Монографии

„ХОББ – в търсене на идентичност”

„ХОББ – в търсене на идентичност”

По официални данни на българските пулмолози, в България от ХОББ боледуват не по-малко от 400 000 души, болшинството от тях без да знаят това. Представеното ръководство за ХОББ е преработено и допълнено издание на публикуваното през 2004 г. първо издание с название – „ХОББ – ако има такава болест”. Риторичното заглавие не беше случайно и / прочети повече

Kostov HOBB For Readers korica

„ХОББ, разказана за пациенти”

„ХОББ, разказана за пациенти” – второ преработено и допълнено издание, е вече на разположение на хората, за които хроничната обструктивна белодробна болест не е само медицинско понятие, а и личен проблем. Книгата ще задоволи интереса на засегнатите около 500 000 българи от това заболяване с разяснения за същността и причините за възникването му, за съвременните подходи / прочети повече

Plevra-korica-1 copy

Плеврата

„Плеврата” се появи на книжния пазар през 2006 г. и отдавна вече не може да се намери по щандовете. Няма и по-ново издание, което така задълбочено да разглежда научната и клиничната практика при плевралните болести. Студенти, специализанти, семейни лекари, интернисти, пулмолози и педиатри все още черпят от богатия опит на авторите – водещи български специалисти / прочети повече