„Да умреш с достойнство“ – програма на център за борба с рака

Implementing a Death with Dignity Program at a Comprehensive Cancer Center

 

Elizabeth Trice Loggers, M.D., Ph.D., Helene Starks, Ph.D., M.P.H., Moreen Shannon-Dudley, M.S.W., L.I.C.S.W., Anthony L. Back, M.D., Frederick R. Appelbaum, M.D., and F. Marc Stewart, M.D.

 

The new england journal of medicine

n engl j med 368;15 nejm.org april 11, 2013

 

РЕЗЮМЕ

По-голямата част от участниците в програмата „Да умреш с достойнство” в щата Вашингтон и Орегон са получили диагноза рак в терминален стадий. Тъй като все повече държави обръщат внимание на законодателство по отношение на помощта на лекарите в крайния етап от живота на пациентите, опитът на център за ракови заболявания може да бъде от полза.

Методи

Описва се приложението на програмата „Да умреш с достойнство” в Seattle Cancer Care Alliance, грижите, които се полагат във Fred Hutchinson–University of Washington Cancer Consortium, раковия център в Сиатъл, който обслужва Pacific Northwest. Институционалните данни са сравнени с публично достъпните данни от щата Орегон и Вашингтон.

Резултати

Общо 114 пациенти са се обърнали към програмата „Да умреш с достойнство” между 5 март 2009 г. и 31 декември 2011 г.. От тях 44 (38.6%) не са включени в програмата, и 30 (26.3%) са започнали процеса, но след това са избрали да не продължат или са починали преди завършването й. От 40-те участници, които след консултиране и при поискване, са получили рецепта за смъртоносна доза secobarbital (35.1% от 114 пациенти, анкетирани за програмата), всички са умрели; 24 след поглъщане на лекарството (60% от получилите рецептата). Участниците в нашия център са 15,7% от всички участници в програмата „Да умреш с достойнство” във Вашингтон (255 души) и обикновено са били бели, мъже и добре образовани. Най-честите причини за участие са загуба на автономия (97,2%), невъзможност да се занимават с приятни дейности (88.9%), и загуба на достойнство (75,0%). Единадесет участници са живели в продължение на повече от 6 месеца след получаване на рецепта. Пациентите и семействата им са били благодарни да получат смъртоносната рецепта, независимо дали тя е била използвана или не.

Заключения

Като цяло, програмата „Да умреш с достойнство” е добре приета от пациентите и клиницистите.

 

ABSTRACT

 

Background

The majority of Death with Dignity participants in Washington State and Oregon have received a diagnosis of terminal cancer. As more states consider legislation regarding physician-assisted death, the experience of a comprehensive cancer center may be informative.

Methods

We describe the implementation of a Death with Dignity program at Seattle Cancer Care Alliance, the site of care for the Fred Hutchinson–University of Washington Cancer Consortium, a comprehensive cancer center in Seattle that serves the Pacific Northwest. Institution-level data were compared with publicly available statewide data from Oregon and Washington.

Results

A total of 114 patients inquired about our Death with Dignity program between March 5, 2009, and December 31, 2011. Of these, 44 (38.6%) did not pursue the program, and 30 (26.3%) initiated the process but either elected not to continue or died before completion. Of the 40 participants who, after counseling and upon request, received a prescription for a lethal dose of secobarbital (35.1% of the 114 patients who inquired about the program), all died, 24 after medication ingestion (60% of those obtaining prescriptions). The participants at our center accounted for 15.7% of all participants in the Death with Dignity program in Washington (255 persons) and were typically white, male, and well educated. The most common reasons for participation were loss of autonomy (97.2%), inability to engage in enjoyable activities (88.9%), and loss of dignity (75.0%). Eleven participants lived for more than 6 months after prescription receipt. Qualitatively, patients and families were grateful to receive the lethal prescription, whether it was used or not.

 

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат.
 

Вашият коментар