Смисъл на броя

ЦСА

Централна сънна апнея – мелодия без ритъм

Анелия Драганова Кирил Терзийски, Тодор Георгиев Определение. Централната сънна апнея (ЦСА) представлява нарушение на дишането по време на сън, характеризиращо се с повтарящи се пълни или частични дихателни паузи (апнеи и/или хипопнеи), които, за разлика от обструк тивната сънна апнея, се съпътстват от липса на дихателни усилия.   Класификация Международната класификация за разстройства на съня / прочети повече

Sleepy

Дневна сънливост и шофиране – руска рулетка на пътя!

Сънливост на пътя – опасна комбинация Дневната сънливост (ДНС) засяга между 10-15% от населението1. Предвид изгледите в периода до 2030 г. пътно-транспортните произшествия (ПТП) да са основна причина за смъртност при младите (15-29 г.) хора, е необходимо да се отдели достатъчно внимание на връзката между ДНС и пътните инциденти. По литературни данни делът на катастрофите, / прочети повече

Znam

Аз знам, че нищо не знам за обструктивната сънна апнея. А вие?

Петър Чипев, Димитър Тасков, Кристина Станчева, Филип Алексиев Медицински център “INSPIRO” Кореспонденция: Д-р Петър Чипев, специалист по белодробни болести и медицина на съня, Медицински център INSPIRO, София, ул. Петър Протич 4, Болница „Зора“       Пролог Мъжът направи четири дълбоки дишания, чертаейки равномерна синусоида в канала на дихателния поток, но поемайки си въздух за / прочети повече

DremTeam_INSPIRO

Тъмна бе нощта, студена бе земята

Медицината на съня е блусът в медицината, читателю. Ако не си прекарвал безсънни нощи от състрадание към свои пациенти, едва ли си познал истински любовта към тази най-хуманна професия. Безсънните нощи са нещо обичайно в репертоара на сомнолога. Да си сомнолог донякъде значи да си отдаден на самотата и няма нищо по-естествено в това, ако / прочети повече

snezh laz

Детската астма – през митовете в реалността

Д-р Снежина Михайлова Лазова, д.м., главен асистент, педиатър, Отделение по педиатрия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД   Д-р Снежина Лазова е педиатър с интерес към детската пулмология, алергология и функционална диагностика и с нестихващо любопитство в търсенето на отговори на различни въпроси и откриването и разбирането на тяхното обяснение.   Съществуват редица медицински и социални / прочети повече

sykr snezh

Диагнозата „детска астма“ – мисия (не)възможна

Д-р Снежина Лазова, дм, главен асистент, педиатър, Отделение по педиатрия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД   Кореспонденция: д-р Снежина Михайлова Лазова, дм, главен асистент, отделение по педиатрия, УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов” ЕАД, 1606 София,  бул. “Генерал Едуард И. Тотлебен” №21 e-mail: snejina.lazova@pirogov.bg     Честотата на детска астма варира между 8.3% и 12.3% в индустриализираните страни, а / прочети повече

fig 1 atopichen

Астма – понятие за атопия и атопичен марш

Диана Христова, алерголог   Кореспонденция: Д-р Диана Христова, алерголог, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, Клиника по алергология, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1, София, 1431, e-mail: did_hris@abv.bg           Атопичен марш   Леви-десни, стъпвай смело, Леви- десни, тъй умело по следи забележими в марш победен ти води ни. Нека първо най-отпред да излезе IgE напет, всепризнат / прочети повече

fig 2 17

Респираторни инфекции и астма – вечният въпрос за яйцето и кокошката

Ирен Цочева, дм, Отделение по педиатрия, УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“   Кореспонденция: д-р Ирен Цочева, дм, педиатър и детски пулмолог, Началник на Отделение по педиатрия, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД, 1606 София, бул. Тотлебен № 21, e-mail: irenmd@yahoo.com     Какво се е случвало в главата на един млад докторант преди 20 години, който прилежно е учил по / прочети повече

sykr 14

Когато усилието няма значение – нови диагностични техники при астма в предучилищна възраст

Снежина Лазова, Отделение по педиатрия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД   Кореспонденция: д-р Снежина Михайлова Лазова, дм, УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов” ЕАД, Отделение по педиатрия, 1606 София, бул. “Генерал Едуард И. Тотлебен” № 21, e-mail: snejina.lazova@pirogov.bg     Често се твърди, че изследването на БФ може да бъде от помощ при диагнозата, прогнозата, мониторирането на прогресията / прочети повече

fig 1 rent

Не всяка бронхиална обструкция в детска възраст е астма

Г. Петрова, Д. Митева, В. Папочиева, П. Переновска   Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, Катедра по педиатрия, Медицински Университет, София   Кореспонденция: доц. Гергана Петрова, Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, София 1431, бул.“ Г. Софийски“ 1, gal_ps@yahoo.co.uk     Според определението на СЗО „Обструкцията на дихателните пътища е стеснение или запушване на дихателните / прочети повече