Смисъл на броя

Белодробен тромбемболизъм

Скъпи читатели на най-вдъхновяващото списание за белодробна медицина в България, в ръцете си държите новия брой, посветен на винаги актуалната тема в медицината – белодробен тромбемболизъм. Мисля, че има да обсъждаме биомаркери, херонична тромбемболична белодробна хипертония, инвазивно лечение на БТЕ, даже след забележителните съвместни Guidelines на Белодробното и Кардиологичното европейски дружества от 2009. Постарал съм / прочети повече

InSpiro1-2011print_img_10

Значение на сърдечните биомаркери в рисковата стратификация на острия белодробен емболизъм

Белодробният тромбемболизъм (БТЕ) представлява една от водещите причини за сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност в световен мащаб. Прогнозата на пациентите с БТЕ е изключително сериозна – счита се, че краткосрочната смъртност е приблизително 2% при лекувани нормотензивни пациенти без белези на деснокамерна (ДК) дисфункция, между 3 и 15% при нормотензивни пациенти с ДК дисфункция и достига / прочети повече

InSpiro1-2011print_img_23

Терапевтично поведение при тежка форма на белодробен тромбемболизъм

Белодробният тромбемболизъм (БТЕ) е животозастрашаващо състояние, при което част от белодробната съдова мрежа след белодробния трункус става внезапно непроходима вследствие обструкция от емболичен материал, най-често тромби, образувани в дълбоката венозна система на долните крайници. Съгласно данните от NHLBI – САЩ от 2008 година, 30% от всички пациенти в интензивните отделения развиват БТЕ както и 27 / прочети повече

InSpiro1-2011print_img_28

Нови перорални антикоагуланти за лечение на венозен тромбемболизъм

Дълбоката венозна тромбоза (ДВТ) е значим здравен проблем, който засяга около 680 000 пациенти годишно в Европа. В една част от случаите се развива потенциално животозастрашаваща белодробна емболия (БЕ). Дори в отсъствието на БЕ, ДВТ води до пост-тромботичен синдром и повишен риск за рецидив, което е свързано със значителни болнични разходи. Около 10% от пациентите, / прочети повече

InSpiro-4-2010_img_7

Образната диагностика – задължителна в диагностичния алгоритъм

Скъпи колеги и приятели, С голямо удоволствие и немалка доза чувство за отговорност приех любезната покана да гостуваме в списание InSpiro с нашата позиция на рентгенолози. В продължение на много години работим заедно и сме доказали ползата от съвместното сътрудничество. Много преди мултидисциплинарният подход да стане моден, с някои от Вас ние го доказахме с / прочети повече

InSpiro-4-2010_img_10

Възможности на образните методи за диагностика на вродените и придобити болести на белодробните съдове

В диференциалната диагноза на белодробните болести не бива да се забравят и различните процеси, засягащи белодробните съдове. Познаването на рентгеновия им образ ще доведе до по-ранното поставяне на диагнозата. Вродените аномалии на съдовете на белите дробове могат да се съчетават с бронхо-пулмонални аномалии или да се развиват самостоятелно. Те включват прекъсване или агенезия на главен / прочети повече

Компютър-томографска и магнитно-резонансна перфузия на белите дробове – функционалните възможности на „морфологичните” методи

Развитието на съвременните образни методи и нарасналите софтуерни възможности за постпроцесинг на образите отвориха нови хоризонти за морфологична и функционална оценка на различните органи и системи на човешкото тяло. Изследванията на степента на васкуларизация и доставката на кръв при различните патологични процеси понякога е важен фактор за определяне на диагнозата и терапевтичното поведение, както и / прочети повече

InSpiro-4-2010_img_25

Диагностично поведение при белодробен карцином

Новото за мястото на образната диагностика   “Научният авторитет възтържествува единствено чрез присъщото си упование на разума. Освен това този авторитет се гради стъпка по стъпка… Той има думата единствено за онова, което изглежда научно утвърдимо към съответния момент и което представлява малък остров в океана на незнанието… Твърденията на науката носят предполагаем характер, основани / прочети повече

InSpiro-4-2010_img_36

Интервенционални процедури в гръдната клетка

Интервенционалната рентгенология е сбор от диагностични и терапевтични процедури, извършвани чрез малък кожен достъп, с миниатюрни технически средства, чието движение в тялото се направлява рентгенологично или чрез друг образен метод. Медицинската практика наложи разделение на многообразните интервенционални процедури по принципа васкуларни и неваскуларни методики. Докато васкуларните се извършват в специално оборудвани катетеризационни лаборатории и по / прочети повече

InSpiro-3-2010print_img_5

Модерни тенденции в интервенционалната пулмология

Уважаеми колеги, Сред различните области на белодробната медицина, революционно променени от технологичния прогрес, интервенционалнта пулмология е един от най-очевидните примери. Доскоро се използваше терминът интервенционална бронхология, обединяващ всички диагностични и терапевтични процедури, извън конвенционалната бронхоскопия. Понятието интервенционална пулмология включва и новата сфера на действие на модерния пулмолог – медицинската торакоскопия (плевроскопия). Диагностичната стойност на бронхоскопията / прочети повече