Смисъл на броя

Comorbidity_Rabe_2

ХОББ и астма – поглед отвъд белите дробове

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) и бронхиалната астма са белодробни заболявания, които въздействат върху белодробната структура и функция. Освен с белите дробове те се асоциират със сигнификантни ефекти (последствия) в органи, отдалечени от тях.1 При ХОББ и астма се наблюдават и редица коморбидни заболявания.2, 3 Границата между системни последствия и коморбидни заболявания не е ясно / прочети повече

Пулмонална артериална хипертония – диагноза, скрининг и проследяване

През август 2009 г. Европейските общества по кардиология, Белодробни болести и Международното общество по сърдечна и белодробна тарнсплантация публикуват в European Heart Journal, а през декември 2009 г. и в European Respiratory Journal, насоки за диагностика и лечение на пулмоналната артериална хипертония (ПАХ).1 Настоящата статия коментира основните моменти в диагностиката на ПАХ, като в контекста / прочети повече

Новости в лечението на туберкулозата – препоръки на Световната здравна организация, 2009

Първата редакция на Препоръките на Световната здравна организация (СЗО) за лечение на туберкулоза (TB) бе публикувана през 1993 г. През 1997 г. бе втората редакция, която включваше значителни изменения, насочени към засилване на контрола и борбата с туберкулозата в глобален и регионален мащаб. Третата редакция бе през 2003 г. (с ревизия, одобрена през юни 2004 / прочети повече

InSpiro-1-2010print_img_39

Новият свят на интервенционалната пулмология

От въвеждането си до наши дни флексибиланата бронхоскопия не е претърпяла големи промени по отношение на индикациите и начина на приложение. Ендобронхиалният ултразвук (ЕБУЗ) и автофлуоресцентната бронхоскопия (АФБ) са едни от малкото иновации в образните технологии. Пулмологичната общност възприема твърде бавно дори тези прогресивни методи, но би било късогледство да се счита, че бронхоскопията след / прочети повече

InSpiro-1-2010print_img_42

Саркоидоза и ендокринна система

Саркоидозата (С) е мултисистемно заболяване на активираните Т-лимфоцити с разнообразна клинична картина, характеризиращо се с неказеифициращите грануломи от епителоидни клетки в засегнатите органи.1 Могат да бъдат засегнати всички жлези на ендокринната система, чиято клинична изява не е добре позната. Калциев метаболизъм и витамин D Връзката между С и хиперкалциемия е известна. Тя се наблюдава при / прочети повече

Състояние между живота и смъртта

Три неща ни помагат да носим бремето на живота: здравият сън, надеждата и усмивката. Имануел Кант   Интересът към съня и сънищата съществува от пра­стари времена. Може би само любовта и човешките конфликти са проблеми, на които писатели и поети са обръщали по-голямо внимание. Някои от най-големите световни мислители и учени, като Аристотел, Хипократ, Фройд / прочети повече

inspiro-4-09-print_img_9

Дихателни нарушения по време на сън – определение, класификация, диагностични методи и лечение

Бурното развитие на медицината на съня е обусловено от широкото разпространение на нарушенията на съня. Един от важните аспекти на направлението медицина на съня е диагностиката и разработването на методи, коригиращи дихателните нарушения по време на сън. Това определя засиления интерес на лекарите пулмолози към дадения проблем. В резултат от многобройни научни разработки през 1976 / прочети повече

Инсомния – диагностика и лечение

Инсомнията е понятие с многопластово разбиране, за което липсва строга дефиниция. Поради това с него се обозначават различни, предимно субективни симптоми. Понятието инсомния обхваща основно три групи оплаквания, които споделят пациентите: (1) нарушения, свързани със заспиване, (2) нарушения, явяващи се по време на сън и (3) „лош сън” (краткотраен или неносещ отмора сън с лошо / прочети повече

Ендокринни нарушения при пациенти с обструктивна сънна апнея

Терминът нарушения в дишането по време на сън обхваща няколко различни клинични състояния. Те са резултат на разнообразни патофизиологични механизми и са представени от широк спектър степени на тежест, които оказват своето въздействие върху всички функции на организма.1 Обструктивната сънна апнея/хипопнея (OSA) е най-честото сред тези нарушения. Тя представлява хронично състояние, което се характеризира с / прочети повече

inspiro-4-09-print_img_19

Обструктивна сънна апнея и метаболитен синдром

Обструктивната сънна апнея (ОSА) е клиничен синдром, който се характеризира с периодично намаляване (хипопнея) или спиране (апнея) на въздушния поток през носа/устата по време на сън. Тези епизоди обикновено са съпроводени от силно хъркане и хипоксемия и много типично биват прекъсвани от кратки събуждания, което в крайна сметка води до фрагментация на съня и намаляване / прочети повече