Акцент на началната страница

Статията ще бъде включена в секция „В този брой“ в началната страница.

Клиничен случай: Проследяване резултатите от антифибротично лечение с Nintedanib при пациент с идиопатична белодробна фиброза

Използвани съкращения: ИБФ идиопатична белодробна фиброза АХ – артериална хипертония ДХП – доброкачествена хиперплазия на простатата КТ – компютърна томография ДС – диахателна система ССС – сърдечносъдова система РСД – ритмична сърдечна дейност АН – артериално налягане СЧ – сърдечна честота ФВК – форсиран витален капацитет DLCO – Diffusing Capacity Of The Lungs For Carbon / прочети повече

Криобиопсия при интерстициални белодробни болести. Съкратен обзор на препоръките на Европейската респираторна асоциация (ERS)1

Използвани съкращения: БАЛ (BAL) – бронхоалвеоларен лаваж ИББ (ILD) – интерстициална белодробна болест МДД (MDD) – мултидисциплинарна диагноза ОИП (UIP) – обикновена интерстициална пневмония ТБББ (TBLB) – трансбронхиална белодробна биопсия ТБКБ (TBLC) – трансбронхиална белодробна криобиопсия ХББ (SLB) – хирургична белодробна биопсия HRCT – компютърна томография на бял дроб с висока резолюция     Точната / прочети повече

La cosa nostra progressiva – наброски за фамилната белодробна фиброза

Използвани съкращения: ИББ – интерстициална белодробна болест ИБФ – идиопатична белодробна фиброза НСИП – неспецифична интерстициална пневмония  ОИП – обикновена интерстициална пневмония ССГ – сърфактант-свързани гени ТСГ – теломер-свързани гени ФБФ – фамилна белодробна фиброза ФВК – форсиран витален капацитет DLco – дифузионен капацитет за СО ERS – European Respiratory Society       Фамилия / прочети повече

Новости в диагностиката и лечението при прогресивна белодробна фиброза

Използвани съкращения: ИБ – итерстициални белодробни болести ПБ – прогресивна белодробна фиброза ВРКТ – високорезолютивен компютърен томограф ИБФ – идиопатична белодробна фиброза ХП – хиперсензитивен пневмонит ССБ – системна съединително-тъканна болест НСИП – неспецифична интерстициална пневмония ИИП – идиопатична интерстициална пневмония ИББ-ССкл – ИББ, асоциирана със системна склероза ФВК – форсиран витален капацитет ДКсо – / прочети повече

Диференциация на дифузни белодробни болести, манифестиращи се като алвеоларни белодробни болести

Някои използвани съкращения:   АББ – Алвеоларни белодробни болести АБО – Алвеоларен белодробен оток БАК – Бронхиолоалвеоларен карцином БАП – Белодробна алвеоларна протеиноза БАТ – Белодробна (алвеоларна) туберкулоза БО – Белодробен оток ВРКТ/HRCT – Високоразделителна компютърна томография ДАХ – Дифузна алвеоларна хеморагия ДББ – Дифузни белодробни болести ДИП – Десквамативна интерстициална пневмония ИБХ – Идиопатична / прочети повече

Гледайте към политиците в челна стойка

      „Аз не съм политик. Бях за промяната. Не съм преследвал никакви цели освен дългоочакваната глътка свобода. Затова сега, с все по-нарастващата аномалия на днешната демокрация, се чувствам като скъсан на житейски изпит.“     Това са думи на поета Иван Теофилов, добър повод за размисъл.       Някои, между които и / прочети повече

Без загалвие

    Ще плачеш, човечество смутно, със сълзи като монети, но с тази ревнива валута няма да си закупиш поети!     Иван Радоев       / прочети повече

Малкото е повече: Поетът и критикът в неделимо единство

Литературният критик Никола Иванов винаги се е стремял да отрази в критическите си студии духът на времето, в което живеем и което ни съпътства. Когато изпод перото му са се раждали „Уроците на Иван Динков“, той е пределно ясен в своята мисия: чрез написаното да властва изостреното му критическо чувство, посредством което да превърне анализа / прочети повече

Бели разкази: Свободата да лекуваш и правото да се лекуваш

От името на Центъра за защита правата в здравеопазването се проведе конкурс за есе сред студенти по медицина на името на Александър Дърводелски. Тема на есето:    „Свободата да лекуваш и правото да се лекуваш“.     Класираните на първите 5 места получиха парични награди.   Есетата бяха оценени по система от 1 до 10, / прочети повече

В балната зала: Къде ли търся радост и покой

Поезията на Екатерина Йосифова разкрива големите ѝ възможности за поетични превъплъщения и я прави силно различима в съвременната българка лирика, ситуира я сред най-значимите водещи български поетеси от втората половина на ХХ век и след това. Вместо целостта, поетесата предлага многопосочието на мълчанието, на недоизказаността, която предизвиква дълбок размисъл и промисъл и придава полифоничност на / прочети повече