БиБОП

Предварителни резултати от проучването SERVE-HF на компанията ResMed

pic1

  На 13 Май 2015 година ResMed обяви предварителните резултати от проучването SERVE-HF, което компанията стартира на 14 Февруари 2008 година. Причина за това предварително съобщение са важните заключения, до които то достига. Но какво е SERVE-HF? SERVE-HF е мултинационално, мултицентрово, рандомизирано контролирано проучване, предназначено да оцени дългосрочните ефекти и икономическата ефективност на адаптивната серво-вентилация / прочети повече

Имуномодулиращи ефекти на зеления чай

figura-1

Използването на зелен чай в традиционната медицина датира от над 3000 години. Антитуморните имуномодулиращи ефекти на зеления чай и съдържащите се в него полифеноли, наречени катехини, са добре проучени и документирани в поредица от клинични и епидемиологични проучвания1.   Осовните полифеноли съдържащи се в зеления чай са: (-)-епигалокатехин 3-галат- (-)-EGCG,(-)-епигалокатехин-(-)-EGC, (-)-епикатехин-3-галат- (-)-ECG  и (-)-епикатехин- (-)-EC. / прочети повече

Нови акценти в диагнозата и лечението на остър белодробен тромбемболизъм на ECS 2014

tablica1

Най-тежката изява на венозния тромбоемболизъм (ВТЕ) е белодробният емболизъм. Белодробният тромбемболизъм (БТЕ) е мултидисциплинарен проблем без специфична клинична картина, поставящ пред затруднение всеки клиницист в процеса на диагностициране, лечение и проследяване. Това налага търсенето на надеждни показатели за оценка на клинична вероятност за БТЕ, подходящ терапевтичен подход и определяне на място за лечение и наблюдение / прочети повече

Сън и дишане

sun-i-dishane

  В будно състояние вентилацията се регулира от поведенчески и нехимични (звукови, зрителни) стимули. По време на сън обаче най-голямо значение за дишането има метаболитната регулация. Губи се волевия контрол върху дихателната мускулатура. Промени настъпват и в съпротивлението на горните дихателни пътища. По време на сън стабилният дихателен ритъм на будния човек се заменя с / прочети повече

Малигнени трахеални тумори: стратегии за диагностично и терапевтично поведение

Първичните трахеални тумори се срещат рядко — от половин до един процент от всички малигнени тумори с годишна честота 0.1/100 0001,2. Повечето трахеални тумори са малигнени, но все пак са малка част от белодробните неоплазми, завършващи летално3. Плоскоклетъчният карцином (ПКК) е най-честият вид — 50-60% от всички трахеални тумори, следван от адено-кистичния карцином (АКК), установяващ / прочети повече