Смисъл на броя

sykr rada

Детската астма в урбанизирания свят

Рада Маркова, МЦ „Първа Детска Консултативна клиника“ – София, МУ – Плевен   Кореспонденция: Доц. д-р Рада Маркова, д.м, София 1000, бул. „България“ 51А, Първа Детска Консултативна клиника – София, rada_markova@yahoo.com     През последните десетилетия бронхиалната астма (БА) показва тенденция за нарастване като честота и разпространение в световен мащаб както за детското, така и / прочети повече

Sykr kend

Инхалаторна терапия в детската възраст – основни положения, грешки и възможности за повишаване на нейната ефективност

Веселина Кендерова, дм, Детска клиника, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, София   Кореспонденция: Д-р Веселина Кендерова, дм, педиатър, детски пулмолог, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, Детска клиника, София, бул. „Никола Й. Вапцаров“ 51Б, e-mail: veselinakenderova@yahoo.com     Инхалаторната терапия има съществена роля при лечението на респираторните заболявания в детска възраст. Тя е основен начин за / прочети повече

rosen n

Пробиотикът по време на антибиотично лечение на бактериални инфекции. Препоръчителен или задължителен?

Росен Николов, Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Св Иван Рилски”, МУ София   Кореспонденция: Росен Николов, професор, Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски, София, бул. „Aкад. Иван Евстратиев Гешов“ 15   Човешката микробиота се състои от 10-100 трилиона симбиозни микробни клетки, които обитават цялото човешко тяло, но основното количество бактерии са в червата1,2. Изчислено е, / прочети повече

sykrashten r 4

Затлъстяването и връзката му с промените в качествените и количествените характеристики на чревната микробиота

Даниел Илиев, СБАЛДБ ЕАД, Медицински Университет, София   Кореспонденция: доц. д-р Даниел Илиев, дм, Университетска СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД, Клиника по пулмология с отделение за интензивно лечение, 1606 София, бул. „Акад. Иван Гешов“ 11 e-mail: kpio.sbaldb@gmail.com     Затлъстяването е пандемия и състояние, засягащо милиони хора. То е с много висока социална значимост. Среща / прочети повече

antimik

Антибиотична терапия в детската възраст при инфекции на дихателната система

Пенка Переновска, Клиника по педиатрия, МБАЛ „Александровска“ Кореспонденция: проф. П. Переновска, Клиника по педиатрия, МБАЛ „Александровска“; perenovska@abv.bg     По данни на СЗО (WHO), острите респираторни инфекции (ОРИ) убиват около 2,6 милиона деца годишно1. Най-честите причинители на ОРИ са вирусите на грип, пара грип, аденовирусите, респираторно-синцитиалният вирус, риновирусите. Нозологичните единици, с различна тежест и честота / прочети повече

fig 1 d 4 19

Антибиотик-асоциирана диария и клостридийна инфекция в детска възраст. Как да ги избегнем?

Елена Лазарова, Детска клиника, Аджибадем Сити клиник, Болница Токуда   Кореспонденция: д-р Елена Лазарова, Детска клиника, АджибадемСити клиник, Болница Токуда, бул.“Н.Вапцаров“ 51 В, e-mail: elena.marinkova@acibademcityclinic.bg     Въпреки че употребата на антибиотици (АБ) в първичната медицинска помощ в Европа варира значително, в много страни те се предписват твърде често. Най-висока степен на употреба се регистрира / прочети повече

fig 2 Ab 4 19 a

Антибиотици и астма в детска възраст

Елена Н. Паскалева-Георгиева, СБАЛДБ „Проф. Ив. Митев”   Кореспонденция: д-р Елена Н. Паскалева-Георгиева, д.м., 1404 София, ж.к. Г. Делчев, бл.2 Е, ап.11; bronchi@abv.bg     Много са основанията в световен мащаб да се въведе терминът „епидемия от астма”. Промените в околната среда и начина на живот доведоха до повишаване броя на астматично болните както сред / прочети повече

sykr 4 19 a

Пробиотици в лечението на риносинуит в ранна детска възраст

Дончо Дончев, Клиника по ушни-носни-гърлени болести, Военномедицинска академия, София. Кореспонденция: Д-р Дончо Дончев, ВМА, Клиника по УНГ, lekar@abv.bg       Резюме   Риносинуитите са чести възпалителни болести в ранна детска възраст. Страданието възниква и обхваща едновременно лигавиците на носа и околоносните кухини. Тези болести се развиват в хода и като усложнения на остри инфекции / прочети повече

fig 1 3 8

Човешката чревна микробиота – неглижираният орган

Ваня Герова, Катедра по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна“-ИСУЛ, Медицински Университет, София   Кореспонденция: Доц. Ваня Герова, д.м., Катедра по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна“-ИСУЛ, ул. „Бяло море“ 8, e-mail: vanger@hotmail.com   Здравето се определя от микробиотата в нашето черво. Всички болести започват от червото. Хипократ     С осъзнаването на критичната роля на „неглежирания орган“ – / прочети повече

fig 1 3 7

Пробиотици, пребиотици и синбиотици – модулатори на чревната микроекология

Ваня Герова – Катедра по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна“-ИСУЛ, Медицински Университет, София   Кореспонденция: Доц. Ваня Герова, д.м., Катедра по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна“-ИСУЛ, ул. „Бяло море“ 8, e-mail: vanger@hotmail.com   Нека храната да е лекарство и лекарството да е храна. Хипократ   Исторически перспективи   Поглеждайки назад в историята, концепцията за използване на живи / прочети повече