Смисъл на броя

Съвременни директно действащи противовирусни лекарства за лечение на грип

По данни на СЗО ежегодно 1 милиард души боледуват от грип, от които 3 до 5 милиона се считат за тежки случаи (особено при деца, възрастни хора и при имунокомпрометирани) и водят до 290 000 – 650 000 смъртни случая годишно1. Така несъмнено, дори в сянката на коронавирусната пандемия, лечението на грипа и предотвратяването на / прочети повече

Грип и сезонни респираторни вирусни инфекции

От началото на 2020 г. вниманието и практиката на инфекционистите е привлечено основно от нововъзникналия вирус SARS-CoV-2 и болестта, която той причинява – COVID-19. Грипът и другите сезонни респираторни вирусни инфекции остават на втори план. Ако привличат вниманието на учени и клиницисти, то се прави по-скоро, за да бъдат разграничени по начин, по който да / прочети повече

Вирусолозите в сблъсък със сезонните епидемични взривове. Грип и COVID-19 през погледа на вирусолога.

Грипът в света на Covid-19   Появата на новият човешки коронавирус SARS-CoV-2 и последващата пандемия от Covid-19 е ненадмината по въздействието върху глобалните здравни и социални системи. Тъй като епидемиологията, клиничните прояви и управлението на Covid-19 и на грипа споделят много общи характеристики, е необходимо да се осигури целенасочено наблюдение, диагностика и адекватно управление на / прочети повече

Грип в сянката на Covid-19

Респираторните вируси са най-често идентифицираните патогени сред пациентите, хоспитализирани с пневмонии, а усложненията от грип са сериозна причина за смърт, дори и в непандемични години. Днешната ситуация обаче е различна – продължаващата пандемия от Covid-19, причинена от новия коронавирус SARS-CoV-2, се наложи като сериозно предизвикателство и претовари здравните системи на всички засегнати страни. Какво можем / прочети повече

Практическо приложение на индекс на белодробен клирънс при деца с бронхиална астма – представяне на клиничен случай

Резюме Децата с бронхиална астма най-често се диагностицират и проследяват посредством спирометрия. Известно е обаче, че децата с бронхиална астма често са с нормални показатели от функционалното изследване на дишането, дори и при значителнo изразени клинични симптоми. Все повече се акцентира на ролята на малките дихателни пътища за заболяването и фактът, че тяхното засягане не / прочети повече

TLCO и KCO – Призрака и Мрака на функционалната диагностика

Като пулмолози на нас често ни се налага да правим редица изследвания, за да уточним състоянието на болния. Когато дойде ред за функционалните такива обаче, се озоваваме в света на сенките. Параметрите, които мерим, са просто сянка на процесите, които се развиват в белите дробове. Какво стои зад тях е важно. Какво е разположението му / прочети повече

Спирометрията – позната и непозната

Резюме   Сред функционалните диагностични тестове в пулмологията спирометрията несъмнено е най-разпознаваемият и най-широко достъпен в практиката метод. Тя е полезен метод за диагностициране на ранни болестни промени и често осигурява физиологично потвърждаване на клинично поставената диагноза. Когато се изпълнява и интерпретира правилно, може да служи и за оценка на прогресията на болестта и терапевтичния / прочети повече

Функционално изследване на дишането в новите реалности

Резюме   Непредсказуемото начало и продължителност на пандемията Ковид-19 повдигна редица въпроси и съображения относно противоинфекциозния контрол при провеждане на тестове за функционално изследване на дишането (ФИД) в амбулаторни и болнични условия. В отговор на това водещите респираторни общества разработиха препоръки за защита на пациентите и персонала във функционалните лаборатории. При необходимост от провеждане на / прочети повече

Пулмологията е велика, респираторната физиология – великолепна

  Използвани съкращения: АКМ – алвеоло-капилярна мембрана ВК - витален капацитет ДО - дихателен обем ДП - дихателни пътища ДС - дихателна система ИК - инспираторен капацитет ОО - остатъчен обем ООИ - остатъчен обем на издишване ОХДК - оксихемоглобинова дисоциационна крива ООВ - остатъчен обем на вдишване ФОК - функционален остатъчен капацитет CO - въглероден окис CO2 - въглероден диоксид Hb - хемоглобин HbO2 - oксихемоглобин NO - азотен оксид / прочети повече

InSpiro_Korica_br3_2021__169x225

Функционално изследване на дишането – минало, настояще и бъдеще

Методите за функционално изследване на дишането (ФИД) са водещо средство за оценка на функционалното състояние на дихателната система. В клиничната практика процесът на интерпретация се основава на експертно мнение и включва разпознаване на определени модели (обструктивен, рестриктивен, смесен и норма), както и степенуване на тежестта съгласно международно приети препоръки.   Диагностичната стойност на функционалните изследвания / прочети повече