Смисъл на броя

Fig 1

Карта за контрол на астмата – резюме на новата стратегия на GINA

A summary of the new GINA strategy: a roadmap to asthma control Reddel H., Bateman E., Becker A., et al.; Eur Respir J., 2015; 46(3): 622–63   SABA                   Short-acting beta2-agonists ICS/LABA                    inhaled corticosteroids /long-acting beta2 agonist ИКС                               инхалаторни кортикостероиди ХОББ                            хронична обструктивна белодробна болест ACOS   asthma−COPD overlap syndrome   През последните 20 години the Global / прочети повече

Capture

Новости в респираторната медицина – 2015 година

  Синдром на припокриване на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) и бронхиектазии COPD-bronchiectasis overlap syndrome. Hurst J, Elborn J et al. EurRespir J 2015; 45: 310-313   Синдромът на припокриване (overlap) на ХОББ и бронхиектазиите е област, за която не съществува  експертен консенсус. ХОББ се диагностицира на база слабо обратима обструкция на въздушния поток и / прочети повече

Рискови фактори за развитие на туберкулоза при пациенти на терапия с блокери на TNFα. Какво знаем в действителност?

Risk Factors for Tuberculosis in Patients Receiving Tumour Necrosis Factor-α Blockers: What Do We Really Know?   Botha P., Koegelenberg C. Respiration, 2015; 90:185–186.   Туберкулозата остава една от широко разпространените инфекции, засягащи човечеството. Една трета от населението на света е засегнато от латентна туберкулоза. Значително е и числото 650 000 на установените случаи на лекарствена / прочети повече

Fig 1

Сърдечносъдовата оценка – независим рисков фактор за смъртност при пациенти с ХОББ

Independent Risk Factors for Mortality in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary  Disease Who Undergo Comprehensive Cardiac Evaluations Ahn Y., Lee K., Park J., et al. Respiration, 2015; 90: 199–205.   Сърдечносъдовата заболеваемост е най-честата причина за смърт при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). Въпреки това влиянието на сърдечносъдовата оценка върху прогнозата при пациенти / прочети повече

Бронхиектазии – актуално от 2014 година

Update in Bronchiectasis 2014 Bravein Amalakuhan, Maselli D.J and Martinez-Garcia M.A Am J Respir Crit Care Med Vol 192, Iss 10, pp 1155–1161, Nov 15, 2015   Честотата на диагностициране на бронхиектазиите нараства с широката употреба на компютърната томография (КТ) на гръдния кош. Пациентите, страдащи от това заболяване, имат влошено качество на живот и песимистична / прочети повече

Преустановяването на приложението на инхалаторни кортикостероиди при пациентите с ХОББ и редукция на риска от пневмония

Discontinuation of Inhaled Corticosteroids in COPD and the Risk Reduction of Pneumonia Samy Suissa, Coulombe J and Ernst P CHEST 2015; 148 (5): 1177 – 1183 Инхалаторните кортикостероиди (ИКС) бяха широко използвани през последните години в терапията на ХОББ, въпреки че световните препоръки са за включването им към редовната бронходилататорна терапия  при наличие на риск / прочети повече

Еозинофилна грануломатоза с полиангиит (Churg-Strauss синдром) – къде се намираме сега?

Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (formerly Churg–Strauss syndrome): where are we now? Matthieu Groh, Pagnoux C, Guillevin L Eur Respir J 2015; 46: 1255–1258   Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (Churg–Strauss) (EGPA) Consensus Task Force recommendations for evaluation and management Matthieu Groh , Pagnoux C, Baldini C et al. European Journal of Internal Medicine 26 (2015) 545–553 / прочети повече

Adherence fig1

Придържане към терапията или Добрият, Лошият и Злият

Лекарствата (Добрият) безспорно подобряват клиничния изход при голям брой болести (Лошият) и едновременно с това намаляват заболеваемостта и смъртността (Злият). Съвременното общество все повече разчита  на дългосрочното приемане на лекарства за подобряване качеството на живот на болните и предотвратяване на хоспитализацията. Например 32 милиона американци всекидневно прие­мат три и повече видове лекарства1. Общи принципи и / прочети повече

Придържане към лечението при пациенти с ХОББ

„Лекарствата не действат при пациентите, които не ги приемат“ C. Everett Koop   ХОББ се характеризира с прогресивна загуба на белодробен обем, която постепенно инвалидизира болните, поради което болестта представлява значителен социален проблем. За лечението на ХОББ се използват медикаменти, доставяни в дихателните пътища с разнообразни инхалаторни устройства, които не са евтини и реимбурсирането им / прочети повече

Комплайънс и придържане към терапията при бронхиална астма

Бронхиалната астма (БА) е значим здравен проблем в световен мащаб, като засяга голям брой пациенти от всички възрасти, пол и раса. Според доклада на Global Burden of Diseases Study, публикуван през 2012 година, около 334 милиона души в света страдат от астма, като честотата непрекъснато нараства. БА е значително бреме за обществото, като води до / прочети повече