Акцент на началната страница

Статията ще бъде включена в секция „В този брой“ в началната страница.

Един от загиналите

Цветан Спасов е роден на 1 ноември 1919 г. в гр. Плевен. Като ученик е активен сътрудник на в-к „Въздържателче“ и на други детски вестници и списания. В Плевенската гимназия продължава литературните си занимания. Участва в литературните четения, устройвани от литературния кръжок „Златоструй“. Член на РМС (1937). Завършва средно образование със специална награда от родителско-учителския / прочети повече

Из историята на джаза – 32: Бил Евънс (1929 – 1980)

(продължение)   Основната причина Бил Евънс да напусне през ноември 1958 г. „звездния“ секстет на Майлс Дейвис е стремежът на пианиста да свири собствена музика. Както вече отбелязах в предишната част, Евънс налага не просто собствен стил, а нещо много повече – собствена естетика в джаза. Долавяме я в множеството самостоятелни албуми на пианиста.   / прочети повече

Три поетични прозрения за Апостола

В българската поезия има две знаменателни стихотворения, които прогарят българското съзнание, когато се спомене името Левски. Първото е на Ботев, с оня апокалиптичен пейзаж на Софийското поле, където стърчи онова черно бесило, на което: …твой един син, Българийо, виси на него със страшна сила.     Това, което ни поразява в стихотворението, е абсурдната несъчетаемост / прочети повече

Глаголица и кирилица – начин на употреба (Част III)

Принадлежността на Кирил и Методий към висшата византийска аристокрация в никакъв случай не омаловажава ролята им на славянски първоапостоли. Затова нека разгледаме тяхната активна обществено-политическа и духовна дейност. Първоначално, с покровителството на техния чичо логотетът на дрома Теоктист, главен министър и регент на император Михаил III, те получили отлично образование, а то от своя страна / прочети повече

Насекоми и хирургия

Използвани съкращения   НБК – недребноклетъчен белодробен карцином РАРП - роботно-асистирана радикална простатектомия CLSM - конфокална лазерна микроскопия µCT - компютърна рентгенова томография MIS - минимално инвазивна хирургия RAS - роботно-асистирана хирургия SEM - сканираща електронна микроскопия     Забележително свойство на ентомологията – науката, изучаваща насекомите, е възможността за практическата ѝ интеграция в живота ни. Както много други науки, тя / прочети повече

Коластрата в суплементи при деца

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат. / прочети повече

Големите предизвикателства – лечение на астма в ранна детска възраст

„Колкото по-малка е възрастта на децата с астмата, толкова по-ограничени са насоките за поведение, с които разполагаме като клиницисти“, според Szefler1.   Въпреки забележителния напредък в разбирането ни за астмата, наличието и разработването на нови лекарства за лечение, съгласно GINA всички пациенти с лека и средно тежка астма се лекуват унифицирано до 4-та стъпка, със / прочети повече

„Недоносеният“ бял дроб – проследяване на развитието на дихателната система при деца и юноши

Използвани съкращения:   БПД – бронхопулмонална дисплазия ГС – гестационна седмица ЯМР – ядрено-магнитен резонанс ДДП – долни дихателни пътища КС – кортикостероиди   Ключови думи: недоносеност, БПД, хронична респираторна заболеваемост     До момента липсват ефективни методи, които да предотвратят преждевременните раждания, поради което подобрената преживяемост на бебета, които са родени на биологичните граници / прочети повече

Микробиологията на детската кашлица в клопката на антибиотичната резистентност

Резюме    Инфекциите на дихателните пътища (ИДП) са едни от най-честите причини за търсене на лекарска помощ, но и едни от най-предизвикателните заболявания от гледна точка на правилно взимане на клинични решения, особено когато се касае за детската популация. Несъмнено навлизането на молекулярната диагностика, включително комбинирани PCR панели за най-честите респираторни патогени (вируси, бактерии, включително / прочети повече

Остър и хроничен риносинуит в детската възраст: анализ на съвременните терапевтични подходи

Риносинуитът в детската възраст е една от най-честите патологии, с които се срещат родители, педиатри, общопрактикуващи лекари и оториноларинголози. На пръв поглед банално състояние, то e мултифакторно и е причинено от разнородни инфекциозни агенти, като редица предразполагащи факти и патологични механизми, (аденоидни вегетации, бактериални биофилми, алергични състояния и др.) могат да го превърнат както в / прочети повече