Смисъл на броя

За покварата и надеждите

  Духът укрепва с добродетели,  както тялото със здравословна храна.   На двете фотографии се вижда интериорът на изоставеното читалище в град Шипка, свидетел на пасивността, с която допуснахме духовната разруха. Сградата е построена през 1930 година с все още видимо интериорно великолепие. Читалището е основано преди 160 години.         Не знам / прочети повече

Белодробната функция и връзката ѝ със силата на захвата и общата умора при пациенти, оцелели след COVID-19.

Кратко заглавие: Белодробна функция при пациенти, преживели COVID-19     Резюме   Въведение: Поради честото засягане на белите дробове от COVID-19, оценката на белодробните последици е от фундаментално значение при лица, оцелели от болестта. Ние си поставихме за цел да оценим белодробната функция на оцелелите от COVID-19 лица и на второ място да съпоставим тези / прочети повече

Пулморехабилитация за лица след прекаран COVID-19 в СПА обстановка: обосновано предложение след обзор на актуални литературни доказателства.

Резюме   Пулморехабилитацията е от съществено значение за изписаните след прекаран COVID-19 пациенти с респираторни наушения. Поради високия брой на заболелите и относително малко налични бази за провеждане на рехабилитационно лечение след острата фаза, ние считаме, че СПА центровете могат да бъдат валидна извънболнична алтернатива.    Целта ни е да проверим актуалните литературни данни, свързани / прочети повече

Функционален статус при пациенти след COVID-19. Връзка между функционалния статус и мускулно-скелетната функция при пациенти след COVID-19. Корелационно проучване.

Резюме   Въведение: Неизвестен до голяма степен остава отговорът на въпроса, дали обективните скали за измерване на функционалния статус са асоциирани със симптомно-базирани скали, създадени за пациенти след COVID-19. Настоящото проучване изследва връзката между функционалния статус и силата на периферните скелетни мускули при пациенти, преболедували COVID-19.   Методи: Сто и седемнадесет пациенти (61,5% от тях / прочети повече

Възстанoвяване на загубено обоняние след коронавирусна инфекция.

РЕЗЮМЕ Трайната или временната загуба на обоняние е едно нерядко срещано последствие от преживяна коронавирусна инфекция. Пациентите приемат обонятелното нарушение като сериозен проблем, който в определени ситуации може да се окаже животозастрашаващ. Целта на статията е да се проучат терапевтичните възможности на физикалните методи и средства и да се представи клиничният опит на УЦИМ-МУ-Варна при / прочети повече

Рехабилитационни процедури при Covid-19 в болницата Тор Вергата в град Рим, Италия.

Резюме   След възникването на тежкия остър респираторен синдром коронавирус-2 (SARS-CoV-2) през 2020 г. коронавирусната болест (COVID-19) се превърна в пандемия със сериозни последици в глобален аспект. Пациентите с COVID-19 имат комплексни органно подържащи нужди, изискващи продължителна хоспитализация, тъй като при тях е налице висока нервно-мускулна слабост и дихателни нарушения, водещи до регрес на тяхното / прочети повече

Телерехабилитация и COVID-19. Време за реорганизация на рехабилитационните услуги в България?

Резюме   Пандемията от COVID-19 и наложените локдауни доведоха до преустановяване на рехабилитационната помощ в повечето европейски страни, в това число и в България. Създадени са сериозни предпоставки за преосмисляне и реорганизация на съществуващите рехабилитационни услуги. Въпросите как и каква да бъде рехабилитацията на COVID-19 я определиха като най-сериозното предизвикателство не само пред медицинската специалност / прочети повече

Сега е моментът на… Физикалната и рехабилитационна медицина!

През тази пандемична година станахме свидетели на какви ли не неща в българския телвизионнен ефир. Кулинарните риалита отстъпиха своя рейтинг и блясък на новите телевизионни герои, членовете на националния оперативен щаб. Парад на суетата е, меко казано, да определим всичко това, което се разви пред нашите екрани, гарнирано със силен привкус на професионално невежество и / прочети повече

Продължителни симптоми и последствия след острата фаза на КОВИД-19

Използвани съкращения ДК – дифузионен капацитет ТБК – тотален белодробен капацитет ФВК – форсиран витален капацитет ФЕО1 - форсиран експираторен обем за една секунда   В месеците на пандемията от КОВИД-19 все по-голям интерес сред медицинската общност предизвикват остатъчните симптоми, структурни и функционални промени в различните органи и системи. Симптомната характеристика и параметрите на тези промени / прочети повече

Баланс между имунна система и метаболизъм на лекарства

„À la guerre comme à la guerre“   Добре познатата френска поговорка от XVII век, в една от най-разпространенити интерпретации, говори, че по време на война, в критични ситуации е възможно да се бориш успешно с това, с което разполагаш, и да не разчиташ на външна помощ.   Преведена днес във времето на жестока атака / прочети повече