Брой № 3(7) / септември 2009

Бял дроб и бъбреци

InSpiro_br2-2009print_img_35

Тест за непоносимост към храни

  Повече от половината от населението на земята страда от атипични реакции към някои храни. Остри, класически хранителни алерии има само при 6% от децата и до 2% от възрастните. Значително по-чести са подострите и хронични – наричани „непоносимост към храни”. Възможните причини за непоносимостта включват ензимна недостатъчност, реакция към химикали в храните, както и / прочети повече

Dr_Bakalova

Специализирана програма „Здраве в Сандански”

за профилактика и лечение на хронични белодробни заболявания при деца и възрастни в Парк хотел „Пирин”*****  гр.Сандански 01.04. – 30.11.2009 г. по препоръка на Българско дружество по белодробни болести   Уважаеми колеги и партньори, Програма „Здраве в Сандански” в Парк хотел „Пирин”***** цели профилактика и лечение на хронични белодробни заболявания при деца и възрастни. В / прочети повече

Moxifloxacin при лечение на пневмония, придобита в обществото

Резултати от изпитване за безопасност и ефикасност на интравенозното и пероралното приложение на Moxifloxacin за лечение на пневмония, придобита в обществото, при хоспитализирани пациенти   S.H. Choudhri, A.S. Hollister, D. Haverstock, D.M. Weinstein, P. Jackson, and D. Church Корпорация Байер, Фармацевтичен отдел, Уест Хейвън, Кънектикът     Резюме Цел: Да се оцени безопасността и ефикасността / прочети повече

InSpiro-br3-2009-print_img_71

БИОРЕСПИВИТАЛ за инфекции на горните дихателни пътища

Професионалистите препоръчват: Серията БИОРЕСПИВИТАЛ за инфекции на горните дихателни пътища   “Мирта Медикус” ЕООД, гр. София 1164, ул. “Неразделни” 2, ет.1, офис 2 тел./факс: 02/ 963 14 15, 0888 28 96 42; www.mirtamedicus.com; е-mail: mirta_medicus@abv.bg   БИОРЕСПИВИТАЛ – БРОНХОВИТАЛ- с благоприятен ефект при хроничен бронхит Доказаните предимствата на екологичните съставки в лечението на системните и / прочети повече

Значение на бронхоалвеоларния лаваж за диагнозата на идиопатичните белодробни фибрози

Significance of bronchoalveolar lavage for the diagnosis of idiopathic pulmonary fibrosis   Автори: S. Ohshimo, U. Costabel Публикация в Am Journ Respir Crit Care Med 2009; 179: 1043–1047   Според Консенсусната класификация на ATS/ERS от 2002 г. диагноза идиопатична белодробна фиброза (ИБФ), постигната без хирургична белодробна биопсия, се приема за сигурна при съпоставими клинико-физиологични данни / прочети повече

Контролирано проучване за шестседмично лечение с нов инхалаторен фосфодиестеразен тип-4 инхибитор при ХОББ

A controlled trial of 6-weeks’ treatment with a novel inhaled phosphodiesterase type-4 inhibitor in COPD   Автори: J. Vestbo, L. Tan, G. Atkinson, J. Ward Публикация в: Eur Respir J 2009; 33: 1039–1044   Противовъзпалителните медикаменти при хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) са недостатъчни, а инхибиторите на ензима фосфодиестераза тип-4 (ФДЕ4) са интересен клас, повлияващ / прочети повече

Системни прояви и коморбидност при ХОББ

Systemic manifestations and comorbidities of COPD   Обзор на P. Barnes и B. Celli Публикация в Eur Respir J 2009; 33: 1165–1185   Постоянно нарастващи данни показват, че хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е комплексно състояние, включващо и системни промени освен ограничение на въздушния поток. Последното има значими ефекти върху сърдечните функции и промяната в / прочети повече

Диференциална диагноза и поведение при фокални лезии тип матово стъкло

Differential diagnosis and management on focal ground-glass opacities   Автори: M. Infante, R. Lutman, S. Imparato Публикация в Eur Respir J 2009; 33: 821–827   Фокалните белодробни промени тип матово стъкло могат да се асоциират с бронхиолоалвеоларен карцином. Настоящото ретроспективно проучване има за цел да тества валидността на многостъпков подход при различаване на малигнени от / прочети повече

Роля на захарния диабет и гастро-езофагеалния рефлукс в етиологията на идиопатичните белодробни фибрози

Role of diabetes mellitus and gastro-oesophageal reflux in the aetiology of idiopathic pulmonary fibrosis   Автори: J. Gribbin, R. Hubbard, C. Smith Публикация в Respir Med 2009; 103: 927–931   Етиологията на идиопатичните белодробни фибрози (ИБФ) все още е неясна. Авторски екип от Великобритания прави проучване за възможната роля на захарния диабет (ЗД) и гастроезофагеалния / прочети повече

Разбиране на точковите системи при пневмония, придобита в обществото

Making sense of scoring systems in community acquired pneumonia   Автор: Michael Niederman Публикация в Respirology 2009; 14: 327–335   Решението за мястото на лечение е едно от най-значимите в поведението при пациенти с пневмония, придобита в обществото (ППО). Създадени са редица точкови системи за предсказване на леталния риск, които се прилагат като ръководство за / прочети повече