Смисъл на броя

fig 1 ench

Трансбронхиална криобиопсия за диагноза на дифузни паренхимни белодробни болести (експертно становище на работната група „Безопасност и полза на криобиопсията” и призив за стандартизация на процедурата)

Милена Енчева, Клиника по белодробни болести, ВМА-София   Кореспонденция: Доц. Милена Енчева, д.м., Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия, ул. Георги Софийски 3, 1606 София   Резюме   Трансбронхиалната криобиопсия (ТБКБ) е модерна бронхоскопска процедура, миниинвазивна алтернатива на хирургичната белодробна биопсия (ХББ) в диагностичния подход при дифузни паренхимни белодробни болести (ДПББ). Въпреки нарастващите по обем / прочети повече

КОСТА КОСТОВ: PRO DOMO SUA

Коста Костов д.м., FCCP, професор, Началник на Клиника по белодробни болести, Военномедицинска  академия, София, бул. „Георги Софийски“ № 3; e-mail: koro_55@vma.bg   Броят, който вече държите в ръцете си, е посветен на човешката микробиота и нейният микробиом, като ще фокусираме вниманието си върху белодробния микробиом в сложните му отношения с макроорганизма и общата им тайна / прочети повече

maus

QUORUM SENSING: БАКТЕРИАЛНА ПАРАКРИННА И ЕНДОКРИННА СИГНАЛИЗАЦИЯ или цивилизация на микробите

Георги Чалдъков   Д-р Георги Чалдъков, Катедра по анатомия и клетъчна биология, Медицински университет, Варна – chaldakov@yahoo.com   Съвременното развитие на информационните технологии е много бързо. Днес Декартовото cogito ergo sum вече е comminicare ergo sum – чрез Facebook, Twitter, Google, Yahoo и Youtube светът се превърна в глобална интерактивна аудитория.   През 2000 г. / прочети повече

tab 2 43

Цветан Велинов: Човешки микробиом

Цветан Велинов, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД   Кореспонденция: Доц. д-р Цветан Велинов, д.м., Началник на Централна лаборатория по микробиология, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, ЦЛМ, бул. „Св.         Георги Софийски“ № 1, 1431 София; E-mail: tzv@mail.bg   Резюме   Човешкото тяло е дом за огромен брой микроорганизми (археи, микроскопични гъбички, протозои и вируси), които обитават кожата и лигавиците на / прочети повече

sykr 79

Обоснована антимикробна терапия и рационална антибиотична политика през погледа на клиничния микробиолог

Иванка Гергова, Катедра Военна епидемиология и хигиена, ВМА, София   Кореспонденция: Доц. д-р Иванка Гергова, д.м., Ръководител  на лаборатория „Микробиология”, Катедра „Военна епидемиология и хигиена”, Военномедицинска академия, София, бул. „Св. Георги Софийски” № 3, 1606, София, e-mail: gergova.v@abv.bg     Въвеждането в клиничната практика на антимикробната терапия (АМТ) е едно от значимите достижения на медицината / прочети повече

fig 1 75

Антибиотиците и изкуството на войната

Георги Момеков – Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет при Медицински университет – София   Кореспонденция: проф. Георги Цв. Момеков, д.ф., Фармацевтичен факултет, МУ-София, ул. „Дунав“ 2, София 1000; gmomekov@gmail.com     Бактериалните инфекции, особено тези, причинени от резистентни щамове, представляват огромна глобална заплаха за общественото здраве1. Възможностите за ефективна ерадикация на патогенните / прочети повече

g Kirova

Комуникацията във времето на персонализираната медицина

Галина Кирова, гост-редактор     Първият брой за годината на всяко едно списание е символичен – той носи нови послания, нови  очаквания, но и като всеки последователен брой, носи и традицията на миналото. Приемам като специална чест и жест към специалността образна диагностика, поканата за гостредактор на първи брой на InSpiro за 2018 г.   / прочети повече

sykr f 44

Предизвикателството на дифузните пулмопатии – въпросите, на които търсим отговори (основни въпроси към рентгенолога)

Александър Симидчиев, Медицински институт на МВР   Георги Хинков, Университетска болница Лозенец     Pазпространените болестни изменения на белодробния паренхим – дифузните пулмопатии или както днес почесто ги назоваваме дифузни белодробни болести  или дифузни паренхимни белодробни болести (ДПББ) – съставляват хетерогенна група болести, обхващаща голямо разнообразие от нозологични етикети. Макар и отделните диагнози понякога да / прочети повече

fig. 1 e 44

Интерпретация на образите при дифузни паренхимни белодробни болести или защо само образите не стигат?

Проф. Галина Кирова-Недялкова, началник на Клиника по образна диагностика, Аджибадем Сити Клиник – Болница Токуда, бул. „Н. Вапцаров“ 51Б, 1407 София, galinakirova@acibademcityclinic.bg     Дифузните паренхимни белодробни болести (ДПББ) съставляват голяма част от болестите на белите дробове и обхващат повече от 150 нозологични единици. Това са болести, които засягат главно поддържащата структура на белия дроб / прочети повече

fig 1 d 44

Белодробен емфизем: какво сме научили след Laennec

Доц. Наталия Стоева, Клиника по пневмология, Аджибадем Сити Клиник – Болница Токуда, бул. „Н. Вапцаров“ 51Б, 1407 София njstoeva@dir.bg     Хроничният бронхит (ХБ) и белодробен емфизем (БЕ) се разглеждат като елементи на единна нозологична единица – ХОББ. Напредъкът в изучаването на ХОББ доведе до изясняване на много от предпоставките и патогенетичните механизми за развитието / прочети повече