Лекарства и похвати

Фиг. 1. Разлики между групите с активно лечение спрямо плацебо по отношение най-ниския ФЕО1.

Индакатерол – последните станаха първи

Бронходилататорите (БД) остават основни медикаменти за лечение на стабилна ХОББ при пациенти от всички групи с основен ефект – редукция на белодробната симптоматика, а при някои от тях и с доказано намаляване честотата на екзацербациите1,2. Бронходилататорното действие на β2-агонистите се осъществява чрез релаксация на гладката мускулатура на бронхите, стимулирано от свързването им с β2-рецептора и / прочети повече

Фиг. 1. Имунология на конюгатните ваксини

13-валентната пневмококова конюгатна ваксина (PCV 13, Prevenar 13) – нова възможност за профилактика на инвазивна пневмококова болест при възрастни

Инфекциите със Streptococcus pneumoniae (SP, пневмокок) са най-честите причини за заболеваемост и смъртност от инфекциозни болести в целия свят. Пневмококът заема водещо място сред причинителите на пневмония, придобита в обществото (ППО), бактериален менингит, отит на средното ухо и екзацербация на ХОББ. Засегнати са всички възрастови групи, но най-значимо децата и хората в напреднала възраст, особено / прочети повече

Фиг. 1. Инхалаторно устройство от началото на 20-ти век

Инхалаторни устройства и малки дихателни пътища: желания и реалност

Респираторният тракт e един от най-старите пътища, използвани за приложение на медикаменти. (фиг. 1) След втората половина на 20-ти век в разработването на инхалаторни устройства са приложени технологии от различни клонове на науката, като процесът се стимулира от нарастващата честота на болните от бронхиална астма и хронична обструктивна белодробна болест. Първата успешна инхалаторна система – / прочети повече

Ефективност на циклезонид при бронхиална астма

Според определението на GINA 2010 (Global Initaitive for Asthma) астмата е хронично възпалително заболяване на дихателните пътища (ДП), в което играят роля много клетки. Хроничното възпаление е свързано с хипереактивност на ДП, водеща до чести епизоди на задух, свиркане и стягане в гръдния кош, кашлица, предимно през нощта или рано сутрин. Тези епизоди обикновено се / прочети повече

Нова терапия за профилактика на инсулт при предсърдно мъждене

Бьорингер Ингелхайм-България представи Pradaxa® (dabigatran etexilate) – новата революционна терапия за профилактика на инсулт при предсърдно мъждене, одобрена от Европейската комисия. Доц. Нина Гочева, Национален консултант по кардиология и главен изследовател в клиничното проучване RE-LY в България запозна журналисти и лекари на среща в Националната кардиологична болница със значимите ползи , които Pradaxa® (dabigatran etexilate) / прочети повече

Isoprinosine®

Isoprinosine® е синтетично пуриново производно с имуномодулиращи и противовирусни свойства,  резултат от явното усилване in vivo на имунната реакция на организма. Клиничните проучвания показват, че Isoprinosine® нормализира недостатъчния или увредения клетъчен имунитет. Това става  чрез предизвикването на Th1-реакция, която инициира узряването и диференцирането на Т лимфоцитите и потенцира индуцираните лимфопролиферативни реакции у клетките, активирани от / прочети повече

T-SPOT.TB тестът в съвременната имунодиагностика на туберкулозната инфекция

В началото на двадесет и първи век туберкулозата (ТВ) все още остава сериозно предизвикателство за човечеството, с огромно здравно и социално-икономическо значение. По данни на СЗО приблизително два милиарда са инфектираните с Mycobacterium tuberculosis (MTB), а всяка година около 9 милиона се разболяват и два милиона умират от туберкулоза. Броят на заболелите в Източна Европа / прочети повече

Mястото на индакатерол в лечението на ХОББ.

Ефективност на индакатерол при ХОББ

ХОББ е прогресивна, животозастрашаваща болест, която според данни на СЗО засяга 210 милиона души по света и се очаква през 2020 г. да бъде третата водеща причина за смърт1,2. ХОББ се характеризира с възпалителни промени в малките дихателни пътища (ДП) (с диаметър под 2 мм), водещи до прогресивна и непълно обратима обструкция на въздушния поток. / прочети повече

Dabigatran etexilate – нова терапевтична възможност за профилактика на инсулт при предсърдно мъждене

Предсърдното мъждене е най-често срещаното нарушение на сърдечния ритъм, което засяга около 1% от общия брой на населението и 10% от хората на възраст над 80 години.1 Рискът от инсулт за хора с предсърдно мъждене е до пет пъти по-голям2,3 от този за хора, които не страдат от предсърдно мъждене. Всяка година до три милиона / прочети повече

InSpiro1-2011print_img_67

Ин витро тест за диагноза на латентна и активна туберкулозна инфекция

Уважаеми колеги, Евофарма АГ има възможността да Ви представи новия ин витро тест в помощ на клиничната практика в процеса на диагноза на латентна и активна туберкулозна инфекция – T-SPOT®.TB, представител на новото поколение имунологични тестове, свързани с отделянето  на Интерферон –гама (Interferon –gamma Releasing Assay- IGRA).    T-SPOT®.TB се използва за доказване на специфичен клетъчно-медииран / прочети повече

Информацията в тази страница е предназначена само за лекари или фармацевти.
Като потвърждавате, че сте медицинско лице, Вие поемате цялата отговорност за анализирането и използването й.

Медицински специалист ли сте?

Да     Не