Акцент на началната страница

Статията ще бъде включена в секция „В този брой“ в началната страница.

Новости в диагностиката и лечението при прогресивна белодробна фиброза

Използвани съкращения: ИБ – итерстициални белодробни болести ПБ – прогресивна белодробна фиброза ВРКТ – високорезолютивен компютърен томограф ИБФ – идиопатична белодробна фиброза ХП – хиперсензитивен пневмонит ССБ – системна съединително-тъканна болест НСИП – неспецифична интерстициална пневмония ИИП – идиопатична интерстициална пневмония ИББ-ССкл – ИББ, асоциирана със системна склероза ФВК – форсиран витален капацитет ДКсо – / прочети повече

Диференциация на дифузни белодробни болести, манифестиращи се като алвеоларни белодробни болести

Някои използвани съкращения:   АББ – Алвеоларни белодробни болести АБО – Алвеоларен белодробен оток БАК – Бронхиолоалвеоларен карцином БАП – Белодробна алвеоларна протеиноза БАТ – Белодробна (алвеоларна) туберкулоза БО – Белодробен оток ВРКТ/HRCT – Високоразделителна компютърна томография ДАХ – Дифузна алвеоларна хеморагия ДББ – Дифузни белодробни болести ДИП – Десквамативна интерстициална пневмония ИБХ – Идиопатична / прочети повече

Гледайте към политиците в челна стойка

      „Аз не съм политик. Бях за промяната. Не съм преследвал никакви цели освен дългоочакваната глътка свобода. Затова сега, с все по-нарастващата аномалия на днешната демокрация, се чувствам като скъсан на житейски изпит.“     Това са думи на поета Иван Теофилов, добър повод за размисъл.       Някои, между които и / прочети повече

Без загалвие

    Ще плачеш, човечество смутно, със сълзи като монети, но с тази ревнива валута няма да си закупиш поети!     Иван Радоев       / прочети повече

Малкото е повече: Поетът и критикът в неделимо единство

Литературният критик Никола Иванов винаги се е стремял да отрази в критическите си студии духът на времето, в което живеем и което ни съпътства. Когато изпод перото му са се раждали „Уроците на Иван Динков“, той е пределно ясен в своята мисия: чрез написаното да властва изостреното му критическо чувство, посредством което да превърне анализа / прочети повече

Бели разкази: Свободата да лекуваш и правото да се лекуваш

От името на Центъра за защита правата в здравеопазването се проведе конкурс за есе сред студенти по медицина на името на Александър Дърводелски. Тема на есето:    „Свободата да лекуваш и правото да се лекуваш“.     Класираните на първите 5 места получиха парични награди.   Есетата бяха оценени по система от 1 до 10, / прочети повече

В балната зала: Къде ли търся радост и покой

Поезията на Екатерина Йосифова разкрива големите ѝ възможности за поетични превъплъщения и я прави силно различима в съвременната българка лирика, ситуира я сред най-значимите водещи български поетеси от втората половина на ХХ век и след това. Вместо целостта, поетесата предлага многопосочието на мълчанието, на недоизказаността, която предизвиква дълбок размисъл и промисъл и придава полифоничност на / прочети повече

Фотография: Росен Калпачки

  Снимка: Росен Калпачки / прочети повече

Беседа: Петър Алипиев – Добрата поезия потъва в живота

ПЕТЪР  АЛИПИЕВ е роден на 14 март 1930 година в село Босилковци, Русенско. Работи като литературен редактор в Радио София и Държавно издателство „Георги Бакалов“, Варна. В последните години от живота си е на свободна литературна практика, включваща както издаването на собствено творчество, така и множество преводи на автори от световната поезия: Йосиф Уткин, А. / прочети повече

Книги: Тишина, която крещи

„Оловна тишина“ – документалният роман, автор на който е журналистката Ивайла Александрова, след прочита му предизвика безредици в моето мислене. Сякаш не бях подготвен за подобен литературен жанр. Авторката ни отвежда и до най-трудно уловимите изисквания на творческия процес.Тя си е поставила наглед трудно решима задача: Да изследва наказателно дело № 585 от 1942 година, / прочети повече