Брой № 2 (55) / април 2020

COVID-19

Фиг. 1

Особености на пневмонията при COVID-19. Поведение

Автори: Коста Костов Александър Симидчиев Петър Чипев Елеонора Стаменова Задачата на това кратко изложение е да даде кратки препоръки за поведение при възрастни с пневмония при COVID-19, базирани на данни от достъпната медицинска литература. Инфекцията с новия коронавирус SARS-CoV-2 може да протече безсимптомно, като лека респираторна инфекция или като пневмония с различна тежест, която да / прочети повече