Смисъл на броя

snezh laz

Детската астма – през митовете в реалността

Д-р Снежина Михайлова Лазова, д.м., главен асистент, педиатър, Отделение по педиатрия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД   Д-р Снежина Лазова е педиатър с интерес към детската пулмология, алергология и функционална диагностика и с нестихващо любопитство в търсенето на отговори на различни въпроси и откриването и разбирането на тяхното обяснение.   Съществуват редица медицински и социални / прочети повече

sykr snezh

Диагнозата „детска астма“ – мисия (не)възможна

Д-р Снежина Лазова, дм, главен асистент, педиатър, Отделение по педиатрия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД   Кореспонденция: д-р Снежина Михайлова Лазова, дм, главен асистент, отделение по педиатрия, УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов” ЕАД, 1606 София,  бул. “Генерал Едуард И. Тотлебен” №21 e-mail: snejina.lazova@pirogov.bg     Честотата на детска астма варира между 8.3% и 12.3% в индустриализираните страни, а / прочети повече

fig 1 atopichen

Астма – понятие за атопия и атопичен марш

Диана Христова, алерголог   Кореспонденция: Д-р Диана Христова, алерголог, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, Клиника по алергология, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1, София, 1431, e-mail: did_hris@abv.bg           Атопичен марш   Леви-десни, стъпвай смело, Леви- десни, тъй умело по следи забележими в марш победен ти води ни. Нека първо най-отпред да излезе IgE напет, всепризнат / прочети повече

fig 2 17

Респираторни инфекции и астма – вечният въпрос за яйцето и кокошката

Ирен Цочева, дм, Отделение по педиатрия, УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“   Кореспонденция: д-р Ирен Цочева, дм, педиатър и детски пулмолог, Началник на Отделение по педиатрия, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД, 1606 София, бул. Тотлебен № 21, e-mail: irenmd@yahoo.com     Какво се е случвало в главата на един млад докторант преди 20 години, който прилежно е учил по / прочети повече

sykr 14

Когато усилието няма значение – нови диагностични техники при астма в предучилищна възраст

Снежина Лазова, Отделение по педиатрия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД   Кореспонденция: д-р Снежина Михайлова Лазова, дм, УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов” ЕАД, Отделение по педиатрия, 1606 София, бул. “Генерал Едуард И. Тотлебен” № 21, e-mail: snejina.lazova@pirogov.bg     Често се твърди, че изследването на БФ може да бъде от помощ при диагнозата, прогнозата, мониторирането на прогресията / прочети повече

fig 1 rent

Не всяка бронхиална обструкция в детска възраст е астма

Г. Петрова, Д. Митева, В. Папочиева, П. Переновска   Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, Катедра по педиатрия, Медицински Университет, София   Кореспонденция: доц. Гергана Петрова, Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, София 1431, бул.“ Г. Софийски“ 1, gal_ps@yahoo.co.uk     Според определението на СЗО „Обструкцията на дихателните пътища е стеснение или запушване на дихателните / прочети повече

sykr rada

Детската астма в урбанизирания свят

Рада Маркова, МЦ „Първа Детска Консултативна клиника“ – София, МУ – Плевен   Кореспонденция: Доц. д-р Рада Маркова, д.м, София 1000, бул. „България“ 51А, Първа Детска Консултативна клиника – София, rada_markova@yahoo.com     През последните десетилетия бронхиалната астма (БА) показва тенденция за нарастване като честота и разпространение в световен мащаб както за детското, така и / прочети повече

Sykr kend

Инхалаторна терапия в детската възраст – основни положения, грешки и възможности за повишаване на нейната ефективност

Веселина Кендерова, дм, Детска клиника, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, София   Кореспонденция: Д-р Веселина Кендерова, дм, педиатър, детски пулмолог, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, Детска клиника, София, бул. „Никола Й. Вапцаров“ 51Б, e-mail: veselinakenderova@yahoo.com     Инхалаторната терапия има съществена роля при лечението на респираторните заболявания в детска възраст. Тя е основен начин за / прочети повече

rosen n

Пробиотикът по време на антибиотично лечение на бактериални инфекции. Препоръчителен или задължителен?

Росен Николов, Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Св Иван Рилски”, МУ София   Кореспонденция: Росен Николов, професор, Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски, София, бул. „Aкад. Иван Евстратиев Гешов“ 15   Човешката микробиота се състои от 10-100 трилиона симбиозни микробни клетки, които обитават цялото човешко тяло, но основното количество бактерии са в червата1,2. Изчислено е, / прочети повече

sykrashten r 4

Затлъстяването и връзката му с промените в качествените и количествените характеристики на чревната микробиота

Даниел Илиев, СБАЛДБ ЕАД, Медицински Университет, София   Кореспонденция: доц. д-р Даниел Илиев, дм, Университетска СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД, Клиника по пулмология с отделение за интензивно лечение, 1606 София, бул. „Акад. Иван Гешов“ 11 e-mail: kpio.sbaldb@gmail.com     Затлъстяването е пандемия и състояние, засягащо милиони хора. То е с много висока социална значимост. Среща / прочети повече