Смисъл на броя

Пулмонална артериална хипертония: какво ново през 2007

Скрининг програми Известно е, че пулмоналната артериална хипертония (ПАХ) е трудна за диагноза. В ранните стадии на болестта пациентите общо взето са безсимптомни. Началните признаци, включващи диспнея, нетолеранс към физически усилия и умора, често са незабележими и могат да се приемат от лекарите като пациенти „извън форма”. По-късно симптомите често се свързват с по-разпространените сърдечносъдови / прочети повече

Съвременните имунопатогенетични представи при туберкулоза моделират отношението между хазяин и патоген

В продължителната медицинска история на туберкулозата (ТБ) са създадени и утвърдени много модели, които в края на XX век обаче се оказаха неадекватни на модерните представи за инфекция с Mycobacterium tuberculosis и на нейното лечебно третиране. Това доведе до формиране на нови стандарти за диагноза, класифициране и лечение на туберкулозата и в частност – на / прочети повече

Латентна туберкулозна инфекция

Съвременната концепция за туберкулозата включва три клинични състояния: латентна туберкулозна инфекция, неактивна туберкулоза и активна туберкулоза. Според Световната здравна организация (WHO) латентната туберкулозна инфекция (ЛТБИ) се дефинира като присъствие в човешкия организъм на живи, но спящи (неразмножаващи се) туберкулозни микобактерии при липса на клинични и органни прояви. Лицата с ЛТБИ не са епидемиологично опасни, не / прочети повече

Лечение на туберкулоза – съвременни постановки

Лечението на туберкулозата (ТБ) е крайъгълен камък на всяка национална програма за превенция и контрол на това заболяване. Създадената от Световната здравна организация (WHO) стратегия за контрол на туберкулозата, известна като DOTS, е базирана на стандартизирани краткосрочни лекарствени режими и подход, осигуряващ спазване на терапевтичната схема и излекуване20. DOTS бе възприета в глобален мащаб в / прочети повече

Минало и настояще на мултирезистентната туберкулоза

През 1960 г. Bolduin, директор на фонда Trudeau, отбелязва фобия у лекарите, работещи с туберкулозно болни. Днес този страх изживява медицинският персонал, работещ с пациенти с мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB). Дефиниция. Терминът мултирезистентна туберкулоза се определя като пациент, който има активна туберкулоза (ТБ) и отделя бактерии, резистентни поне към rifampicin (R) и isoniazid (H) едновременно, тъй / прочети повече