Събития

Българското Дружество по Белодробни Болести

Четвърти конгрес на Българското Дружество по Белодробни Болести

Четвъртият конгрес на Българското Дружество по Белодробни Болести (БДББ) ще се проведе в Конгресния център „Дедеман”, София от 14 до 17 юни 2012. Конгресът, организиран от БДББ, е най-големият български форум, който се провежда на всеки 2 години и събира специалисти по пулмология и гръдна хирургия. Основните теми, които ще бъдат дискутирани на Конгреса на / прочети повече

Скрининг за бронхиална астма и ХОББ

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България с подкрепата на AstraZeneca България стартира: Скринингова програма за откриване на пациенти с Бронхиална астма и Хронична Обструктивна Белодробна Болест (ХОББ) с недостатъчен контрол на заболяването. За България няма официална статистика за заболеваемостта от бронхообструктивни заболявания.  Според данни  от  Национален  статистически институт,  Национален център по здравна информация,  Кратък статистически справочник по / прочети повече