Смисъл на броя

InSpiro-4-2010_img_10

Възможности на образните методи за диагностика на вродените и придобити болести на белодробните съдове

В диференциалната диагноза на белодробните болести не бива да се забравят и различните процеси, засягащи белодробните съдове. Познаването на рентгеновия им образ ще доведе до по-ранното поставяне на диагнозата. Вродените аномалии на съдовете на белите дробове могат да се съчетават с бронхо-пулмонални аномалии или да се развиват самостоятелно. Те включват прекъсване или агенезия на главен / прочети повече

Компютър-томографска и магнитно-резонансна перфузия на белите дробове – функционалните възможности на „морфологичните” методи

Развитието на съвременните образни методи и нарасналите софтуерни възможности за постпроцесинг на образите отвориха нови хоризонти за морфологична и функционална оценка на различните органи и системи на човешкото тяло. Изследванията на степента на васкуларизация и доставката на кръв при различните патологични процеси понякога е важен фактор за определяне на диагнозата и терапевтичното поведение, както и / прочети повече

InSpiro-4-2010_img_25

Диагностично поведение при белодробен карцином

Новото за мястото на образната диагностика   “Научният авторитет възтържествува единствено чрез присъщото си упование на разума. Освен това този авторитет се гради стъпка по стъпка… Той има думата единствено за онова, което изглежда научно утвърдимо към съответния момент и което представлява малък остров в океана на незнанието… Твърденията на науката носят предполагаем характер, основани / прочети повече

InSpiro-4-2010_img_36

Интервенционални процедури в гръдната клетка

Интервенционалната рентгенология е сбор от диагностични и терапевтични процедури, извършвани чрез малък кожен достъп, с миниатюрни технически средства, чието движение в тялото се направлява рентгенологично или чрез друг образен метод. Медицинската практика наложи разделение на многообразните интервенционални процедури по принципа васкуларни и неваскуларни методики. Докато васкуларните се извършват в специално оборудвани катетеризационни лаборатории и по / прочети повече

InSpiro-3-2010print_img_5

Модерни тенденции в интервенционалната пулмология

Уважаеми колеги, Сред различните области на белодробната медицина, революционно променени от технологичния прогрес, интервенционалнта пулмология е един от най-очевидните примери. Доскоро се използваше терминът интервенционална бронхология, обединяващ всички диагностични и терапевтични процедури, извън конвенционалната бронхоскопия. Понятието интервенционална пулмология включва и новата сфера на действие на модерния пулмолог – медицинската торакоскопия (плевроскопия). Диагностичната стойност на бронхоскопията / прочети повече

InSpiro-3-2010print_img_8

Съвременни диагностични техники в бронхоскопията за ранна диагноза на белодробния карцином

Белодробният карцином (БК) представлява огромен медико-социален проблем и е водеща причина за смъртност от малигнени заболявания по целия свят. По данни от World Health Report 2000, белодробният карцином е причина за смъртта на 860 000 мъже и 333 000 жени годишно.42 В САЩ и Канада повече хора умират от БК, отколкото от карцином на гърдата, / прочети повече

Конвенционални биопсични техники в съвременната бронхология

Бронхологията е важен раздел от интервенционалната пулмология и е неизменна част от диагностиката и лечението на белодробните болести.  В далечната 1887 г. Gustav Killian от университета Фрайбург в Германия за първи път използва инструмент за изследване на горни дихателни пътища. Поколения от лекари доусъвършенстват опита на Кillian и други именити негови последователи като Chevalier Jackson / прочети повече

InSpiro-3-2010print_img_15

Стентиране на дихателните пътища

Преди около 130 години, британският зъболекар C.R. Stent изобретява съединение за отливки на дентални модели и шини. През следващите години името му става нарицателно за различни материи, използвани за фиксиране на тъкани или за поддържане на присадки или анастомоза1. Днес хирурзи, интервенционални радиолози и ендоскописти поставят стентове в почти всички стенозирани тръбообразни структури на тялото. / прочети повече

Ендоскопски процедури за редукция на белодробния обем

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е заболяване, характеризиращо се с хронична обструкция на дихателните пътища и хиперинфлация. Европейската респираторна асоциация (ERS), Американската торакална асоциация (ATS) и комитетът, ръководещ глобалната стратегия за поведение при ХОББ (GOLD) са публикували детайлизирани ръководства за фармакологично и нефармакологично лечение на това заболяване. През последните години са положени много усилия за / прочети повече

InSpiro-2-2010-print_img_6

Докоснахме се до висините на белодробната медицина

Скъпи колеги, Преди време уважаван български професор сподели, че един от начините българският лекар да запази светостта на посвещението, наречено медицина, е да се стреми да бъде по-близо до „големите”. Българските пулмолози имаха тази прекрасна възможност в дните на Третия конгрес на Българското дружество по белодробни болести. Всички, които присъстваха, усетиха магическата вибрация на въздуха / прочети повече