Брой № 5 (58) / декември 2020

Поведение при идиопатична белодробна фиброза.

Практически въпроси за идиопатичната белодробна фиброза

    Преди да започнем този материал, прегледахме много литературни източници, които разглеждат многостранно идиопатичната белодробна фиброза (idiopathic pulmonary fibrosis – IPF) (етиологично; епидемиологично; клинико-лабораторно; прогностично и терапевтично). В списание „ InSpiro“ 2018, брой 3 (46) намерихме и прочетохме обширни обзори по смисъла на броя: Идиопатични интерстициални пневмонии. След издаването на този брой бяха публикувани / прочети повече

Пролог: Идиопатична белодробна фиброза.

Идиопатичната белодробна фиброза, с хистологична характеристика на „обикновена интерстициална пневмония”, е рядка болест с честота (болестност) около 15-20 болни на 100 000 население и заболеваемост (нови болни) 5-7 на 100 000.   Тези параметри се отнасят за страни с развита и модерна здравна система, които имат организирана диагностична мрежа, прецизен регистър и отговорни политици. Това не касае / прочети повече

InSpiro_Korica_br5_2020__169x225

За добротата

„Човек не е нито ангел, нито животно, и за жалост,  в стремежа си да постъпва като ангел,  той се държи като животно.” Блез Паскал     Светът постепенно губи духовните си темели.   Поради кризата на ценностите и липсата на опорни точки, чрез които индивидът се самоoпределя, човешкият поток завлича добротата в подмолите.   Светът / прочети повече