Смисъл на броя

g Kirova

Комуникацията във времето на персонализираната медицина

Галина Кирова, гост-редактор     Първият брой за годината на всяко едно списание е символичен – той носи нови послания, нови  очаквания, но и като всеки последователен брой, носи и традицията на миналото. Приемам като специална чест и жест към специалността образна диагностика, поканата за гостредактор на първи брой на InSpiro за 2018 г.   / прочети повече

sykr f 44

Предизвикателството на дифузните пулмопатии – въпросите, на които търсим отговори (основни въпроси към рентгенолога)

Александър Симидчиев, Медицински институт на МВР   Георги Хинков, Университетска болница Лозенец     Pазпространените болестни изменения на белодробния паренхим – дифузните пулмопатии или както днес почесто ги назоваваме дифузни белодробни болести  или дифузни паренхимни белодробни болести (ДПББ) – съставляват хетерогенна група болести, обхващаща голямо разнообразие от нозологични етикети. Макар и отделните диагнози понякога да / прочети повече

fig. 1 e 44

Интерпретация на образите при дифузни паренхимни белодробни болести или защо само образите не стигат?

Проф. Галина Кирова-Недялкова, началник на Клиника по образна диагностика, Аджибадем Сити Клиник – Болница Токуда, бул. „Н. Вапцаров“ 51Б, 1407 София, galinakirova@acibademcityclinic.bg     Дифузните паренхимни белодробни болести (ДПББ) съставляват голяма част от болестите на белите дробове и обхващат повече от 150 нозологични единици. Това са болести, които засягат главно поддържащата структура на белия дроб / прочети повече

fig 1 d 44

Белодробен емфизем: какво сме научили след Laennec

Доц. Наталия Стоева, Клиника по пневмология, Аджибадем Сити Клиник – Болница Токуда, бул. „Н. Вапцаров“ 51Б, 1407 София njstoeva@dir.bg     Хроничният бронхит (ХБ) и белодробен емфизем (БЕ) се разглеждат като елементи на единна нозологична единица – ХОББ. Напредъкът в изучаването на ХОББ доведе до изясняване на много от предпоставките и патогенетичните механизми за развитието / прочети повече

fig 2 c 44

Патологични промени в медиастинума след оперативни и интервенционални процедури

Д-р Татяна Ненкина, Клиника по образна диагностика   Проф. Галинa Кирова, дм, Клиника по образна диагностика   Д-р Цветан Минчев, Клиника по гръдна хирургия   Д-р Петко Карагьозов, Клиника по вътрешни болести Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда   Кореспонденция: д-р Татяна Ненкина, Клиника по образна диагностика, Аджибадем Сити Клиник, Болница Токуда – София, бул. „Никола / прочети повече

Kost Mom

В преследване на (не)проветриви цели в респираторната фармакология – с точен прицел, без мишенен промискуитет и с либидозно проникване през дифузионни бариери

Георги Момеков -  д.ф., Фармацевтичен факултет, МУ-София   Скъпи приятели,   Когато преди около година бях поканен от проф. Костов да бъда гостуващ редактор на декемврийския брой на INSPIRO, 2017, аз безразсъдно смело приех. С наближаването на времето за финализиране на статиите смелостта понамаля, безразсъдството – също, за да отстъпят място на съмнението и тревожността… / прочети повече

sykrasht 7 5a

Мускаринови рецептори в белия дроб, клетъчни ефекти и механизми на сигнална трансдукция като основи за рационален дизайн на фармакологични модулатори

Георги Момеков, Магдалена Кондева-Бурдина, Росица Михайлова, Николай Данчев Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет, МУ-София   Георги Ставраков Катедра по химия, Фармацевтичен факултет, МУ-София   Кореспонденция: проф. Георги Цв. Момеков, д.ф.,Фармацевтичен факултет, МУ-София, ул. „Дунав“ 2, София 1000 e-mail: gmomekov@gmail.com   Добре известно е, че тонусът на гладката мускулатура на бронхите се определя / прочети повече

sykrasht 4a

Фармакология на мускариновите антагонисти, използвани като инхалаторни бронходилататори

Георги Момеков, Магдалена Кондева-Бурдина, Николай Данчев   Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет, МУ-София Кореспонденция: проф. Георги Цв. Момеков, д.ф.,Фармацевтичен факултет, МУ-София, ул. „Дунав“ 2, София 1000 e-mail: gmomekov@gmail.com   Инхалаторните антагонисти на мускариновите рецептори (M-холинолитици) са втората важна група лекарства, които се препоръчват за фармакологичен контрол като инхалаторни бронходилататори (БДТР) при ХОББ / прочети повече

sykrasht 4

Адренергични рецептори в белия дроб и клетъчни ефекти. Насоки за рационален лекарствен дизайн на селективни β2-агонисти като бронходилататори

Румяна Симеонова, Магдалена Кондева, Георги Момеков Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет, МУ-София.   Юлиян Войников Катедра по химия, Фармацевтичен факултет, МУ-София   Кореспонденция: проф. Георги Цв. Момеков, д.ф.,Фармацевтичен факултет, МУ-София, ул. „Дунав“ 2, София 1000 e-mail: gmomekov@gmail.com   Съвременното лечение с инхалаторни симпатикомиметици се провежда изключително с  на високоселективни пълни или парциални / прочети повече

sykrasht 3

Фармакология на селективните β2-агонисти като инхалаторни бронходилататори

Георги Момеков, Деница Момекова, Спиро Константинов   Фармацевтичен факултет, МУ-София   Кореспонденция: проф. Георги Цв. Момеков, д.ф.,Фармацевтичен факултет, МУ-София, ул. „Дунав“ 2, София 1000 e-mail: gmomekov@gmail.com   Множество патогенетични фактори и механизми медиират обструктивната симптоматика при астма и ХОББ, като например бронхиалната хиперреактивност към бронхоконстриктори и патологичното ремоделиране на бронхиалното дърво и белодробната тъкан1-5. Друга / прочети повече