наред с комбинирането на физиотерапия с йога при бо­лните с ХОББ ние прилагаме и мукокинетици (Mucoplant Anisol). Балансираното секретолитично действие на Mucoplant Anisol, както и умерените бактериостатич­ни и спазмолитични ефекти върху целия респираторен тракт го правят изключително подходящ за повлияване на кашлицата при долекуване на хроничните белодробни за­болявания. След перорален при­ем три пъти дневно на 1 капсу­ла Mucoplant Anisol активната му субстанция транс-анетол проявява изразено мукокине­тично действие директно или посредством отключване на гастро-пулмоналния муко­кинетичен вагусов рефлекс. За разлика от другите мукокине­ тици, обаче, Mucoplant Anisol не дразни стомаха и е осо­бено подходящ за пушачи. Транс-анетолът има доказан бактериостатичен ефект: ако за индикатор се приема фенолният коефициент, който е 1, то коефициентът на Mucoplant Anisol е 0,4.

Всяка година на 14-ти октомври (Петковден), се от­белязва празникът на белодробна болница „Света Петка Българска”. Тази година той ще бъде отпразнуван в нова конферентна зала и съчетан с пускането в експлоатация на комбиниран рентгенов апарат с дистанционно упра­вление и возим дистанционен рентгенов апарат.


 

Вашият коментар