Акцент на началната страница

Статията ще бъде включена в секция „В този брой“ в началната страница.

Новости в респираторната медицина през 2022 г. Пулмонална хипертония – диагноза и лечение.

Използвани съкращения:     ПХ – пулмонална хипертония ЛАМ - лимфангиолейомиоматоза ИПАХ – идиопатична пулмонална артериална хипертония ХТЕББ – хронична тромбоемболична белодорбна болест БПА – балонна пулмонална ангиопластика ХТЕПХ - хронична тромбоемболична пулмонална хипертония ДСК - дясна сърдечна катетеризация сПАН – средно пулмонално артериално налягане ПСС – пулмонално съдово съпротивление ПАВН – пулмонално артериално вклинено налягане ПАХ - пулмонална артериална хипертония КпкПХ  – / прочети повече

ХОББ: Дискусия около понятията – дефиниции, диагностични критерии, таксономия

Използвани съкращения: ДП – дихателни пътища ИКС - инхалаторни кортикостероиди КТ - компютърна томография ФОВ - фиксирана обструкция на въздушния поток ХБ - хроничен бронхит   ХОББ има нарастващо глобално разпространение и е голям товар за здравеопазването на всяка държава. Болестта придоби епидемиологични размери с над 300 милиона болни по целия свят, имайки предвид обстоятелството, че близо 70 % от болните остават недиагностицирани, / прочети повече

Имаме нужда от будилник за моралните ни рефлекси

В памет на Борис Георгиев (01.11.1888 – 09.04.1962 г.)   Човекът е условна окръжност, с определен център и неопределена периферия. В центъра са човешките добродетели, ценности, които ни държат на пределно разстояние от животинския свят – любов, приятелство, състрадание, алтруизъм, толерантност, отговорност, щедрост, отношение към ближния като към равноправно и равноценно човешко същество с неотменими / прочети повече

InSpiro_Korica_br3_2023__169x225

Без загалвие

      Tрудно изкачване, самота по презумпция, премерени думи, преглътнати истини, понесени удари, кръв, сълзи и прозрения. И каква е наградата – да се бориш със вятъра, завистта и несгодите, да правиш пъртина, завет, сянка и бъдеще за онези, които ще забравят за теб във мига, в който паднеш, за да стъпят отгоре ти, / прочети повече

Фотография

Снимка: Георги Байчев   / прочети повече

Баница блус

- Хайде, момиче. Ела да си побъбрим. – каза Бен на китарата и я сложи в скута си.   Винаги ѝ говореше така. Наслаждаваше се на заоблените форми и плътните вибрации, идващи от недрата ѝ. Обгръщаше я с голямата си ръка, прилепваше я плътно към наедрелия си корем, а после навеждаше глава към нея. Загрубялата / прочети повече

Възродената надежда

  Красивата пеперуда Proserpinusproserpina е получила името си от древноримска легенда. Наименувана е на Прозерпина, дъщеря на богинята на изобилието и плодородието – Церера. В древноримската митология Церера отчаяно търси отвлечената си дъщеря Прозерпина. Скърби много за нея – толкова много, че изпраща мор и глад на земята. Където стъпи, докато я търси – не / прочети повече

Аз съм галеното дете на Бога

    Елена Алекова     Първите поетически книги на Елена Алекова излизат, след като завършва Литературния институт „Максим Горки“ в Москва. Разбира се, тя пише поезия още от ученическите си години и публикува в периодичния печат от края на 70-те години на миналия век. До момента има издадени над десет поетически сборника, но стихотворенията / прочети повече

Станка Пенчева: Добрата поезия докосва нещо съкровено

Разговаор с поетесата Станка Пенчева   Интервю на Никола Иванов с поетесата Станка Пенчева от 2009 г.     Станка ПЕНЧЕВА е родена на 9 юли 1929 г. в Сливен. В родния си град завършва средното си образование. Тук, в детския вестник „Изгрев“, са отпечатани за пръв път нейни стихотворения (1941 – 1942 г.). В / прочети повече

Избраник на дървото

Дървото е стожер на замечтано безвремие и безсмъртие. Със своето статично, причудливо съвършенство и застинало блажено съзерцание на света, то не е просто обект, а нашето мъдро начало. Като колос, който има свой собствен живот, не по-малко значим от нашия, дървото дава усещане за принадлежност към нещо голямо, отвъд границите на обозримото.       / прочети повече