Белодробни нодуларни лезии тип матово стъкло при пациенти с екстрапулмонален карцином: каква е клиничната им значимост и как да определим дали са бенигнени или малигнени?

Брой № 1(5) / март 2009, Атипични белодробни инфексии

Pulmonary nodular ground-glass opacities in patients with extrapulmonary cancers: What is their clinical significance and how can we determine whether they are malignant or benign lesions?

 

Автори: Chang Park, Jin Goo, Tae Kim, MD; Hyun Lee, Kyung Lee, Chang Lee, Young Kim, Kwang Kim, Ho Lee, Eun-Ah Park, Jung-Gi Im

Клиника по радиология и гръдна и сърдечносъдова хирургия, Национален университетски колеж по медицина, Сеул, Южна Корея; Департамент по биомедицински технологии, Отдел по основни и приложни науки, Национален онкологичен център, Гиеонджи-До, Южна Корея

Публикация в Chest 2008; 133: 1402-1409

 

Клиничната значимост на белодробните нодуларни лезии тип матово стъкло (НЛМС) при пациенти с екстрапулмонален карцином не е позната, въпреки спешната нужда от проучване върху този проблем. Екип от Южна Корея има за цел да проучи клиничната значимост на белодробните НЛМС при тези пациенти и да създаде компютъризирана система за разграничаване на малигнени и бенигнени лезии.  Проучени са 59 патологоанатомично доказани белодробни НЛМС при 34 пациенти с анамнеза за екстрапулмонален карцином. Разгледани са компютъртомографските и клиничните характеристики на НЛМС при тези пациенти. Авторите изграждат и тестват Artificial neural networks (ANNs) като класификатор, разграничаващ малигнените от бенигнените НЛМС. Работата на ANNs е оценена с обработващ характеристиките анализ (receiver operating characteristic analysis).

При 28 пациенти (82.4%) лезиите са определени като малигнени. Четирийсет НЛМС (67.8%) са диагностицирани като малигнени (аденокарцином – 24, бронхиолоалвеоларен карцином – 16). Сред останалите НЛМС 14 са атипична аденоматозна хиперплазия, 4 – с локална фиброза и 1 – с възпалителен нодул. Няма случаи на мета­стази, проявяващи се като НЛМС. Между малигнените и бенигнените НЛМС има сигнификантна разлика в размера, наличието на вътрешна солидна част, размера и пропорцията на вътрешната солидна част, очертанията и присъствието на мехурчесто просветляване, въздушна бронхограма или плеврална ретракция (p < 0.05). Използвайки тези характеристики, ANNs демонстрират отлична точност (z оценка – 0.973) при разграничаването на малигнени от бенигнени НЛМС. 

Авторите заключват, че белодробните НЛМС при пациенти с екстрапулмонален карцином имат висока честота на малигненост и много често са първични белодробни тумори. ANNs е средство с доказана полза в разграничаването на малигнени и бенигнени НЛМС.


 

Вашият коментар