Брой № 2 (60) / април 2021

Рехабилитация след КОВИД-19

Функционален статус при пациенти след COVID-19. Връзка между функционалния статус и мускулно-скелетната функция при пациенти след COVID-19. Корелационно проучване.

Резюме   Въведение: Неизвестен до голяма степен остава отговорът на въпроса, дали обективните скали за измерване на функционалния статус са асоциирани със симптомно-базирани скали, създадени за пациенти след COVID-19. Настоящото проучване изследва връзката между функционалния статус и силата на периферните скелетни мускули при пациенти, преболедували COVID-19.   Методи: Сто и седемнадесет пациенти (61,5% от тях / прочети повече

Възстанoвяване на загубено обоняние след коронавирусна инфекция.

РЕЗЮМЕ Трайната или временната загуба на обоняние е едно нерядко срещано последствие от преживяна коронавирусна инфекция. Пациентите приемат обонятелното нарушение като сериозен проблем, който в определени ситуации може да се окаже животозастрашаващ. Целта на статията е да се проучат терапевтичните възможности на физикалните методи и средства и да се представи клиничният опит на УЦИМ-МУ-Варна при / прочети повече

Рехабилитационни процедури при Covid-19 в болницата Тор Вергата в град Рим, Италия.

Резюме   След възникването на тежкия остър респираторен синдром коронавирус-2 (SARS-CoV-2) през 2020 г. коронавирусната болест (COVID-19) се превърна в пандемия със сериозни последици в глобален аспект. Пациентите с COVID-19 имат комплексни органно подържащи нужди, изискващи продължителна хоспитализация, тъй като при тях е налице висока нервно-мускулна слабост и дихателни нарушения, водещи до регрес на тяхното / прочети повече

Телерехабилитация и COVID-19. Време за реорганизация на рехабилитационните услуги в България?

Резюме   Пандемията от COVID-19 и наложените локдауни доведоха до преустановяване на рехабилитационната помощ в повечето европейски страни, в това число и в България. Създадени са сериозни предпоставки за преосмисляне и реорганизация на съществуващите рехабилитационни услуги. Въпросите как и каква да бъде рехабилитацията на COVID-19 я определиха като най-сериозното предизвикателство не само пред медицинската специалност / прочети повече

Сега е моментът на… Физикалната и рехабилитационна медицина!

През тази пандемична година станахме свидетели на какви ли не неща в българския телвизионнен ефир. Кулинарните риалита отстъпиха своя рейтинг и блясък на новите телевизионни герои, членовете на националния оперативен щаб. Парад на суетата е, меко казано, да определим всичко това, което се разви пред нашите екрани, гарнирано със силен привкус на професионално невежество и / прочети повече

На учителя с любов*

Понякога можеш да попаднеш в чужда душа,  търсейки своята. Константин Павлов     Училището трябва да дава знания и умения, които помагат да навлезеш в познанието, мъдростта, чрез която измерваш значимостта на фактите и начина на тяхната употреба. Както пише Ерик Уайнър, знанието е да знаеш, че доматът е плод, а мъдростта – да не / прочети повече