Акцент на началната страница

Статията ще бъде включена в секция „В този брой“ в началната страница.

Самотни във времето: Един от идеалистите

Цветан Зангов е български поет, роден на 12.01.1933 г. в град Сливен в революционно семейство на текстилци. Баща му е участник в Септемврийското въстание (1923). Завършва прогимназия в родния си град (1947), гимназия в Пловдив (1951). Възрастово той принадлежи към т.нар. априлско поколение. След завършване на средното си образование става инструктор към Окръжния комитет на / прочети повече

Любомъдрие: Махмурлии

    „Щастливите роби са най-непримиримите врагове на свободата.“   Мари Ебнер-Ешенбах, „Афоризми“      „Бяха златни години“ – припомня ми един брат по перо, а по литература – далечен братовчед. – „Само за една статийка вестниците брояха по цяла месечна заплата. А списанията – и по две. Че и по три. Че и отгоре“. / прочети повече

Музика: Из историята на джаза – 33, Кийт Джарет (роден 1945)

Първа част – детство и ранни години         Днес говорим за смесени, а не за чисти култури. Знаем също, че личността е множествена, но сме склонни да забравяме, че и джазът се е родил и развивал посредством взаимното проникване на различни традиции и социални явления. Музиката на Кийт Джарет за пореден път / прочети повече

Незабравимите: Ботев – надредното

Със смъртта на постмодернизма (ако у нас вече са чули за тази смърт) някои омразни за адептите му понятия като гений, творба, канон не само възвръщат предишния си смисъл, но изглеждат неочаквано по-привлекателни и интригуващи, откогато и да било. Впрочем доста преди постмодернизмът да дойде в България, четенето на Ботевата поезия бе започнало да губи / прочети повече

Глаголица и кирилица – начин на употреба (Част IV)

В изпълнение на договореностите между Великоморавия и Византия, през есента на 863 г. двамата братя се отправили към моравската столица Велеград, където били посрещнати с подобаващи почести и уважение. Така се поставя началото на най-важната мисия в живота им – изграждането на самостоятелен славянски църковен диоцез в Централна Европа.   В контекста на тази задача / прочети повече

Арахнофобията — „близка“ и „далечна“

Използвани съкращения   CBT – когнитивно-поведенческа терапия fMRI – функционален ядрено-магнитен резонанс VR – виртуална реалност     Какво е арахнофобия?   Паяците са членестоноги, които принадлежат към разреда Araneae (същински паяци), погрешно приемани от мнозина за насекоми. Между двете групи животни има съществени анатомични разлики. Araneae наброяват близо 50 000 вида в света, нареждайки / прочети повече

Бръмбари и съдебна медицина

Използвани съкращения   AMП – антимикробни пептиди PMI(min) - минимален постмортем интервал     Българската насекомна фауна е една от най-забележителните в Европа и се откроява не само с таксономично разнообразие, но и особено интересни по значимост за човека насекоми. Много от тях имат специфична и рядко дискутирана роля. Бръмбарите, разред Твърдокрили (Coleoptera), са едни от / прочети повече

Роля на епителните цитокини в патогенезата на астма

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат. / прочети повече

Диагностика в медицината на съня – поглед към бъдещето

Използвани съкращения:   ИИ – изкуствен интелект ОСА – обструктивна сънна апнея ПСГ – полисомнография ЕЕГ – електроенц ефалография ЕКГ – електрокардиография EМГ – електромиография ЕРГ – електроретинография BAI – индекс на мозъчната възраст PPG – фотоплетизмография NREM – сън без бързи очни движения REM – сън с бързи очни движения   Сънят е изключително / прочети повече

Клинична алергология – какво ново през 2022?

Съвременното здравеопазване изисква проактивен и индивидуализиран подход, съчетаващ прецизна диагностика и персонализирано лечение. Съответно, подходът към пациенти с алергични болести включва нови разработки в областта на персонализираната медицина, фенотипизиране и ендотипизиране на болестта, както и разработването и прилагането на надеждни биомаркери. Въвеждането на биологични препарати в клиничната практика увеличава необходимостта от биомаркери за по-прецизен подбор / прочети повече