Детската астма – през митовете в реалността

Брой № 5 (53) / декември 2019, Детска бронхиална астма

Д-р Снежина Михайлова Лазова, д.м., главен асистент, педиатър, Отделение по педиатрия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД

 

Д-р Снежина Лазова е педиатър с интерес към детската пулмология, алергология и функционална диагностика и с нестихващо любопитство в търсенето на отговори на различни въпроси и откриването и разбирането на тяхното обяснение.

 

Съществуват редица медицински и социални митове, свързани с чести заболявания като диабет, астма, алергии. Много от тези митове са опровергани отдавна и дори забравени, докато други продължават да съществуват и да създават противоречия сред студенти, обучаващи се, преподаватели и пациенти.

 

През 2018 година J. Bhatt и A. Bush правят справка в базата данни PubMed за публикации с ключова дума “myth” (мит) в заглавието, филтрирайки такива през последните 5 години1. Получават 504 резултата на англоезични публикации, от които след филтриране с ключова дума „children“ (деца), изпъкват три главни теми: детската астма, алергиите и ваксините. За медицинското образование нерядко важи твърдението, че половината от това, което се преподава на студентите, след 10 години се оказва погрешно. Поради бързите темпове на непрекъснато провеждащи се проучвания и натрупването и обработването на голямо количество медицинска информация, не би било изненада, че неща, които приемаме като неоспорими факти или „клиничен опит“ днес, ще се окажат погрешни утре и „митът“ ще бъде развенчан.

 

Въпреки че симпто-комплексът, когото наричаме „астма“, е добре описан от античността, нашето разбиране по отношение на етиологията и лечението на заболяването продължава да еволюира. Непрекъснатото развитие в разбиранията обаче не успява да опровергае съществуващите митове (широко разпространени, но погрешни вярвания) и догми (затвърдени вярвания) по отношение на етиологията, класификацията и терапията на астмата, особено в детска възраст.

 

В настоящия брой на списание INSPIRO, посветен на детската астма, водещи специалисти в областта на педиатрията, алергологията и детската пулмология ще представят своя критичен и практически ориентиран поглед по отношение на съвременните представи за диагностиката на астмата в предучилищна възраст, атопичния марш, връзката между респираторните инфекции и развитието и екзацербациите на астмата, фармакотерапията и инхалаторната техника, глобалната концепция за управление на астмата, както и за особеностите на детската астма в урбанизирания свят.

 

И както е казал Бенжамин Франклин: „Кажи ми и аз ще забравя. Научи ме и ще запомня. Накарай ме да го направя и ще се науча“.

 

Можем да се научим истински единствено чрез опита – както чрез нашия собствен, така и чрез опита на нашите колегите. За да ни учат чрез демонстративни примери от практиката, в настоящия брой споделяме няколко клинични случая на деца с изявена бронхиална обструкция, погрешно диагностицирани като „астма”, както и два показателни случая на деца с астма и спонтанен пневмомедиастинум, наложили активно мултидисциплинарно участие на педиатри и детски хирурзи. Не на последно място, в броя ще откриете имунологични факти, облечени в приятен, лек и запомнящ се текст и рими.

 

Колкото и упорито да учим и да се развиваме, отрезвяващо е да не забравяме, че някои знания, на които се опираме в днешния ден, ще станат митология в утрешния. Ще се възползвам от един въпрос на Nick Gross, зададен през 1980 година, който приляга в случая: „Какво е това нещо, наречено любов?

 

Отговор: „Всеки един от нас знае какво е любовта (астмата), но никой не би се доверил на нечия чужда дефиниция2.

 

Добре дошли в реалността на детската астма.

 

Д-р Снежина Лазова е педиатър с интерес към детската пулмология, алергология и функционална диагностика и с нестихващо любопитство в търсенето на отговори на различни въпроси и откриването и разбирането на тяхното обяснение.

 

Литература

 

1. Bhatt JM, Bush A. Myths and maxims in paediatric respiratory medicine. Breathe 2018; 14: 5–7.

 

2. Gross NJ. What is this thing called love? – or, defining asthma. Am Rev Respir Dis 1980;121:203


 

Вашият коментар