Автори

Симона Попова

Д-р Симона Попова – Отделение по Образна диагностика в УМБАЛ „Софиямед“, гр.София; Кореспонденция: гр. София, бул. „Г. М. Димитров” №16; ПК 1797 Д-р Симона Попова e-mail: simone.popova@gmail.com

Сирма Милева

Д-р Сирма Милева, дм, главен асистент, педиатър, детски пулмолог, Клиника по педиатрия към УМБАЛ „Александровска”, Катедра по педиатрия към Медицински факултет Кореспонденция: д-р Сирма Милева, дм, Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, бул. „Св. Г. Софийски“ № 1, п.к. 1431 e-mail: sirmamileva@yahoo.com

Снежина Лазова

Снежина Лазова

Снежина Лазова, дм, главен асистент, отделение по педиатрия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, Катедра по здравни грижи, Факултет по обществено здраве, МУ София Кореспонденция: гл.ас. д-р Снежина Лазова, дм, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, Отделение по педиатрия, МЦ „Инспиро“, Катедра по здравни грижи, Факултет по обществено здраве, МУ София; e-mail: s.lazova@foz.mu-sofia.bg; snejina@lazova.com

Соня Тотева

доц. Соня Тотева, дм, директор на Държавна психиатрична болница за лечение на алкохолизъм и наркомании – Суходол Кореспонденция: Доц. Соня Тотева, дм, директор на ДПБЛНА – Суходол, ул. Пиротска 117, София 1303, e-mail: dtoteva@abv.bg

София Латифян

София Латифян, д-р, Клиника по онкология, УМБАЛ „Света Марина”, Варна

Станислав Иванов

Станислав Иванов, д-р, Клиника по кардиология и ревматология, Военномедицинска академия – София

Станислав Иванов

Станислав Иванов, д-р, специализант в Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия - София Кореспонденция: д-р Станислав Иванов, общопрактикуващ лекар, 25 ДКЦ – София, e-mail: staniiv@dir.bg; тел: 0888747690

Станислав Коцев

Инфекциозно отделение – МБАЛ „Пазарджик” АД

Станислав Янев

Кореспонденция: Станислав Янев, Лаборатория по лекарствена токсикология, Институт по невробиология, Българска академия на науките, София; YanevSG@gmail.com

Станислава Йорданова

НРЛ по туберкулоза, НЦЗПБ