Автори

Стоянка Владева

Стоянка Владева, д-р, д.м., Клиника по вътрешни болести, Тракийски университет – Стара Загора

Т. Бадаров

Т. Бадаров, д-р, Катедра анестезиология, реанимация и интензивно лечение - Военномедицинска академия, София

Таньо Стефанов

Доц. д-р Таньо Стефанов, дм, МБАЛ Таньо Стефанов Бургасмед – гр. Бургас

Таня Стратева

гл. асистент, д-р, Катедра по микробиология, Медицински университет – София

Татяна Ангелова

Д-р Татяна Ангелова, дм, специалист по физикална и рехабилитационна медицина, експерт към Български съюз по балнеология и спа туризъм

Татяна Влайкова

Катедра по Химия и биохимия, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Татяна Ненкина

Клиника по Образна диагностика, Болница Токуда Кореспонденция: д-р Татяна Ненкина, Клиника по Образна диагностика, Болница Токуда - София, бул. Никола Й. Вапцаров, 51Б, tnenkina@abv.bg

Теменуга Маринова

Теменужка Веселинова

д-р Теменужка Веселинова, асистент в катедра "Патологоанатомия" - Медицински университет - Плевен

Теодор Атанасов

Доц. Теодор Атанасов, д.м – Клиника по Хирургия в УМБАЛ „Софиямед“, гр. София