Любознание

Sykrasht 44 a

Бронхиална астма и склеродермия

П. Яковлиев, д.м., Тракийски университет, Алергологичен кабинет, гр. Стара Загора;   Н. Таковска, Алергологичен кабинет, гр. Благоевград   Т. Вълчева, д.м.н., Медицински университет, Клиничен център по алергология, гр. София   Кореспонденция: П. Яковлиев, гр. Стара Загора, бул. „Славянски“ №19/28 yakovliev@abv.bg   Salus aegroti suprema lex. Bene diagnoscitur, bene curatur.     През далечната 1994 описахме / прочети повече

Концепцията „One Medicine” или Ветеринарна и хуманна медицина – едно е повече от две

Дениз Михайлова, общопрактикуващ лекар, АПМП – ГП „Медея“ ООД, гр. Видин   Кореспонденция: гр. Видин 3700, ул„ П. Яворов“ 1, вх. А ет. 1 ап. 1; deniz_mihailova@abv.bg   Живеем в забързано време, подложени сме на въздействието на различни стресови фактори, които могат да ни разболеят. Тогава искаме най-доброто, най-съвременното лечение за нас или за нашите / прочети повече

Митове и истини за наргилето

Пламен Титоренков   Употребата на тютюневи изделия е предотвратима причина за болестност и смъртност по света. Най-засегнати са страните с нисък и среден доход на глава от населението1. В страните с висок доход на глава от населението се очаква между 2002 и 2030 г. намаление с 9% на предизвиканата от тютюневи изделия смъртност, докато в / прочети повече

tabl 1 5 017

Лечение на дребноклетъчния белодробен карцином

Наталия Чилингирова,  дм, главен асистент, Kлиника по медицинска онкология, Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология Кореспонденция: д-р Наталия Чилингирова, Клиника по медицинска онкология, СБАЛО – София, ул. „Пловдивско поле“ No 6, София 1756; tschilingirova@gmail.com       Дребноклетъчният карцином на белия дроб (SCLC) е отделна клиникопатологична единица, характеризираща се с невроендокринна компонента и / прочети повече

chiling 4

Ваксини и имунотерапия при недребноклетъчeн карцином на белия дроб

Наталия Чилингирова, дм – главен асистент, клиника по Медицинска онкология – Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология   Кореспонденция: д-р Наталия Чилингирова, Клиника по медицинска онкология, СБАЛО – София, ул. „Пловдивско поле“ № 6, София 1756; tschilingirova@gmail.com     С 14.1 милиона нови случая годишно, 8.2 починали за същия период, онкологичните заболявания заемат / прочети повече

Hiv 3

Неинвазивна вентилация при ендоскопски процедури

Милена Енчева, дм; Петър Чипев Клиника по белодробни болести, ВМА-София Кореспонденция: Д-р Петър Чипев, petyr.chipev@abv.bg     Ендоскопията е инвазивна процедура с диагностична или терапевтична цел, свързана с различни рискове. При пациенти с хипоксемична или хиперкапнична дихателна недостатъчност (ДН) ендоскопията има значим риск от белодробни усложнения и в по-малка степен от кардиологични усложнения. Когато резултатите / прочети повече

Рак на белия дроб и тютюнопушене

Дора Маринова СБАЛББ „Св. София“   През 2000 г. в света от белодробен карцином (БК) са се разболели 1.2 млн., а през 2008 г. – 1.5 млн.1,2. Една от малкото известни и предотвратими причини, имаща отношение към заболеваемостта, е тютюнопушенето (ТТП), с достатъчно доказателства за канцерогенността му при хора3.   Още през 50-те години на / прочети повече

Sykrasht

Бронхопулмонална дисплазия в неонаталния период и ранна детска възраст

Аницвете Ничева – Детска клиника, Втора МБАЛ, София Кореспонденция: Д-р Аницвете Ничева, д.м., Детска клиника, Втора МБАЛ, София, anitsvete@yahoo.com     Бронхо-пулмоналната дисплазия (БПД) е хронична белодробна болест при недоносените с белодробна незрялост и респираторен дистрес синдром (РДС), лекувани с апаратна вентилация с високи кислородни концентрации, позитивно налягане и с необходимост от допълнителна кислородотерапия след / прочети повече

Fevr b 1

ГОЛД 2017 – епизод 7 на четиримата танкисти и кучето*

Като заклет почитател на сагата „Междузвездни войни“ винаги съм свързвал ХОББ със смразяващото дишане на лорд Дарт Вейдър. По тази причина за мен бе щастливо съвпадение публикуването на новите насоки на комитета GOLD (Global Initiative for Obstructive Lung Disease) за лечение на ХОББ няколко седмици преди премиерата на „Епизод 7“ от великата интергалактическа сага. Пътят / прочети повече

Fevr 1

Интерстициални белодробни болести и системни болести на съединителната тъкан

Златимир Коларов – д-р, професор, д.м.н. Десислава Калинова – д-р, главен асистент, д.м. Клиника по ревматология, Медицински университет, София, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски”   Системните заболявания на съединителната тъкан (СЗСТ) са хетерогенна група ревматични заболявания, най-общо характеризиращи се с разнообразни органни прояви и автоимунни феномени, проявяващи се с положителни автоантитела. Към групата системни автоимунни заболявания / прочети повече