Брой № 3(7) / септември 2009

Бял дроб и бъбреци

InSpiro_br2-2009print_img_35

Тест за непоносимост към храни

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат. / прочети повече

Dr_Bakalova

Специализирана програма „Здраве в Сандански”

за профилактика и лечение на хронични белодробни заболявания при деца и възрастни в Парк хотел „Пирин”*****  гр.Сандански 01.04. – 30.11.2009 г. по препоръка на Българско дружество по белодробни болести   Уважаеми колеги и партньори, Програма „Здраве в Сандански” в Парк хотел „Пирин”***** цели профилактика и лечение на хронични белодробни заболявания при деца и възрастни. В / прочети повече

Moxifloxacin при лечение на пневмония, придобита в обществото

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат. / прочети повече

InSpiro-br3-2009-print_img_71

БИОРЕСПИВИТАЛ за инфекции на горните дихателни пътища

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат. / прочети повече

Значение на бронхоалвеоларния лаваж за диагнозата на идиопатичните белодробни фибрози

Significance of bronchoalveolar lavage for the diagnosis of idiopathic pulmonary fibrosis   Автори: S. Ohshimo, U. Costabel Публикация в Am Journ Respir Crit Care Med 2009; 179: 1043–1047   Според Консенсусната класификация на ATS/ERS от 2002 г. диагноза идиопатична белодробна фиброза (ИБФ), постигната без хирургична белодробна биопсия, се приема за сигурна при съпоставими клинико-физиологични данни / прочети повече

Контролирано проучване за шестседмично лечение с нов инхалаторен фосфодиестеразен тип-4 инхибитор при ХОББ

A controlled trial of 6-weeks’ treatment with a novel inhaled phosphodiesterase type-4 inhibitor in COPD   Автори: J. Vestbo, L. Tan, G. Atkinson, J. Ward Публикация в: Eur Respir J 2009; 33: 1039–1044   Противовъзпалителните медикаменти при хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) са недостатъчни, а инхибиторите на ензима фосфодиестераза тип-4 (ФДЕ4) са интересен клас, повлияващ / прочети повече

Системни прояви и коморбидност при ХОББ

Systemic manifestations and comorbidities of COPD   Обзор на P. Barnes и B. Celli Публикация в Eur Respir J 2009; 33: 1165–1185   Постоянно нарастващи данни показват, че хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е комплексно състояние, включващо и системни промени освен ограничение на въздушния поток. Последното има значими ефекти върху сърдечните функции и промяната в / прочети повече

Диференциална диагноза и поведение при фокални лезии тип матово стъкло

Differential diagnosis and management on focal ground-glass opacities   Автори: M. Infante, R. Lutman, S. Imparato Публикация в Eur Respir J 2009; 33: 821–827   Фокалните белодробни промени тип матово стъкло могат да се асоциират с бронхиолоалвеоларен карцином. Настоящото ретроспективно проучване има за цел да тества валидността на многостъпков подход при различаване на малигнени от / прочети повече

Роля на захарния диабет и гастро-езофагеалния рефлукс в етиологията на идиопатичните белодробни фибрози

Role of diabetes mellitus and gastro-oesophageal reflux in the aetiology of idiopathic pulmonary fibrosis   Автори: J. Gribbin, R. Hubbard, C. Smith Публикация в Respir Med 2009; 103: 927–931   Етиологията на идиопатичните белодробни фибрози (ИБФ) все още е неясна. Авторски екип от Великобритания прави проучване за възможната роля на захарния диабет (ЗД) и гастроезофагеалния / прочети повече

Разбиране на точковите системи при пневмония, придобита в обществото

Making sense of scoring systems in community acquired pneumonia   Автор: Michael Niederman Публикация в Respirology 2009; 14: 327–335   Решението за мястото на лечение е едно от най-значимите в поведението при пациенти с пневмония, придобита в обществото (ППО). Създадени са редица точкови системи за предсказване на леталния риск, които се прилагат като ръководство за / прочети повече