Брой № 1 (21) / март 2013

Възпалението при ХОББ

Louis_Armstrong_03

Луис Армстронг – символът на суинга

(1900-1971)   „Здравей, татенце!” Това казва Луис Армстронг (Сачмо), когато се среща за първи път с Ленард Бърнстейн. Това е и негова емблематична фраза, поради което в света на джаза той е наричан от музикантите с нежното „татенце” (“dady”, „pops”) или „Сачълмаут”, което по-късно става „Сачмо”  заради неговата бъбривост („Satchmo”, съкратено название от „such a / прочети повече

George 50 cover

„George 50”

Новата книга на Георги Чалдъков „George 50” съдържа 36 есета, 10 фотографии, една рисунка, кратко CV, списък на  лекции, изнесени в чужбина, и на 122 публикации в международни научни (peer-reviewed) списания и книги, последвани от 50 отпечатъка на научни статии. Със спомените за родители, учители, колеги-приятели и за родния Бургас – genius loci (духът на / прочети повече

Kostov HOBB For Readers korica

„ХОББ, разказана за пациенти”

„ХОББ, разказана за пациенти” – второ преработено и допълнено издание, е вече на разположение на хората, за които хроничната обструктивна белодробна болест не е само медицинско понятие, а и личен проблем. Книгата ще задоволи интереса на засегнатите около 500 000 българи от това заболяване с разяснения за същността и причините за възникването му, за съвременните подходи / прочети повече

korica-monografia

„Гериатрична дихателна недостатъчност“

Излезе от печат монографията „Гериатрична дихателна рехабилитация“ на д-р Антоанета Димитрова. Монографията осветлява проблемите на безспорната необходимост от целенасочена двигателна активност при възрастни хора с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) с цел съхраняване на възможностите за самообслужване и забавяне на функционалния упадък. Кинезитерапията е немедикаментозен терапевтичен подход и играе ключова роля в лечение на възрастни / прочети повече

Когато нещо ни се губи

Фотография

Когато нещо ни се губи Автор: Георги Байчев / прочети повече

IvanPeichev

Иван Пейчев

Иван Пейчев* е гигантски поет. В интервала от 1939 г. до 1973 г. – дванадесет стихосбирки с неповторима, автентична поезия. Един от най-фините и най-деликатните лирици сред великата поредица – Ботев, Яворов, Дебелянов, Далчев, Геров, Фотев, Борис Христов, Константин Павлов… Поет със „златни гвоздеи в устните”, с непосредствения език на зрящата си душа, с преданата / прочети повече