Смисъл на броя

inspiro-4-09-print_img_9

Дихателни нарушения по време на сън – определение, класификация, диагностични методи и лечение

Бурното развитие на медицината на съня е обусловено от широкото разпространение на нарушенията на съня. Един от важните аспекти на направлението медицина на съня е диагностиката и разработването на методи, коригиращи дихателните нарушения по време на сън. Това определя засиления интерес на лекарите пулмолози към дадения проблем. В резултат от многобройни научни разработки през 1976 / прочети повече

Инсомния – диагностика и лечение

Инсомнията е понятие с многопластово разбиране, за което липсва строга дефиниция. Поради това с него се обозначават различни, предимно субективни симптоми. Понятието инсомния обхваща основно три групи оплаквания, които споделят пациентите: (1) нарушения, свързани със заспиване, (2) нарушения, явяващи се по време на сън и (3) „лош сън” (краткотраен или неносещ отмора сън с лошо / прочети повече

Ендокринни нарушения при пациенти с обструктивна сънна апнея

Терминът нарушения в дишането по време на сън обхваща няколко различни клинични състояния. Те са резултат на разнообразни патофизиологични механизми и са представени от широк спектър степени на тежест, които оказват своето въздействие върху всички функции на организма.1 Обструктивната сънна апнея/хипопнея (OSA) е най-честото сред тези нарушения. Тя представлява хронично състояние, което се характеризира с / прочети повече

inspiro-4-09-print_img_19

Обструктивна сънна апнея и метаболитен синдром

Обструктивната сънна апнея (ОSА) е клиничен синдром, който се характеризира с периодично намаляване (хипопнея) или спиране (апнея) на въздушния поток през носа/устата по време на сън. Тези епизоди обикновено са съпроводени от силно хъркане и хипоксемия и много типично биват прекъсвани от кратки събуждания, което в крайна сметка води до фрагментация на съня и намаляване / прочети повече

Кардиологични усложнения при обструктивна сънна апнея

Обструктивната сънна апнея (OSA) е често, но все още недостатъчно адекватно оценявано и диагностицирано дихателно нарушение, свързано със съня и засягащо предимно мъже на средна възраст. Представлява нарушение, състоящо се в повтаряща се обструкция на горни дихателни пътища по време на сън, придружена от неефективно дихателно усилие. Обструктивната сънна апнея се асоциира с най-различни мултисистемни / прочети повече

Двигателни нарушения – проблемното поле на съня

Медицина на съня е ново направление, ангажиращо специалисти от различни специалности, в това число неврология, психиатрия, пулмология. Качествената медицина на съня е винаги интердисциплинарно дело, тъй като нарушението на съня се среща при различни заболявания. Изхождайки от факта, че затруднението при заспиване и събуждане, макар и субективно, е свързано с функцията на централната нервна система / прочети повече

inspiro-4-09-print_img_29

Мелатонин – не само хормон на съня

Посвещава се на светлата памет на д-р Захарина Димитрова (1873-1940), описала за пръв път прецизно микроскопската структура на епифизата   Мелатонинът е молекула, широко разпространена в живата природа. Във филогенетично отношение този хормон е част от един от най-древните сигнални механизми. Мелатонинът се открива в бактерии, едноклетъчни организми, алги, в различни части на растенията, в / прочети повече

InSpiro-br3-2009-print_img_5

Бъбреци и бял дроб – заедно в болестта

През 1836 г. Richard Bright (1789-1858) (Фиг. 1), лекар в лондонската Guy’s Hospital, публикува патологоанатомичната макроскопска находка във вътрешните органи у сто болни, при които приживе се установява „албумин в урината”. Най-често авторът открива „твърд, гранулиран бъбрек”, „сбръчкан бъбрек” или „мек голям бъбрек”. Той приема реналното заболяване за първично, което води до различни органни промени. / прочети повече

InSpiro-br3-2009-print_img_15

Пулмо-ренални синдроми

Саркоидоза Саркоидозата (САР) е възпалителна болест, характеризираща се с образуването на неказеифициращи грануломи, предимно в белите дробове. Болестта е широко разпространена по света, без предпочитания на раса, пол или възраст. Мултисистемното й и разнообразно протичане може да засегне всеки орган и тя лесно пресича изкуствените граници на медицинските специалности, като се появява в кабинетите и / прочети повече

InSpiro-br3-2009-print_img_22

Синдром на Goodpasture

Въведение и понятия Синдромът на Гудпасчър (Goodpasture) (СГ) е епоним, който се използва, за да се опише триадата от дифузен белодробен кръвоизлив, гломерулонефрит и циркулиращи антитела (АТ) срещу гломерулната базална мембрана. През 1919 г. Ернест Гудпасчър за първи път описва случай на белодробен кръвоизлив и гломерулонефрит по време на грипна епидемия.2 Синдромът на Гудпасчър е / прочети повече