Новости

Кратки препоръки за диагностика, лечение и превенция на ХОББ - корица

Кратки препоръки за диагностика, лечение и превенция на ХОББ

Редакция юли 2012   Обновените препоръки са изготвени от работна група на Българско дружество по белодробни болести (БДББ) в състав: доц. Коста Костов, доц. Денчо Османлиев, доц. Явор Иванов, доц. Владимир Ходжев и са одобрени от Управителния съвет на БДББ.   Те се базират на следните консенсусни документи: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. / прочети повече

TABLE 1. DEMOGRAPHICS AND LUNG FUNCTION BY INDIVIDUAL PATIENT

Астма с грануломатоза – една нова болест?

Asthmatic Granulomatosis A Novel Disease with Asthmatic and Granulomatous Features Sally E. Wenzel1, Catherine A. Vitari1, Manisha Shende2, Diane C. Strollo3, Allyson Larkin4, and Samuel A. Yousem5 1University of Pittsburgh Asthma Institute at University of Pittsburgh Medical Center/University of Pittsburgh School of Medicine, Pulmonary Allergy and Critical Care Medicine Division, Department of Medicine, 2Department of / прочети повече

Figure 1. Enrollment and Outcomes.

По-късни промени в ръста при приложение на инхалаторни кортикостероиди в детска възраст

Effect of Inhaled Glucocorticoids in Childhood on Adult Height H. William Kelly, Pharm.D., Alice L. Sternberg, Sc.M., Rachel Lescher, M.D., Anne L. Fuhlbrigge, M.D., Paul Williams, M.D., Robert S. Zeiger, M.D., Ph.D., Hengameh H. Raissy, Pharm.D., Mark L. Van Natta, M.H.S., James Tonascia, Ph.D., and Robert C. Strunk, Abstract Background The use of inhaled glucocorticoids / прочети повече

Бронхологични методи за обемна белодробна редукция при емфизем. Накъде занапред?

Bronchoscopic lung volume reduction for emphysema: where next? Eur Respir J 2012; 39: 1287–1289 DOI: 10.1183/09031936.00217411 CopyrightERS 2012   Pallav L. Shah and Nicholas S. Hopkinson   Emphysema is an irreversible disease and although patients derive significant benefit from inhaled therapies [1] and pulmonary rehabilitation [2], many remain significantly disabled. The National Emphysema Treatment Trial / прочети повече

Прогностични маркери при ПОП

Another brick in the wall: adrenomedullin and prognosis in community-acquired pneumonia Stefan Krüger and Dirk Frechen Community-acquired pneumonia (CAP) continues to be a major healthcare problem. The associated mortality of 14% in hospitalised patients is still high [1]. Established clinical scores, such as the Pneumonia Severity Index (PSI) and CRB-65 score (confusion, respiratory frequency ≥30 / прочети повече

TABLE 1: Indications for transplantation of all 55 transplantations

Белодробна трансплантация при деца и подрастващи – споделяне на 20 години опит

Lung transplantation in children and young adults: a 20-year single-centre experience   Saskia Gruber, Thomas Eiwegger, Edith Nachbaur, Kerstin Tiringer, Clemens Aigner, Peter Jaksch, Maya Keplinger, Walter Klepetko, Gyo¨rgy Lang, Shahrokh Taghavi, Alexandra Graf, Irmgard Eichler, Thomas Frischer and Zsolt Szepfalusi   ABSTRACT: Lung transplantation in adults is an accepted therapeutic option, whereas there is / прочети повече

Plevra-korica-1 copy

Плеврата

„Плеврата” се появи на книжния пазар през 2006 г. и отдавна вече не може да се намери по щандовете. Няма и по-ново издание, което така задълбочено да разглежда научната и клиничната практика при плевралните болести. Студенти, специализанти, семейни лекари, интернисти, пулмолози и педиатри все още черпят от богатия опит на авторите – водещи български специалисти / прочети повече

Talc Pleurodesis R.Light_img_1

Трябва ли торакоскопската талк-плевродеза да бъде препоръчана като метод на първи избор при лечение на малигнени плеврални изливи? НЕ

Should Thoracoscopic Talc Pleurodesis Be the First Choice Management for Malignant Pleural Effusion? No CHEST / 142 / 1 / JULY 2012 alignancy is one of the most common causes of exudative pleural effusion, with approximately 200,000 cases occurring annually in the United States.1 Many patients with malignant effusions have the quality of their life diminished / прочети повече

Talc Pleurodesis P.Lee_img_2

Трябва ли торакоскопската талк-плевродеза да бъде препоръчана като метод на първи избор при лечение на малигнени плеврални изливи? ДА

Should Thoracoscopic Talc Pleurodesis Be the First Choice Management for Malignant Effusion? Yes   CHEST / 142 / 1 / JULY 2012   Abbreviations : IPC 5 indwelling pleural catheter ; MPE 5malignant pleural effusion ; TS 5 talc slurry ; TTP 5 thoracoscopic talc poudrage   Malignant pleural effusion (MPE) accounts for 22% of all pleural effusions, and in the United States .150,000 / прочети повече

rccm2011101792OC 1065..1072

Прогностични биомаркери за смъртността при ХОББ

Inflammatory Biomarkers Improve Clinical Prediction of Mortality in Chronic Obstructive Pulmonary Disease AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE VOL 185 2012 Bartolome R. Celli1, Nicholas Locantore2, Julie Yates2, Ruth Tal-Singer3, Bruce E. Miller3, Per Bakke4, Peter Calverley5, Harvey Coxson6, Courtney Crim2, Lisa D. Edwards2, David A. Lomas7, Annelyse Duvoix7, William MacNee8, Stephen Rennard9, / прочети повече