Третото око

Ed burck

Модерната старомодност на консерватизма (Част I – Консервативната доктрина)

Александър Иванчев, учител по история, Национална гимназия за древни езици и култури „Константин–Кирил Философ”   Тази изключително сложна и мащабна тема е тежко предизвикателство за всеки изследовател, а краткото ѝ представяне е крайно неблагодарна дейност, понеже общият обзор на един мирогледен начин на мислене не може да предложи задълбочено познание за него. Още повече, през / прочети повече

Galileo

Възникването на Инквизицията – между митовете и реалността

Александър Иванчев, учител по история, Национална гимназия за древни езици и култури „Константин–Кирил Философ”   За съвременния човек терминът „инквизиция“ винаги извиква отрицателни асоциации и чувства, понеже (под)съзнателно го свързва с мракобесие, жестокост, несправедливост и антихуманност. В действителност латинският юридически термин inquisitio, -onis f, означава „следствие, разследване, изследване“, а оттам навлиза във френския език като / прочети повече

fig 4 Asir

Асирия – брутална жестокост и култ към знанието

Александър Иванчев, учител по история, Национална гимназия за древни езици и култури „Константин–Кирил Философ”   Едно от най-често употребяваните понятия в политическата история е „империя“. В журналистиката и изкуствата тази дума също широко се употребява, често пъти извън контекста на значението ѝ. Понякога и историците в стремежа си да подчертаят значимостта на някое държавно или / прочети повече

harem

Харемът – митове и действителност (III част – Османският харем)

Александър Иванчев, учител по история, Национална гимназия за древни езици и култури „Константин–Кирил Философ”   За щастие, поради наличието на много повече сведения от по-близките до нас векове, имаме сравнително по-подробна представа за структурата и организацията на османския султански харем, отколкото за този на арабските халифи. В множество научни изследвания от края на XIX в. / прочети повече

harem 1

Харемът – митове и действителност (II част – Мюсюлманският харем)

Александър Иванчев, учител по история – Национална гимназия за древни езици и култури „Константин–Кирил Философ”   Преди Мохамед жените на Арабския полуостров имали по-голяма самостоятелност. Популярен пример в тази насока била първата му съпруга Хадиджа, която притежавала значително богатство, наследено от двамата ѝ предишни съпрузи – търговци. Докато е женен за нея, самият пророк е / прочети повече

harem

Харемът – митове и действителност (I част – Корените)

Александър Иванчев, учител по история, Национална гимназия за древни езици и култури „Константин–Кирил Философ”   В продължение на векове полигамният начин на живот, а оттам и харемът, занимавали умовете и въображението на моногамните европейци. Харемът присъства ярко в множество пътеписи, писма, описания и произведения на изкуството от XVI в. нататък и разпалва фантазиите на европейската / прочети повече

Bg

Независимостта на България – измислен или реален празник

Александър Иванчев – учител по история, Национална гимназия за древни езици и култури „Константин–Кирил Философ”   Санстефански прелиминарен (предварителен) мирен договор от 3 март 1878 г.: Чл.6. България се издига в автономно, поданно княжество с християнско правителство и народна милиция…   Освобождението от 1878 г. превръща младата Трета българска държава в автономно, васално и трибутарно / прочети повече

Konstant

Страсти и кръв на хиподрума в древен Рим и Константинопол; част II: Последното убежище на свободите на „римския народ“

Александър Иванчев, учител по история, Национална гимназия за древни езици и култури „Константин–Кирил Философ”   Съзнателно провежданата политика  „хляб и зрелища“  ефективно отвличала народа от съществените му проблеми и улеснявала контрола над него (да не забравяме извечния римски принцип „divide et impera“ – разделяй и владей). При пренасянето на властовия център от Рим в Константинопол, / прочети повече

Greek

Страсти и кръв на хиподрума в древен Рим и Константинопол

Част I: Циркус Максимус – спортното сърце на Вечния град   Александър Иванчев – учител по история, Национална гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ”   В нашето време спортът заема изключително важно място в битието и съзнанието на човечеството. Доказателства за това са и олимпийските игри във всичките им варианти, световните и континентални / прочети повече

Elek

Можеше ли България да бъде индустриална сила? (щрихи от стопанската история на света и Габрово – част II)

Александър Иванчев – учител по история, Национална гимназия за древни езици и култури „Константин–Кирил Философ”   Предприемчивият, съзидателен и първооткривателски дух на габровци може да се открие още в ранната история на селището. Почти всеки е чувал популярната легенда за основаването на града преди около 250 години от митичния Рачо Ковача, който бил странстващ майстор-ковач. / прочети повече