Новости

Неутрофилното възпаление на дихателните пътища при рефрактерна астма – мишена на лечение с clarithromycin

Clarithromycin targets neutrophilic airway inflammation in refractory asthma   Автори: J. Simpson, H. Powell, M. Boyle, R. Scott, P. Gibson Център по Медицина на съня и пулмология, Отделение по имунология и инфекциозни болести, Отделение по медицинска генетика, Университет на Нюкасъл, Австралия. Публикация в Am J Respir Crit Care Med 2008; 177: 148-155   Пациентите с / прочети повече

Ефект на infliximab при екстрапулмонална саркоидоза: резултати от рандомизирано проучване

Efficacy of Infliximab in extrapulmonary sarcoidosis: Results from a randomized trial   Автори: M. Judson, R. Baughman, U. Costabel, S. Flavin, K. Lo, M. Kavuru, M. Drent Отделение по пулмология и интензивна медицина, Медицински университет, Южна Каролина, САЩ; Отделение по пулмология и алергология, Есен, Германия; Отделение по пулмология, Екип по поведение при саркоидоза, Университет на / прочети повече