Смисъл на броя

fig 1 6

Адренергични рецептори в белия дроб, клетъчни ефекти и рационален лекарствен дизайн на селективни β2-агонисти

Румяна Симеонова1 Магдалена Кондева1, Юлиян Войников2, Георги Момеков1   1Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет, МУ-София; 2Катедра по химия, Фармацевтичен факултет, МУ-София.   Кореспонденция: проф. Георги Цв. Момеков, Фармацевтичен факултет, МУ-София, ул. Дунав 2, София 1000, e-mail: gmomekov@gmail.com     Съвременното лечение с инхалаторни симпатикомиметици се провежда изключително с високо-селективни пълни или парциални / прочети повече

sykr 5

Фармакология на селективните β2-агонисти като инхалаторни бронходилататори

Георги Момеков, Деница Момекова, Спиро Константинов, Фармацевтичен факултет, МУ-София   Кореспонденция: проф. Георги Цв. Момеков, Фармацевтичен факултет, МУ-София, ул. Дунав 2, София 1000 e-mail: gmomekov@gmail.com     Множество патогенетични фактори и механизми медиират обструктивната симптоматика при астма и ХОББ, като например бронхиалната хиперреактивност към бронхоконстриктори и патологичното ремоделиране на бронхиалното дърво и белодробната тъкан1-5. Друга / прочети повече

ime 3

Не сме получили въздуха от дедите си, а го вземаме назаем от децата си

Д-р Александър Симидчиев, гост-редактор на броя   Здравейте колеги!   Когато проф. Костов ме покани да координирам брой на сп. InSpiro на тема „Въздухът, който дишаме“, проектът ме грабна с възможността да направим нещо уникално не само в български, но и в европейски, а защо не и в глобален план. Възможността да погледнем към проблемите / прочети повече

resum

Градска климатология в България – теория и перспективи

Калоян Иванов   Кореспонденция: Калоян Иванов, кфмн, научен сътрудник, Научен Институт Хидрология и Метеорология, БАН, kaloyan.ivanov@meteo.bg     Градската климатология представлява клон от общата климатология, който изследва многогодишните взаимодействия между атмосферата и урбанизираните територии. Градските климати могат да се определят като най-силно „антропогенизираните климати“, тъй като влиянието на човешката дейност върху климата, особено в периоди / прочети повече

fig 1 sonya

Влияние на замърсения въздух върху респираторните алергични болести

Соня Генова   Кореспонденция: Соня Генова, дм, Доцент в Клиника по Токсикология – УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”, e-mail: sonya.genova@pirogov.bg     Основен фактор от околната среда, свързан с неблагоприятни здравни резултати и най-вече с респираторните болести, е замърсеният въздух. Глобалната урбанизация, увеличеното потребление на енергия, редица нови технологии не само водят до замърсяване на атмосферния въздух, но / прочети повече

izp sykr

Въздухът за нашите деца

Рада Маркова   Доц. д-р Рада Маркова, д.м, МЦ „Първа Детска Консултативна Клиника“ – София, Медицински Университет – Плевен     Нашите деца са нашето бъдеще. От съществено значение за развитието на нацията са програмите за превенция на хронични и социалнозначими болести в детска възраст. В този смисъл проблемът с въздушното замърсяване е особено актуален / прочети повече

fig 1

Замърсяване на въздуха и сърдечносъдови болести

Десислава Сомлева, Елена Кинова, Борис Костурков, Асен Гудев   Клиника по Кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ“, гр. София   Кореспонденция: Д-р Десислава Сомлева, УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ“, Клиника по кардиология, ул. Бяло море 8, гр. София, 1527; e-mail: desisomleva@abv.bg       Замърсяването на околната среда е една от водещите причини за преждевременна смърт в / прочети повече

inhal

Има ли връзка замърсяването на въздуха с мозъчния инсулт?

Мария Чолакова, Иван Стайков   д-р Мария Чолакова, проф. д-р Иван Стайков, д.м. – Клиника по неврология и медицина на съня, Аджибадем Сити Клиник, МБАЛ Токуда   Кореспонденция: Ivan Staikov, MD, PhD Professor of Neurology, Head of Neurology and Sleep Medicine Clinic, Acibadem City Clinic Tokuda Hospital, 51B „Nikola Vaptzarov“ Blvd., 1407 Sofia, Bulgaria; ivanstaikov@hotmail.com; / прочети повече

sykr

Замърсяването на въздуха като рисков фактор за захарен диабет

Ангел М. Джамбов, Катедра „Хигиена и екомедицина“, Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив   Кореспонденция: Ас. д-р Ангел М. Джамбов, дм, Катедра „Хигиена и екомедицина“, Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив, Бул. „Васил Априлов“ 15-А, 4002 Пловдив, e-mail: angelleloti@gmail.com     Механизми, свързващи замърсяването на въздуха и диабета   Захарният диабет / прочети повече

edno

Посланици на каузата

Което не те убива, те прави по-силен.   Това е мъдрост, устояла на времето и успокоително повтаряна като заклинание при всяка индивидуална или колективна опасност. Ултимативната цел на всеки един от нас е задължително да остане жив (в разумен период от време), защото животът, казват, е нещо, преизпълнено с различни възможности.   Сред шайката „тихи / прочети повече