Преводими

Контролирано проучване за шестседмично лечение с нов инхалаторен фосфодиестеразен тип-4 инхибитор при ХОББ

A controlled trial of 6-weeks’ treatment with a novel inhaled phosphodiesterase type-4 inhibitor in COPD   Автори: J. Vestbo, L. Tan, G. Atkinson, J. Ward Публикация в: Eur Respir J 2009; 33: 1039–1044   Противовъзпалителните медикаменти при хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) са недостатъчни, а инхибиторите на ензима фосфодиестераза тип-4 (ФДЕ4) са интересен клас, повлияващ / прочети повече

Системни прояви и коморбидност при ХОББ

Systemic manifestations and comorbidities of COPD   Обзор на P. Barnes и B. Celli Публикация в Eur Respir J 2009; 33: 1165–1185   Постоянно нарастващи данни показват, че хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е комплексно състояние, включващо и системни промени освен ограничение на въздушния поток. Последното има значими ефекти върху сърдечните функции и промяната в / прочети повече

Диференциална диагноза и поведение при фокални лезии тип матово стъкло

Differential diagnosis and management on focal ground-glass opacities   Автори: M. Infante, R. Lutman, S. Imparato Публикация в Eur Respir J 2009; 33: 821–827   Фокалните белодробни промени тип матово стъкло могат да се асоциират с бронхиолоалвеоларен карцином. Настоящото ретроспективно проучване има за цел да тества валидността на многостъпков подход при различаване на малигнени от / прочети повече

Роля на захарния диабет и гастро-езофагеалния рефлукс в етиологията на идиопатичните белодробни фибрози

Role of diabetes mellitus and gastro-oesophageal reflux in the aetiology of idiopathic pulmonary fibrosis   Автори: J. Gribbin, R. Hubbard, C. Smith Публикация в Respir Med 2009; 103: 927–931   Етиологията на идиопатичните белодробни фибрози (ИБФ) все още е неясна. Авторски екип от Великобритания прави проучване за възможната роля на захарния диабет (ЗД) и гастроезофагеалния / прочети повече

Разбиране на точковите системи при пневмония, придобита в обществото

Making sense of scoring systems in community acquired pneumonia   Автор: Michael Niederman Публикация в Respirology 2009; 14: 327–335   Решението за мястото на лечение е едно от най-значимите в поведението при пациенти с пневмония, придобита в обществото (ППО). Създадени са редица точкови системи за предсказване на леталния риск, които се прилагат като ръководство за / прочети повече

shema-prevodimi

Предоперативна оценка на пациенти с белодробни болести

Bapoje SR, Whitaker JF, Schulz T, Chu ES, Albert RK. Chest 2007; 132: 1637-1645   Предоперативната оценка на белодробната функция е важно при пациенти с белодробни болести, на които предстои кардиоторакална или друга оперативна интервенция. Например предоперативната оценка може да допринесе за решeнието при пациенти, при които се обмисля спешна операция. Постоперативните белодробни усложнения (ПБУ) / прочети повече

Инхалаторен mannitol подобрява белодробната функция при кистична фиброза

Inhaled mannitol improves lung function in cystic fibrosis Автори: Anna Jaques, Evangelia Daviskas, James Turton, Karen McKay, Peter Cooper, Robert Stirling, Colin Robertson, Peter Bye, Peter LeSouëf, Bruce Shadbolt, Sandra Anderson, Brett Charlton Клиника за клинични проучвания Frenchs Forest, NSW, Австралия; Клиника по респираторна и сънна медицина, Кралска болница „Принц Алфред”, Кампердаун; Отделение по респираторна / прочети повече

Ефикасност на tiotropium, приложен чрез Respimat® Soft MistTM или HandiHaler® при пациенти с ХОББ

The efficacy of tiotropium administered via Respimat® Soft MistTM Inhaler or andiHaler® in COPD patients   Автори: J van Noord, P Cornelissen, J-L Aumann, J. Platz, A. Mueller, C. Fogarty Atrium Medisch Centrum, Хеерлен, Холандия; Boehringer Ingelheim, Алкмаар, Холандия; Virga Jesse Ziekenhuis, Хаселт, Белгия; Spartanburg Clinical Research, Спартанбург, САЩ Публикация в Respiratory Medicine 2009;  103: / прочети повече

Вентилация-асоцииран трахеобронхит: влияние на таргетната антибиотична терапия върху изхода от болестта

Ventilator-associated tracheobronchitis: The impact of targeted antibiotic therapy on patient outcomes Автори: D. Craven, A. Chroneou, N. Zias и K. Hjalmarson Отделение по инфекциозни болести и Отделение по интензивна медицина, Клиника Lahey, Медицински център, Бърлингтон, Масачузетс Публикация в Chest 2009; 135: 521-528   Нозокомиалните инфекции на респираторния тракт са честа причина за болестност и смъртност / прочети повече

Сублобарна резекция при белодробен карцином

Sublobar resection for lung cancer   Автори: R. Rami-Porta и M. Tsuboi Клиника по торакална хирургия, Болница Mutua de Terrassa, Университет на Барселона, Испания; Отделение по торакална хирургия, Медицински университет Токио, Япония Публикация в Eur Respir J 2009; 33: 426–435   Сублобарната резекция при малък белодробен карцином е често обсъждан и все още противоречив проблем. / прочети повече