Брой № 5 (63) / декември 2021

Интерстициална белодробна болест при системна склероза

Интердисциплинарен подход при интерстициалните белодробни болести – клинични аспекти на диференциалната диагноза

Използвани съкращения БАЛ – Бронхоалвеоларен лаваж ВРКТ - Високоразделителна компютърна томография ИББ - Интерстициални белодробни болести ИБИ - Интерстициални Белодробни изменения ИБФ - Идиопатична белодробна фиброза КОП - Криптогенна организираща пневмония МДД - Мултидисциплинарна дискусия НСИП - Неспецифична интерстициална пневмония ОИП - Обикновена интерстициална пневмония РА - Ревматоиден артрит СЗСТ - Системно заболяване на съединителната тъкан СС - Системна склероза ФВК - Форсиран витален капацитет ФИББ - Фиброзиращи ИББ ХП - Хиперсензитивен пневмонит     Интерстициалните белодробни болести (ИББ) включват над 200 състояния, / прочети повече

Будителите са в събудените души

Всеки мислещ и вдъхновен българин изпитва непреходна обич към своите вдъхновители. Освен общопризнатите и съхранени в народната памет имена, които се ползват с непреходната чест да бъдат наричани “народни будители”, всеки е скътал в сърцето си скъпи за него личности, показали му най-краткия път към знанието и мъдростта. В този поток се стича и изворната / прочети повече

Вдъхновение: Нова година

  Нова година   Новата година наближава пак. Бурята стихийна вън навява сняг.    А при нас е топло – печката гори. И изглеждат всички мили и добри.    В тази питка вкусна, дето прегоря, мама скришом пусна мъничка пара.    Който я открие в своето парче, той е късметлия и добро момче.    Ние / прочети повече